Praca Organiczna 2.0

praca organiczna

W czwartek 1 marca 2018r. w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli odbył się etap wojewódzki konkursu Praca Organiczna 2.0. Jego organizatorem była Fundacja Zakłady Kórnickie. Miał na celu krzewienie wśród młodzieży idei pracy organicznej, popularyzowanie postaw prospołecznych, rozwijanie kreatywności. Wzięliśmy w nim udział jako jedna z 22 2-osobowych drużyn. Głównym problemem okazał się dla nas zakres materiału, w którego skład wchodziły m.in ,,Lalka" B. Prusa, ,,Siłaczka" S. Żeromskiego, biografia Adama Tytusa Działyńskiego, Jadwigi i Marii Zamoyskiej oraz hrabiego Władysława
Zamoyskiego. Byliśmy wśród maturzystów najmłodsi, a jednak zajęliśmy drugie miejsce.

 

Praca Organiczna 2.0 WO

Praca Organiczna 2.0 RM