Zmiana planu zajęć

UWAGA !!!

Od poniedziałku 27 lutego  będzie miała miejsce korekta planu lekcji.
Proszę sprawdzić w odpowiedniej zakładce!
Proszę także sprawdzić zmiany sal lekcyjnych!

Ferie zimowe w Opolu

ferie opole

Drodzy uczniowie, podczas ferii zimowych możecie skorzystać z atrakcji przygotowanych przez instytucje Miasta Opola.

Młodzieżowy Dom Kultury publikuje na swoich stronach ofertę zajęć kulturalnych.

Na stronach Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego można zapoznać się ofertą sportową na wolny czas zimowy.

Kompletną ofertę można prześledzić na stronach Wydziału Oświaty Miasta Opola.

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe - sale zastępcze

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kalifikacje zawodowe E.13 w dniu 10 lutego 2017r. nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych na parterze (sala 9). Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych.

10 lutego 2017r.
/piątek/

Sala 9
1 lekcja – sala 23
2 lekcja – sala 23
3 lekcja – sala 30
5 lekcja - sala 46

 

Zmiana planu zajęć

UWAGA !!!

Od poniedziałku 6 lutego  będzie miała miejsce korekta planu lekcji.
Proszę sprawdzić w odpowiedniej zakładce!
Proszę także sprawdzić zmiany sal lekcyjnych!

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe - sale zastępcze

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kalifikacje zawodowe  E.15 i E.12 w dniu 3 lutego 2017r. nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych na parterze i II piętrze (sala 9 i 28). Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych.

3 lutego 2017r.
/piątek/

Sala 28
4 lekcja – sala 17

Sala 9
5 lekcja – sala 50
6 lekcja – sala 25
7 lekcja – sala 25

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe - sale zastępcze

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kalifikacje zawodowe  E.15 w dniu 2 lutego 2017r. nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych na II piętrze (sala 27). Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych.

2 luty 2017r.
/czwartek/

Sala 27
3 lekcja – sala 11
6 lekcja – sala 28

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe - sale zastępcze

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kalifikacje zawodowe  E.15 w dniu 1 lutego 2017r. nastąpi wyłączenie pomieszczenia dydaktycznnego na II piętrze (sala 27). Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych.

1 luty 2017r.
/środa/

Sala 27
1 lekcja – sala 41
2 lekcja – sala 41
3 lekcja – sala 22
4 lekcja - sala 31

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe - sale zastępcze

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kalifikacje zawodowe, E.19 (½ klasy 4AT i ½ klasy 4FT)  oraz E.15, w dniu 31 stycznia 2017r. nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych na I i II piętrze (sale: 23,24,27). Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych.

31 stycznia 2017r.
/wtorek/

Sala 23
1 lekcja – sala 30
2 lekcja – sala 30
3 lekcja – sala 30
4 lekcja – sala 31
5 lekcja – sala 15
6 lekcja – sala 26
7 lekcja – sala 25
Sala 27
4 lekcja – sala 26
5 lekcja – sala 25
6 lekcja – sala 25

W dniu 31 stycznia 2017r. zajęcia w klasach 4AT i 4FT dla uczniów, którzy nie zdają egzaminu (1/2 klasy) odbywają się zgodnie z planem.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe - sale zastępcze

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kalifikacje zawodowe E.19 (½ klasy 4AT i ½ 4FT)  w dniu 30 stycznia 2017r., nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych na I piętrze. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych.

30 stycznia 2017r.
/poniedziałek/

Sala 23
1 lekcja – sala 28
2 lekcja – sala 28
3 lekcja – sala 28
4 lekcja – sala 28
5 lekcja – sala 43
6 lekcja – sala 11
7 lekcja – sala 27
8 lekcja – sala 27
Sala 24
5 lekcja – sala 30
6 lekcja – sala 16
7 lekcja – sala 51
8 lekcja – sala 51

W dniu 30 stycznia 2017r. zajęcia w klasach 4AT i 4FT dla uczniów, którzy nie zdają egzaminu (½ klasy) odbywają się zgodnie z planem.

USTNA MATURA PRÓBNA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

matura probna

Od poniedziałku 30.01.2017r. planowane jest przeprowadzenie w naszej szkole wśród uczniów klas czwartych ustnej matury próbnej z języka angielskiego.

Uczniowie zostali przypisani do egzaminatorów oraz sal – listy imienne będą wywieszone w gablocie obok sali nr 18.

Listy będą wywieszone także na drzwiach sal egzaminacyjnych. Egzamin przeprowadzany będzie w godzinach 8:00 – 14:00.

W związku z mającą nastąpić zmianą planu lekcji, na razie odbędą się egzaminy planowane na 30 i 31 stycznia (dotyczy to uczniów z klas 4b, 4c, 4d, 4e i 4g). Pozostałe egzaminy zostaną potwierdzone informacjami w gablocie.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z informacją i przybycie pod wyznaczoną salę 5 minut przed wyznaczonym czasem.