Konkurs wiedzy o Patronie Szkoły

UWAGA !
Konkurs wiedzy o Patronie Szkoły dla uczniów klas pierwszych zainteresowanych historią i językiem angielskim!

W dniu 20 marca 2018 r. (wtorek), na 1 lekcji, o godz. 8.00 w sali nr 22 odbędzie się konkurs historyczny na temat Tadeusza Kościuszki. Czas trwania : 45 minut. Forma: pisemna. Pytania- w języku angielskim. Zgłoszenia przyjmują i szczegółowych informacji udzielają nauczyciele: Anna Stankowicz, Tomasz Śniegur i Dariusz Dzionek.

Bibliografia:

Wikipedia, hasła: Tadeusz Kościuszko oraz Insurekcja kościuszkowska w wersji angielskojęzycznej

Britannica Online Encyclopedia

Bartłomiej Szyndler, Tadeusz Kościuszko 1746-1817, Warszawa 1991;

Bartłomiej Szyndler, Powstanie kościuszkowskie 1794, Warszawa 1994;

Henryk Kocój, Kościuszko i współczesna mu scena polityczna, Katowice 1994.