UWAGA UCZNIOWIE! Zmiana sal

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia  ustnego i pisemnegoegzaminu maturalnego od dnia 9 maja 2016r. nastąpi wyłączenie wybranych  pomieszczeń dydaktycznych na III piętrze. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

17 maja 2016r.
/wtorek/

Sala 9
1 lekcja – sala 27
2 lekcja –  sala 27
3 lekcja – sala 27
4 lekcja –  sala 27
5 lekcja – sala 27
6 lekcja – sala 27
7 lekcja – sala 27

Sala 28
5 lekcja – sala 26
6 lekcja – sala 26
7 lekcja – sala 26

Sala 42
1 lekcja – sala 30
2 lekcja – sala 30
3 lekcja – sala 30
4 lekcja – sala 30
6 lekcja – sala 25 (2tp do sali 53)

Sala 45

1 lekcja – sala 38
2 lekcja – sala 38

UWAGA UCZNIOWIE! Zmiana sal

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia  ustnego i pisemnegoegzaminu maturalnego od dnia 9 maja 2016r. nastąpi wyłączenie wybranych  pomieszczeń dydaktycznych na III piętrze. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

16 maja 2016r.
/poniedziałek/

Sala 4 (sala gimnastyczna)

1 lekcja – sala 12, 16
2 lekcja –  sala 22, 46
3 lekcja – sala 38, 46
4 lekcja –  sala 21, 31
5 lekcja – sala 17, 45

Sala 43
2 lekcja –  sala 11
3 lekcja – sala 44
5 lekcja – sala 12
6 lekcja – sala 12
7 lekcja – sala 46
8 lekcja – sala 38

Sala 9

1 lekcja –  sala 42
2 lekcja – sala 42
4 lekcja – sala 31
5 lekcja – sala 23
6 lekcja – sala 23
7 lekcja – sala 23

Sala 28

1 lekcja – sala 30
2 lekcja – sala 30

UWAGA UCZNIOWIE! Zmiana sal

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia ustnego i pisemnegoegzaminu maturalnego od dnia 9 maja 2016r. nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych na III piętrze. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

13 maja 2016r.
/piątek/

Sala 5

1 lekcja – sala 38
2 lekcja – sala 39

Sala 42

1 lekcja – sala 21
2 lekcja – sala 21
3 lekcja – sala 28
4 lekcja – sala 28

Sala 43
3 lekcja – sala 30
5 lekcja – sala 30
6 lekcja – sala 50
7 lekcja – sala 50
8 lekcja – sala 50

Spotkanie z Rodzicami

Serdecznie zapraszamy na ostatnie w bieżącym roku szkolnym
spotkanie
z rodzicami, które odbędzie się dnia
18 maja 2016 r. o godzinie 16.30.

Spotkanie rozpocznie się na sali gimnastycznej wykładem pana Pawła Kocha - pedagoga z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu, na temat ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH.

Od 17.00 zapraszamy na spotkania z wychowawcami (informacja o salach zostanie podana w holu Szkoły).

Podczas zebrania będzie również możliwość porozmawiania z nauczycielami uczącymi w klasie oraz otrzymają Państwo informację o ewentualnych prognozowanych ocenach niedostatecznych.

Zapraszamy i liczymy na Państwa obecność.

UWAGA! ZE WZGLĘDU NA NIEOBECNOŚĆ WYCHOWAWCY – SPOTKANIE Z WYCHOWAWCĄ W KLASIE 1 D ZOSTAJE ZAWIESZONE. Rodziców uczniów tej klasy zapraszamy na wykład i spotkania indywidualne z nauczycielami uczącymi.

UWAGA UCZNIOWIE! Zmiana sal

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia ustnego i pisemnego egzaminu maturalnego od dnia 9 maja 2016r. nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych na III piętrze. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

12 maja 2016r.
/czwartek/

Sala 5

1 lekcja – sala 53
2 lekcja – sala 53
3 lekcja – sala 27
4 lekcja – sala 27

Sala 46

1 lekcja – sala 51
2 lekcja – sala 21
3 lekcja – sala 21
4 lekcja – sala 11

Sala 43

2 lekcja – sala 13
3 lekcja – sala 13
4 lekcja – sala 13
5 lekcja – sala 13
7 lekcja – sala 21
8 lekcja – sala 21

Sala 47

1 lekcja – sala 13
2 lekcja – sala 17
3 lekcja – sala 30
4 lekcja – sala 31

Sala 44

1 lekcja – sala 21
2 lekcja – sala 30
4 lekcja – sala 30
5 lekcja – sala 30
6 lekcja – sala 31
7 lekcja – sala 31
8 lekcja – sala 11
9 lekcja – sala 11

Sala 49

1 lekcja – sala 30
3 lekcja – sala 31
4 lekcja – sala 26

Sala 45

3 lekcja – sala 24
5 lekcja – sala 9
6 lekcja – sala 9

 

UWAGA UCZNIOWIE! Zmiana sal

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia  ustnego i pisemnegoegzaminu maturalnego od dnia 9 maja 2016r. nastąpi wyłączenie wybranych  pomieszczeń dydaktycznych na III piętrze. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

11 maja 2016r.
/środa/

Sala 43

1 lekcja – sala 21
2 lekcja – sala 21
3 lekcja –  sala 13
4 lekcja – sala 11
5 lekcja –  sala 21
7 lekcja – sala 51
8 lekcja – sala 51

Sala 44

1 lekcja – sala 22
2 lekcja – sala 52
3 lekcja –  sala 52
4 lekcja – sala 12
5 lekcja – sala 41
6 lekcja – sala 22
7 lekcja – sala 52
8 lekcja – sala 21

Sala 45

1 lekcja – sala 39
2 lekcja – sala 31
4 lekcja – sala 53
5 lekcja – sala 51

 

UWAGA UCZNIOWIE! Zmiana sal

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia  ustnego i pisemnego egzaminu maturalnego od dnia 9 maja 2016r. nastąpi wyłączenie wybranych  pomieszczeń dydaktycznych na III piętrze. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

10 maja 2016r.
/wtorek/

Sala 42
6 lekcja –  sala 26

Sala 43

2 lekcja – sala 22
3 lekcja –  sala 22
5 lekcja –  sala 12
6 lekcja – sala 47
7 lekcja – sala 49
8 lekcja – sala 49

Sala 44

3 lekcja –  sala 13
4 lekcja – sala 38
5 lekcja – sala 38
6 lekcja – sala 50
7 lekcja – sala 39

Sala 45

4 lekcja – sala 30
5 lekcja – sala 53

UWAGA UCZNIOWIE! Zmiana sal

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia  ustnego i pisemnegoegzaminu maturalnego od dnia 9 maja 2016r. nastąpi wyłączenie wybranych  pomieszczeń dydaktycznych na III piętrze. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

9 maja 2016r.
/poniedziałek/

Sala 4 (sala gimnastyczna)

3 lekcja  – sala 13
4 lekcja – sala 13
5 lekcja –  sala 13

Sala 43

1 lekcja – sala 12
2 lekcja –  sala 11
5 lekcja –  sala 11
6 lekcja – sala 11

Sala 44

2 lekcja –  sala 22
4 lekcja – sala 21
5 lekcja – sala 12
6 lekcja – sala 12

 

Sala 46

4 lekcja – sala 52
5 lekcja – sala 23
6 lekcja – sala 23

Sala 47

3 lekcja – sala 38
4 lekcja – sala 31

Sala 49

2 lekcja – sala 51
3 lekcja – sala 28
5 lekcja – sala 50

 

 

 

Matury 2016

Uwaga uczniowie klas I-III

Przypominamy, że od 4 do 6 maja nie ma zajęć lekcyjnych
w związku z egzaminem maturalnym z języka polskiego,
matematyki i języka angielskiego.

Zakończenie roku szkolnego

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas czwartych,  ich rodziców oraz nauczycieli i pracowników Szkoły na Uroczystość Zakończenia Szkoły w Zespole Szkół Elektrycznych im. T. Kościuszki w Opolu, która odbędzie się 29 kwietnia 2016 r.

Uroczystość rozpocznie się o godzinie 9.00 na sali gimnastycznej, a zostanie poprzedzona Mszą św. celebrowaną w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła, która rozpocznie się o godzinie 8.00.