PRÓBNE EGZAMINY MATURALNE

matura probna

Uwaga uczniowie klasa czwartych. Oto terminarz próbnych egzaminów maturalnych:

  • 14 marca (poniedziałek) od godziny 11.00 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY (czas trwania egzaminu 170 minut)
  • 22 marca (wtorek) od godziny 11.45 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY(czas trwania egzaminu 180 minut)
  • 1 kwietnia (piątek) od godziny 11. 45 FIZYKA POZIOM ROZSZERZONY   (czas trwania egzaminu 150 minut).

Do czasu rozpoczęcia egzaminu lekcje odbywają się wg planu (3 lub 4 – w zależności od dnia). O wskazanych godzinach rozpoczyna się egzamin. Zdający zobowiązani są być przed salą na 15 minut przed jego rozpoczęciem.

Dla uczniów,  którzy nie wybrali rozszerzenia z matematyki, odbywać się będą międzyoddziałowe  zajęcia maturalne. Dla uczniów nie zdających fizyki – lekcje wg planu.

Wykaz sal i zdających zostanie podany w gablotach między salami 11 i 12.

SPOTKANIE Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z rodzicami,
które odbędzie się w Zespole Szkół Elektrycznych
w Opolu dnia 
16 marca 2016 r.

Rodziców uczniów klas pierwszych i drugich zapraszamy na godzinę 16.30, na przygotowany na sali gimnastycznej wykład pana Pawła Kocha – psychologa z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu, na temat SPOSOBÓW MOTYWOWANIA DO NAUKI .

Od 17.00 rozpocznie się spotkanie z wychowawcami klas.

Rodziców uczniów trzecich i czwartych zapraszamy na godzinę 17.00, o której rozpocznie się przygotowany na sali gimnastycznej wykład pana Pawła Kocha – psychologa z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu, na temat SPOSOBÓW MOTYWOWANIA DO NAUKI (ZWŁASZCZA W SYTUACJACH PRZEDEGZAMINACYJNYCH).

Od 17.30 rozpoczną się spotkania z wychowawcami.

Informacja o Sali, w której spotkacie się Państwo z wychowawcami, zostanie podana w holu Szkoły. Podczas zebrania będzie możliwość porozmawiania z nauczycielami uczącymi w klasie.
UWAGA: Dla klas 3f i 3g, ze względu na odbywaną przez uczniów praktykę, odbędą się jedynie konsultacje (dla chętnych rodziców).

Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa obecność!

Kurs na uprawnienia E w opolskim Elektryczniaku

Jak co roku rusza w naszej szkole kurs na uprawnienia E. Od lutego do kwietniu będą odbywać się dodatkowe zajęcia dla uczniów klas programowo najwyższych dzięki, którym mają oni okazję zdobyć  uprawnienia potrzebne po ukończeniu szkoły do skuteczniejszej rywalizacji na runku  pracy.
W każdym roku około 100 uczniów zdobywa  kwalifikacje potwierdzone certyfikatem, umożliwiające pracę w szerokorozumianych zawodach elektrycznych.  Po odbyciu szkolenia i warsztatów słuchacze przystępują do egzaminu. Jak dotychczas egzamin ten wypadał na najwyższym poziomie, liczymy, że i w tym roku będzie podobnie.

Zajęcia prowadzą specjaliści ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich, którzy bardzo dobrze i sprawnie komunikują się z naszymi uczniami. Całość  koordynuje i organizuje Krzysztof Kamieniak - doradca zawodowy w Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu.

Poniżej przedstawiamy specyfikację, w której zawarte są wszystkie oczekiwania jakie stawiane są przed prowadzącymi zajęcia.

Czytaj więcej...

UWAGA MATURZYŚCI

W przyszłym tygodniu zaczyna się próbny egzamin ustny z języka angielskiego. W gablocie między salami 16 i 17 wywieszone są listy z godzinami i miejscem egzaminu.

Bardzo proszę o zapoznanie się z informacją i przybycie pod wyznaczoną salę 5 MINUT przed wyznaczonym czasem.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

W zakładce Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe pojawił się nowy Kalendarz zjazdów obowiązujący od 19 lutego 2016 r.

SPOTKANIE Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy na semestralne spotkanie
z rodzicami, które odbędzie się dnia 13 stycznia 2016 r.
o godzinie 17.00.

Rodziców klas pierwszych i drugich zapraszamy na salę gimnastyczną – na wykład pani Ewy Kosowskiej – Korniak – przedstawiciela Biura Prasowego Sądu Okręgowego w Opolu na temat CYBERPRZEMOCY, po którym, ok. 17.30, rozpocznie się spotkanie z wychowawcami klas.

Rodziców uczniów klas trzecich i czwartych zapraszamy na spotkania z wychowawcami (informacja o salach zostanie podana w holu Szkoły).

Podczas zebrania będzie również możliwość porozmawiania z nauczycielami uczącymi w klasie.

Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa obecność

Gorący okres egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji 1: styczeń – luty 2016 dla klas: 3A, 3B, 3F, 3AZ, wszystkich klas czwartych oraz powtarzających egzaminy, rozpocznie się egzaminem w części pisemnej 14 stycznia 2016 r.

Część pisemna egzaminu trwa 60 minut i polega na rozwiązaniu 40 zadań w formie testu zamkniętego.

Zdający zgłasza się 30 minut przed wyznaczonym terminem egzaminu z dowodem tożsamości i długopisem z czarnym wkładem. „Procedury” dopuszczają korzystanie z prostego kalkulatora na egzaminie.

HARMONOGRAM CZĘŚCI PISEMNEJ

Czytaj więcej...

Zmiana planu lekcji

UWAGA !!!

Od poniedziałku 4 stycznia będzie miała miejsce korekta planu
- Proszę sprawdzić w odpowiedniej zakładce!
- Proszę także sprawdzić zmiany sal lekcyjnych!

STYPENDIUM Z PROGRAMU „WSPIERAMY NAJLEPSZYCH”

Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza nabór wniosków stypendialnych w ramach programu stypendialnego „Wspieramy najlepszych”

Program pomocy stypendialnej skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych między innymi w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych, informatycznych i języków obcych, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Czytaj więcej...

OPOLE UDOWADNIA, ŻE WARTO SIĘ UCZYĆ! WAŻNA INFORMACJA DLA UCZNIÓW!

Czy warto zostać na studia w Opolu? Prezydent Miasta potwierdza. Aby wyjść naprzeciw zdolnym uczniom i wspomóc ich w rozwoju, Urząd Miasta przygotował Miejski Program Stypendialny dla Olimpijczyków.

Na czym polega?

Absolwent opolskiej szkoły ponadgimnazjalnej (bez względu na miejsce zamieszkania), który podczas nauki szkolnej brał udział w centralnym etapie olimpiady przedmiotowej lub zawodowej (w dowolnej klasie), może starać się o stypendium, które będzie otrzymywał na pierwszym roku studiów na publicznej uczelni z Opola (czyli Uniwersytecie Opolskim lub Politechnice Opolskiej). Planowana kwota wsparcia zdolnych uczniów, którzy spełnią określone w programie warunki ma wynosić do 500 zł miesięcznie.

Czytaj więcej...