Trzech laureatów w opolskim Elektryczniaku!!!!!!!!!!!!

W dniach 23-24.03.2018 w Zespole Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim odbył się XLI Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Organizatorem olimpiady była Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, a jedną z nagród, jaką otrzymali laureaci i finaliści olimpiady - indeks tej uczelni.

Naszą szkołę reprezentowało czterech uczniów, którzy zmagali się z zadaniami laboratoryjno-projektowymi oraz udzielali ustnych odpowiedzi na pytania konkursowe (zestaw trzech pytań) w różnych grupach tematycznych: mechatronicznej, elektroniki i informatyki medycznej, teleinformatycznej i elektrotechnicznej.

Końcową ocenę punktową, decydującą o zajętym w finale miejscu, stanowiła sumą punktów uzyskanych na poszczególnych etapach olimpiady.

W grupie mechatronicznej naszą szkołę reprezentował Patryk Wyschka z klasy 4AT (technik mechatronik), zajmując wysokie 4 miejsce; w grupie elektroniki i informatyki medycznej - Bartłomiej Zieliński z klasy 4ET(technik elektronik), zajmując 3 miejsce; a w grupie elektrotechniki - Bartłomiej Banera z 4BT (technik elektryk), który zajął 2 miejsce oraz Michał Wojda z klasy 3CT(technik teleinformatyk) w grupie teleinformatycznej zajmując 13 miejsce w kraju.

Gratulujemy sukcesu olimpijczykom oraz nauczycielom przedmiotów zawodowych. Zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w przyszłorocznych zmaganiach w olimpiadach zawodowych.