Sukces reprezentacji Zespołu Szkół Elektrycznych w wojewódzkim etapie konkursu Zdrowa Dojrzałość!!!

11 grudnia w naszej szkole odbyła się debata mająca na celu podsumowanie ogólnopolskiego projektu ministerialnego pod hasłem: W stronę dojrzałości. Do jego podstawowych celów, które realizowaliśmy od niemal roku, należały między innymi:

  • Kształcenie umiejętności dokonywania właściwych wyborów w zakresie zdrowego stylu życia.
  • Pozyskanie wiedzy na temat organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian rozwojowych w okresie dojrzewania w perspektywie rodzicielstwa.
  • Wsparcie młodzieży w przygotowaniu się do podjęcia przyszłych ról małżeńskich i rodzicielskich. Uświadomienie i uzasadnienie potrzeby przygotowania się do przyjęcia postawy odpowiedzialnego macierzyństwa i ojcostwa.
  • Ukazanie tematyki zdrowia prokreacyjnego w aspekcie profilaktyki i leczenia niepłodności.

Zajęcia te organizowane były w ramach zajęć wychowania do życia w rodzinie, a także przy innych okazjach, na przykład w trakcie wrześniowego wyjazdu integracyjnego klas pierwszych.

Podczas wspomnianej debaty odbył się również kolejny etap konkursu ZDROWA DOJRZAŁOŚĆ, do którego zakwalifikowali się również uczniowie naszej szkoły: Adam Krysiński i Kamil Jurcewicz z 2AB oraz Mateusz Kik, Mateusz Młynarczyk i Krzysztof Pogoda z klasy 1FT.

W pierwszym etapie konkursu zadanie polegało na wykonaniu prezentacji prezentującej w sposób jasny, klarowny i ... dydaktyczny wiedzę zdobytą w trakcie zajęć.

Drugi etap to Wielki Test Wiedzy, w którym 15 uczestników miało za zadanie zmierzyć się z szeregiem pytań dotyczących szeroko pojętego zdrowia prokreacyjnego.

Możemy pochwalić się nie lada wynikami (w rywalizacji brało udział osiem szkół z całej Opolszczyzny!!!):

VI miejsce - Mateusz Kik

V miejsce - Mateusz Młynarczyk i Adam Krysiński

IV miejsce - Kamil Jurcewicz

II miejsce - Krzysztof Pogoda

Gratulacje!!!

Drużyna Elektryczniaka podczas debaty miała okazję na podsumowania, wymianę poglądów, dyskusję z przedstawicielami innych szkół ponadgimnazjalnych z Opola, Dobrzenia, Krapkowic czy Namysłowa. Młodzież wykazała się ogromną wiedzą i dojrzałością w odniesieniu do problematyki debaty. Oprócz wyżej wymienionych "konkursowiczów" naszą reprezentację wsparły Martyna Pająk i Ala Kubicka z 3DToraz Mikołaj Dudek z 2CT.

Nad organizacją i logistyką przedsięwzięcia czuwali niezastąpieni: Asia Balcer i Jędrzej Dudek.

Wszystkim uczniom zaangażowanym w to przedsięwzięcie oraz Pani Wicedyrektor Beacie Peczeniuk z całego serca dziękuję za wszelką pomoc i zapał!!!