Program stypendialny „Wspieramy najlepszych”

Zarząd Województwa Opolskiego  ogłasza nabór wniosków stypendialnych do programu stypendialnego „Wspieramy najlepszych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Program pomocy stypendialnej skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego , szczególnie uzdolnionych między innymi w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych i przedsiębiorczości, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Regulamin stypendialny oraz wzory dokumentów, niezbędnych do złożenia wniosku dostępne są na stronie internetowej www.opolskie.pl w dziale Edukacja lub w sekretariacie Departamentu Edukacji  i Rynku Pracy przy ulicy Piastowskiej 14 w Opolu, pokój 615.

Nabór wniosków przeprowadzony będzie od 12 września 2016r. od godz. 7:30 do 30 września 2016r. do godz. 14:00. http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=15560

Zmiana planu zajęć

UWAGA !!!

Od poniedziałku 12 września będzie miała miejsce korekta planu lekcji
- Proszę sprawdzić w odpowiedniej zakładce!
- Proszę także sprawdzić zmiany sal lekcyjnych!

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Sesja 4: wrzesień – październik 2016 – egzaminy przewidziane są dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczniów i absolwentów powtarzających egzamin zawodowy w nowej formule.

Część pisemna tych egzaminów odbędzie się 6 października, natomiast część praktyczna; zależnie od zdawanej kwalifikacji odbędzie się w następujących terminach:

 • kwalifikacja E.07 w dniach 7, 8 i 9 października 2016 r.
 • kwalifikacja E.16 - 7 października 2016 r.
 • kwalifikacja E.19 - 12 października 2016 r.
 • kwalifikacja E.20 - 11 października 2016 r.

Listy zdających z zaznaczoną datą i godziną egzaminu są wywieszone na tablicy ogłoszeń obok sali 17.

W styczniu 2017 roku zostaną przeprowadzone egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla wszystkich uczniów klas czwartych technikum, trzeciej klasy szkoły zasadniczej, klas: 3A, 3F (zawód: technik mechatronik)  oraz klasy 3B (zawód: technik elektryk).

Uczniowie którym się nie powiodło na poprzednich sesjach  mogą w również przystąpić do egzaminów w sesji 1 - w  styczniu 2017.

Warunkiem wstępnym przestąpienia do egzaminu jest złożenie deklaracji do 9 września 2016 r. (4 miesiące przed egzaminem). Deklarację można pobrać ze strony szkoły: http://elektryk.opole.pl/egzamin-zawodowy-2016/nowy-egzamin-zawodowy

 

Spotkanie z rodzicami

Serdecznie zapraszamy
RODZICÓW UCZNIÓW KLAS DRUGICH, TRZECICH I CZWARTYCH
na spotkanie, które odbędzie się dnia
14 WRZEŚNIA 2016 r. (środa) o godzinie 17.00
w Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu.

Rodziców KLAS  MATURALNYCH zapraszamy na spotkanie ogólne z Dyrekcją Szkoły, które rozpocznie się na sali gimnastycznej;  po nim odbędą się spotkania z wychowawcami.

Rodziców KLAS DRUGICH I TRZECICH zapraszamy na spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych. (Informacja o salach zostanie podana w holu Szkoły).

W związku z dużą ilością spraw organizacyjnych związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, liczymy na Państwa przybycie.

Dyrekcja, wychowawcy i nauczyciele uczący

TEST DIAGNOSTYCZNY Z MATEMATYKI W KLASACH I.

TEST DIAGNOSTYCZNY Z MATEMATYKI W kl. I
8.09 (CZWARTEK) 1 i 2 LEKCJA (90 MINUT)

1. Klasa 1AT - sala 12 (opiekun: 1 lekcja HZ, 2 lekcja BP)
2. Klasa 1BT – sala 22 (opiekun: 1 i 2 lekcja JS)
3. Klasa 1CT – sala 38 (opiekun: 1 i 2 lekcja BR)
4. Klasa 1DT – sala 21 (opiekun: 1 lekcja KK, 2 lekcja DD)
5. Klasa 1ET – sala 46 (opiekun 1 lekcja AŚ,2 lekcja EŁ)
6. Klasa 1FT – sala 47 (opiekun 1 lekcja KW, 2 lekcja LG)
7. Klasa 1GT – sala 41 (opiekun 1 lekcja KX, 2 lekcja SN)

Sale zastępcze dla pozostałych klas:

sala 12: lekcja 1 klasa 2bt (AB) do sali 42
sala 22: lekcja 2 klasa 2az (AO) do sali 26
sala 38: lekcja 1 i 2 klasa 4et (KD) do sali 17
sala 46: lekcja 2 klasa 2ct (DW) do sali 42
sala: 47: lekcja 2 klasa 4ft (KW) do sali e2
sala: 41: lekcja 1 klasa 3et (PM) do sali 23
sala: 41: lekcja 2 klasa 2at (RJ) do sali 23

 

GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW

UWAGA UCZNIOWIE!!!

Samorząd Uczniowski organizuje giełdę podręczników. Wszyscy uczniowie (i absolwenci) proszeni są o zapoznanie się z poniżej zamieszczoną procedurą i zgodne z nią działanie.
Jak przygotować podręczniki do sprzedaży?

 1. W miarę możliwości usunąć z podręcznika  swoje notatki itp.
 2. OŁÓWKIEM na pierwszej stronie zapisać swoje dane (nazwisko, imię, klasa) oraz proponowaną cenę
 3. WSZYSTKIE oddawane do sprzedaży podręczniki wraz z ceną wpisać na listę opatrzoną swoimi danymi
 4. Książki można oddać  p. K. Mansfeld (sala nr 11) do 9 września
 5. Ceny są wielokrotnością 5
 6. Samorząd pobiera opłatę od każdego ucznia, którego podręczniki sprzedano, 2 złote na działalność Samorządu
 7. Sugerowana cena podręczników to 15 zł, prócz książek do języków obcych
 8. Rozliczenie  ze sprzedaży nastąpi  od 19 do 23 września czerwca w wyznaczonych godzinach (będą podane później)
 9. Sprzedaż odbywać się będzie od 4 września  na korytarzu I piętra na długich przerwach

Zmiana planu zajęć

UWAGA !!!

Od poniedziałku 5 września będzie miała miejsce korekta planu lekcji
- Proszę sprawdzić w odpowiedniej zakładce!
- Proszę także sprawdzić zmiany sal lekcyjnych!

Wycieczka do Szkocji

Osoby jadące na wycieczkę do Szkocji oraz osoby zainteresowane wyjazdem

zapraszamy na spotkanie w poniedziałek 5. września na długiej przerwie do sali 11.

Spotkanie z rodzicami

Serdecznie zapraszamy
RODZICÓW UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH
na spotkanie z rodzicami, które odbędzie się dnia
7 WRZEŚNIA 2016 r. (środa) o godzinie 17.00
w Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu.

Spotkanie rozpocznie się na sali gimnastycznej (parter, na lewo od wejścia) od spotkania ogólnego z Dyrekcją Szkoły, po którym odbędą się spotkania z wychowawcami (informacja o salach zostanie podana
w holu Szkoły).

W związku z dużą ilością spraw organizacyjnych związanych z rozpoczęciem przez Państwa dziecko nauki w Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu, liczymy na Państwa przybycie.

Dyrekcja, wychowawcy i nauczyciele uczący

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 2016/2017

Zajęcia inauguracyjne na kwalifikacyjnych kursach zawodowych dla kwalifikacji:

E.07 – Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E.08 – Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

Odbędą się 2 września 2016 (piątek) godz. 15:30.