Projekt „Oswajamy Matematykę. Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym”

matematyka

Zapraszamy wszystkich tegorocznych maturzystów do skorzystania z zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym, które po raz czwarty przygotował Wydział Oświaty w Opolu wraz z Uniwersytetem Opolskim.

Zamiarem organizatorów projektu jest powtórzenie w ekspresowym tempie całego materiału z matematyki - 10 działów w 10 tygodni. Zajęcia prowadzić będą nauczyciele matematyki z opolskich liceów. Zajęcia będą prowadzone na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym.

Zajęcia rozpoczną się w dniu 31.01.2017r. (wtorek) i będą prowadzone do kwietnia 2017r. (ostatnie zajęcia w czwartek - 21 kwietnia 2017r.).

Czytaj więcej...

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe - sale zastępcze

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kalifikacje zawodowe: E.24,E.20 i E.18, w dniu 9 stycznia 2017r., nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych na III piętrze. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych.

9 stycznia 2017r.
/poniedziałek/

Sala 43
2 lekcja – sala 16
3 lekcja – sala 16
4 lekcja – sala 50
5 lekcja – sala 49
6 lekcja – sala 40
7 lekcja – sala 40

Sala 44
2 lekcja – sala 47
3 lekcja – sala 31
4 lekcja – sala 39
5 lekcja – sala 39
6 lekcja – sala 45
7 lekcja – sala 16

W dniu 9 stycznia 2017r. zajęcia w klasach 4BT i 4ET zostają zawieszone.

SPOTKANIE Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy
na semestralne spotkanie z rodzicami,
które odbędzie się w Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu dnia
11 stycznia 2017 r. o 17:00

Spotkanie rozpocznie się na sali gimnastycznej wystąpieniem Dyrektora Szkoły oraz wykładem pana Pawła Kocha – pedagoga z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu, na temat UZALEŻNIENIA OD KOMPUTERA.

Ok. 17:30 rozpoczną się spotkania z wychowawcami klas. Informacja o sali, w której spotkacie się Państwo z wychowawcami, zostanie podana w holu Szkoły.

Podczas zebrania będzie możliwość porozmawiania z nauczycielami uczącymi w klasie.

UWAGA: Ze względu na nieobecność wychowawców klas 1BT, 2CT i 2F, rodziców uczniów z tych klas zapraszamy na spotkanie na sali gimnastycznej i konsultacje z nauczycielami uczącymi.

Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa obecność!

Zmiana planu zajęć

UWAGA !!!

Od poniedziałku 2 stycznia będzie miała miejsce korekta planu lekcji
Proszę sprawdzić w odpowiedniej zakładce!
Proszę także sprawdzić zmiany sal lekcyjnych!

EGZAMINY ZAWODOWE W 2017 ROKU

Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 sierpnia 2016 r. w sprawie terminów egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2017r. w Zespole Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu w 2017 r. zostaną przeprowadzone dwie sesje egzaminacyjne.

  1. 9 stycznia – 23 lutego
  2. 16 czerwca – 8 lipca

Pierwsza sesja rozpoczyna się 9 stycznia zasadniczo dla uczniów klasy: 4E i 4B (oraz powtarzających) egzaminem w części praktycznej w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja a w pozostałych kwalifikacjach od 24 stycznia do 15 lutego.
W kwalifikacjach E.03, E.07 i E.08 egzamin w części praktycznej odbędzie się w pierwszych dniach ferii zimowych.
Część pisemna egzaminu zawodowego dla wszystkich kwalifikacji zostanie przeprowadzona 12 stycznia 2017 r. na trzech zmianach.
Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2017 zostaną ogłoszone 31 marca 2017 r.
22 grudnia 2016 r minął termin składania deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (stary egzamin). Absolwenci technikum i szkoły zasadniczej po tym terminie będą mogli uzyskiwać kwalifikacje zawodowe według zasad przewidzianych dla egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (nowa formuła egzaminów).

Czytaj więcej...

Zmiana planu zajęć

UWAGA !!!

Od poniedziałku 5 grudnia będzie miała miejsce korekta planu lekcji
Proszę sprawdzić w odpowiedniej zakładce!
Proszę także sprawdzić zmiany sal lekcyjnych!

Zmiana sal

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia próbnego pisemnego egzaminu maturalnego od dnia 22 do 25 listopada 2016r. nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

25 listopada 2016r.
/piątek/

Sala g1
1 lekcja – sala @
2 lekcja – sala @
3 lekcja – sala @
4 lekcja – sala 25
Sala g2
1 lekcja – sala @
2 lekcja – sala @
3 lekcja – sala @
4 lekcja – sala 26
Sala 28
1 lekcja – sala 23
2 lekcja – sala 25
5 lekcja – sala 31
Sala 42
1 lekcja – sala 39
2 lekcja – sala 38
3 lekcja – sala 8
4 lekcja – sala 30
5 lekcja – sala 25
Sala 43
1 lekcja – sala 11
2 lekcja – sala 31
3 lekcja – sala 22
4 lekcja – sala 15

Sala 44
1 lekcja – sala 12
2 lekcja – sala 23
3 lekcja – sala 30

Sala 45
1 lekcja – sala 17
4 lekcja – sala 8
Sala 46
3 lekcja – sala 25
Sala 48
4 lekcja – sala 41

Uczniowie klas 4, którzy nie zdecydowali się pisać matury z przedmiotu dodatkowego.

Lekcja 1 i 2 zostają zawieszone (z wyjątkiem klasy 4CT).
Lekcja 3 i 4 – zajęcia międzyoddziałowe z doradcą szkolnym, na temat planowania dalszej kariery zawodowej/studiów (sala e1).
Następne lekcje odbędą się zgodnie z planami zajęć każdego oddziału.

Na zajęciach będzie sprawdzana frekwencja.

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY

matura probna

W dniach 22 – 25 listopada odbywać się będzie próbny egzamin maturalny.
22.11 (wtorek) – z języka polskiego, egzamin trwa 170 minut;
23.11 (środa) – z matematyki, egzamin trwa 170 minut NA POZIOMIE PODSTAWOWYM oraz 180 minut NA POZIOMIE ROZSZERZONYM;
24.11 (czwartek) – z języka obcego, egzamin trwa 120 minut,
25.11 (piątek) – z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, egzamin trwa 180 minut.

Po zakończonym egzaminie uczniowie kontynuują lekcje wg planu.

Zdający kodują arkusz wg wzoru: litera klasy i numer z dziennika (np. A23, C12, E01).

Proszę uczniów o punktualność. Zdający muszą mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość oraz długopis z czarnym wkładem. Można również mieć ze sobą małą butelkę wody.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W GABLOTACH POMIĘDZY SALAMI 11 i 12.

Uczniowie pozostałych klas proszeni są o spokojne zachowanie podczas przerw, aby nie zakłócać starszym kolegom próbnego egzaminu.

SPOTKANIE Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z rodzicami, które odbędzie się dnia 16 listopada 2016 r. o godzinie 17.00.

Rodziców uczniów klas pierwszych i drugich zapraszamy na spotkania z wychowawcami (informacja o salach zostanie podanaw holu Szkoły).

Rodziców klas trzecich i czwartych zapraszamy na salę gimnastyczną – na wykład pani Natalii Ognisty oraz pani Diany Suchorskiej z Fundacji Pomoc Pokrzywdzonym VICTIM na temat

„JAK BEZPIECZNIE POSZUKIWAĆ PRACY ZA GRANICĄ”, po którym, ok. 17.30, rozpocznie się spotkanie z wychowawcami klas.

Podczas zebrania będzie również możliwość porozmawiania z nauczycielami uczącymi w klasie.

Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa obecność

Wyjazd do Szkocji

Uczniowie jadący do Szkocji.

OBOWIĄZKOWE spotkanie w czwartek na długiej przerwie w sali 11.