Olimpiada przedsiębiorczości

olimpiada przedsiebiorczosci

To jedna z największych olimpiad przedmiotowych w kraju. Każdego roku do udziału w zawodach przystępują uczniowie z ponad 1000 szkół. W etapie szkolnym brało udział 17 uczniów naszej szkoły, do zawodów okręgowych zakwalifikowali się: Paweł Fiuk i Kacper Zaremba z klasy IIIF, Maksymilian Bednarczuk z klasy IIE Damian Błaszkiewicz z klasy IIF oraz Piotr Kuboń, Aleksander Pawleta i Piotr Swierzy z klasy IVF.

Udział w Olimpiadzie to jedna z możliwości, zweryfikowania swojej wiedzy oraz umiejętności z zakresu ekonomii, zarządzania przedsiębiorstwem, finansami. Zestawy testowe zawierały 50 pytań, wynikających z dwóch bloków tematycznych. Pierwszy był zgodny z podstawą programową nauczania przedsiębiorczości. Drugi obejmował problematykę odnoszącą się do hasła danej edycji, które brzmiało „Trendy na rynku kapitałowym”. Pytania z tego obszaru dotyczyły takich zagadnień jak: metody inwestowania i związane z nimi ryzyko inwestycyjne, funkcjonowanie giełdy papierów wartościowych oraz rynku innowacji finansowych. Pytania, szczególnie te wyżej punktowane, wymagały jak zwykle umiejętności samodzielnego przyswajania wiedzy i zdobywania informacji, wykraczających poza wymogi szkolne.

Eliminacje okręgowe już 7 marca na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu – powodzenia!