Kangur Matematyczny

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” odbędzie się
21 marca o godz. 8.50 (75 min) w sali 41 i 51.
Szczegółowe informacje dot. konkursu można uzyskać u pani I. Natalli.

Sale zastępcze:

Sala 41
lekcja 2 – klasa 4BT (AO) do sali 42

Sala 51
lekcja 3 – klasa 2ET (CA) do sali 42