Nie tylko prąd jest ważny dla uczniów Elektryka – są wśród nas pasjonaci humaniści

Sześcioro uczniów szkoły technicznej zakwalifikowało się do II stopnia zawodów - okręgowych – XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Uczniowie klasy 2FT, 3FT, 3GT, 4DT, 4FT pod opieką Beaty Peczeniuk i Małgorzaty Jaworskiej – Suwała pisali w ramach etapu szkolnego OLiJP prace dotyczące literatury, języka i wiedzy o teatrze:

Aleksandra Hipsz 2ft Orientalizm polskiej literatury i kultury
Jan Jarema Zając 3ft Polowanie na byki – błędy językowe we współczesnej polszczyźnie (Sfery występowania błędów i sposoby ich korygowania)
Bartosz Błyszcz 3gt Inscenizacje szekspirowskie w teatrze polskim po 1989 roku
Róża Orłowska 4ft Życie od kuchni. Znaczenie i funkcje kulinariów w literaturze polskiej (i obcej) XIX i XX wieku
Mikołaj Chmielak 4dt Życie od kuchni. Znaczenie i funkcje kulinariów w literaturze polskiej (i obcej) XIX i XX wieku
Marek Koj 4dt Orientalizm polskiej literatury i kultury

Praca pisemna na etapie zawodów szkolnych musiała mieć formę rozprawki. Autorzy pracy sami dokonywali wyboru - w obszarze wybranego tematu - zagadnień, na które położą szczególny nacisk. Musieli wykazać się również umiejętnością wykorzystywania cytatów dla uzasadnienia interpretacji tekstów literackich.

 Za swoje prace z różnych dziedzin literatury zostali odpowiednio nagrodzeni punktami. Róża Orłowska zdobyła aż 58 na 60 możliwych, Jan Zając- 55, Bartosz Błyszcz – 52. Od stycznia, codziennie, przygotowywali się do kolejnego etapu.

W sobotę 17. lutego odbyły się w auli Technikum Mechanicznego pisemne zawody okręgowe XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Byliśmy najliczniejszą - prócz LO II – grupą uczestników.

Nikomu z nas nie udało się zakwalifikować dalej, ale już sam udział w etapie okręgowym nobilituje. Czas spędzony na powtórkach przyniesie korzyści na maturze, a spędzone z grupą olimpijczyków chwile są bezcenne.