Olimpiada Statystyczna

olimpiada statystyczna

1. grudnia 2017r. odbył się etap szkolny Olimpiady Statystycznej, w którym wzięło udział 11 uczniów z naszej szkoły. W ciągu 45 minut rozwiązywali oni test on-line wymagający umiejętności analitycznego myślenia, stosowania narzędzi informatycznych oraz wiedzy z wielu różnych dziedzin. Największą liczbę punktów oraz awans do zawodów okręgowych zdobyli : Maximilian Mueller z klasy IVF, Patryk Wyschka z klasy IVA oraz Łukasz Tymoczko z klasy IE. Uzyskanie prawidłowych odpowiedzi wymagało posiadania wiedzy na poziomie oceny bardzo dobrej z takich przedmiotów jak : matematyka, statystyka, ekonomia czy geografia.

Konstrukcja zadań wymuszała posługiwanie się metodami ilościowymi, rachunkiem prawdopodobieństwa, stosowaniem informacji statystycznych przy analizie rynku finansowego, a także kapitałowego oraz znajomością zagadnień demograficznych i społecznych.

Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki.

Organizatorem drugiej edycji olimpiady jest Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Polskim Towarzystwem Statystycznym. 9 stycznia 2018 r. wymienieni uczniowie startują w kolejnym etapie Olimpiady – życzę powodzenia.