Finał konkursu „ELEKTRON”

W dniu 15 lutego 2019 roku dwóch uczniów z naszej szkoły brało udział w finale konkursu ,,Elektron”.

Reprezentantami byli Aleksander Pawleta i Krzysztof Jelito z klasy 4FT. Finał odbył się na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej. Po wypełnieniu testów uczniowie mieli możliwość zobaczenia laboratoriów i pracowni wydziału, mogli także zapytać studentów o warunki rekrutacji i o to jak wyglądają zajęcia na Politechnice. Razem z panem Kaletą uczestniczyli w gali ogłoszenia wyników, niestety nie zostali laureatami, lecz, jak członkowie komisji konkursu sami przyznali, poziom tegorocznego konkursu znacznie wykraczał poza wiedzę zdobytą w szkole. Konkurs ten jest znakomitą okazją do sprawdzenia swojej wiedzy i daje możliwość potencjalnym studentom Politechniki Wrocławskiej możliwość zobaczenia jak wygląda tam nauka.