Awans do zawodów okręgowych Olimpiady Statystycznej

olimpiada statystyczna

Organizatorem trzeciej edycji Olimpiady Statystyczne jest Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Polskim Towarzystwem Statystycznym. W etapie szkolnym uczestniczyło 10 uczniów naszej szkoły, którzy w ciągu 45 minut rozwiązywali test on-line.

Największą liczbę punktów oraz awans do zawodów okręgowych, zdobyli : Krzysztof Jelito i Piotr Swierzy z klasy IVF oraz Marcin Żyżło z klasy IIG

Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki. Konstrukcja zadań wymuszała posługiwanie się metodami ilościowymi, rachunkiem prawdopodobieństwa, stosowaniem informacji statystycznych przy analizie rynku finansowego, kapitałowego oraz znajomości zagadnień demograficznych i społecznych. Uzyskanie prawidłowych odpowiedzi wymagało wiedzy na poziomie oceny bardzo dobrej z takich przedmiotów jak : matematyka, statystyka, ekonomia, geografia. 9 stycznia 2019 r. wymienieni uczniowie startują w kolejnym etapie Olimpiady.