Kangur Matematyczny

kangur matematyczny

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” odbędzie się
15 marca godz. 9.00 (75 min) w sali 38 i 43
Szczegółowe informacje dot. konkursu można uzyskać u pani I. Natalli.

Sale zastępcze:

Sala 38
lekcja 3 – klasa 1AT (DW) do sali 47

Sala 43
do sali 30