Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 2016/2017

Zajęcia inauguracyjne na kwalifikacyjnych kursach zawodowych dla kwalifikacji:

E.07 – Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E.08 – Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

Odbędą się 2 września 2016 (piątek) godz. 15:30.

Inauguracja Roku Szkolnego 2016/2017

Zapraszam na uroczystość Inauguracji Roku Szkolnego 2016/2017, 
która odbędzie się w czwartek 1 września 2016 roku.

Program uroczystości: 

Godz. 8.00 Msza św. w kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu w intencji: nauczycieli, pracowników, uczniów i rodziców Zespołu Szkół Elektrycznych;

Godz. 9.00 Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego w Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu.

Wydawanie świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie

Uwaga uczniowie
Wydawanie świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie
w dniach 29–30 sierpnia 2016r. od 9:00 do 14:00

Zapraszamy!

Rada Pedagogiczna

W dniu 31 sierpnia 2016 r. o godz.9.00 odbędzie się Rada Pedagogiczna. Serdecznie zapraszam wszystkich nauczycieli. Szczegółowy plan pracy na 29 i 30 sierpnia zostanie umieszczony  w czwartek 25 sierpnia 2016 r. na stronie info.

Proszę zapoznać się z wytycznymi.

POPRAWKOWY EGZAMIN MATURALNY

Pisemny poprawkowy egzamin maturalny odbędzie się 23 sierpnia /wtorek/o godzinie 9.00.

Język angielski – Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu ul. T. Kościuszki 39-41

Matematyka – Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Opolu ul. T. Kościuszki  43

Zdający przystępujący do egzaminu pisemnego powinien stawić się na egzamin o godz. 8.15 z dowodem tożsamości.

Ustny egzamin poprawkowy z języka angielskiego odbędzie się 26 sierpnia (piątek) o godzinie 8.30.

Zdający powinni stawić się na 15 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

Złote Spinki 2016

Dyrygent szkolnej orkiestry dętej Pan Przemysław Ślusarczyk otrzymał wyróżnienie - Złotych Spinek 2016 w kategorii kultura i sztuka.
Więcej informacji dotyczących nominacji i konkursu: http://www.nto.pl/strona-glowna/a/zlote-spinki-2016-nauka-i-kultura-nominacje,9921501/ . 
Gratulujemy!

Czytaj więcej...

Wyniki egzaminu maturalnego

5 lipca 2016r. od godz. 10:00 do godz. 14.30 wydawane będą świadectwa maturalne.

Wydawanie świadectw maturalnych w dniach 6 – 8 lipca 2016r.
od 9 do 14.30

Zapraszamy!

Harmonogram egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2015/2016

Sprawdź terminy konsultacji przed egzaminami poprawkowymi 

Czytaj więcej..

Sprawdź harmonogram egzaminów poprawkowych

25 sierpnia 2016r. /czwartek/ godz. 9.00

  • język angielski – klasa: 3et – sala 17
  • matematyka – klasa: 1ct, 2dt, 2ft, 3ct – sala 51
  • podstawy elektroniki – klasa: 1et, 2et – sala 38

26 sierpnia 2016r. /piątek/ godz. 9.00

  • matematyka – klasa: 1et,1ft, 2bt, 2et, 3et – sala 50
  • matematyka – klasa: 1az, 2gt, 3gt, 3az, 4ct – sala 51

Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części - pisemnej i ustnej. Na egzamin należy zgłosić się odpowiednio wcześniej i sprawdzić listę oraz salę.

Egzaminy rozpoczynają się o godz. 9.00.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Opola

W związku z obowiązywaniem Uchwały Nr XII/197/15 Rady Miasta Opola z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Opola (Dz. U. Woj. Opolskiego poz. 1575) poniżej przedstawiam procedurę dotyczącą realizacji wniosków na stypendium szkolne w okresie świadczeniowym 2016/2017.

Czytaj więcej...

Terminy konsultacji przed egzaminami poprawkowymi

Sprawdź terminy konsultacji przed egzaminami poprawkowymi 

Czytaj więcej...