Terminy konsultacji przed egzaminami poprawkowymi

Sprawdź terminy konsultacji przed egzaminami poprawkowymi 

Czytaj więcej...

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli i pracowników Szkoły na Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015/2016 w Zespole Szkół Elektrycznych im. T. Kościuszki w Opolu, która odbędzie się 24 czerwca 2016 r.

Uroczystość rozpocznie się o godzinie 9.00, a zostanie poprzedzona Mszą św. celebrowaną w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła, która rozpocznie się o godzinie 8.00.

REKRUTACJA 2016/2017

Godziny przyjmowania dokumentów od absolwentów gimnazjów

L.p Data   Godz. pracy komisji
1 24.06. 2016r.
piątek
Przyjmowanie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 10.30 – 14.30
2 25.06.2016r.
sobota
Przyjmowanie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 8.00 – 13.00
3 27.06.2016r.
poniedziałek
Przyjmowanie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 8.30 – 14.30
4 28.06.2016r.
wtorek
Przyjmowanie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 8.30 – 14.30
5 19.07.2016r. – 25.07.2016r. Składanie przez absolwentów oświadczenie woli podjęcia nauki w ZSEl. poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum oraz  zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 8.30 – 14.00

Zapraszamy przyszłych pierwszoklasistów do zapoznania się z ofertą wycieczki do Amsterdamu, Szkocji i Londynu. Szczegóły w zakładce powyżej oraz sekretariacie uczniowskim. Zapisy do 9 września (ilość miejsc ograniczona).

Nabór do Nagród i Stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego

Uprzejmie informuję, że po raz kolejny Departament Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ogłasza nabór do Nagród i Stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego.

Regulaminy ww. nagród i stypendiów wraz z wnioskami dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego www.opolskie.pl w zakładce edukacja.

Wnioski należy składać w terminie do 5 lipca br. (decyduje data wpływu) bezpośrednio w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego lub pod adresem 45 - 082 Opole, ul. Piastowska 14.

Egzamin zawodowy 2016 sesja letnia

Wszystko, co musisz wiedzieć o egzaminach zawodowych w czerwcu. Przejdź >>

KOMUNIKAT W SPRAWIE POWTÓRZONEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora CKE, egzamin maturalny z informatyki dla osób, które złożyły wniosek w sprawie możliwości ponownego przystąpienia do jego II części z powodu braku kilku danych do zadania 6.2, odbędzie się w dniu 13 czerwca w macierzystych szkołach zdających.

Na egzamin składa się jedynie jego część druga, która rozpoczyna się o godz. 14.00, w sali nr 28.

Prosimy zdających, którzy zadeklarowali ponowne przystąpienie do egzaminu, aby zgłaszali się dnia 10 czerwca w godzinach 12.00 – 13.00 w celu sprawdzenia poprawności działania komputera i oprogramowania.

DYPLOMY TECHNIKA

Dyplomy będą wydawane absolwentom Publicznego Technikum nr 5 począwszy od wtorku 24 maja 2016r. od godz. 13:30 do 15:00 w sali 32 a następnie od środy 25 maja w godzinach pracy sekretariatu w sali 33.

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów technikum, którzy uzyskali wykształcenie średnie 29 kwietnia 2016 r. został wyznaczony przez CKE na 24 maja 2016 r.

Kurier powinien dostarczyć przesyłkę z dyplomami dyrektorowi szkoły od godz. 8:00 do godz. 15:00.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technika może uzyskać osoba, która posiada wykształcenie średnie oraz świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie.

Wyniki egzaminu maturalnego

5 lipca 2016r. do godz. 9:00 OKE przekaże do szkół:
świadectwa dojrzałości, aneksy, zaświadczenia i informacje o wynikach

UWAGA UCZNIOWIE! Zmiana sal

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia ustnego i pisemnegoegzaminu maturalnego od dnia 9 maja 2016r. nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych na III piętrze. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

20 maja 2016r.
/piątek/

Sala 42
1 lekcja – sala 30
2 lekcja – sala 30

Sala 43
3 lekcja – sala 30
5 lekcja – sala 30
6 lekcja – sala 46
7 lekcja – sala 47
8 lekcja – sala 50

Sala 44
1 lekcja – sala 21
2 lekcja – sala 31
3 lekcja – sala 31
4 lekcja – sala 31
5 lekcja – sala 31
7 lekcja – sala 51
8 lekcja – sala 51

Sala 45
2 lekcja – sala 49
4 lekcja – sala 5
6 lekcja – sala 53
7 lekcja – sala 16

UWAGA UCZNIOWIE! Zmiana sal

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia  ustnego i pisemnegoegzaminu maturalnego od dnia 9 maja 2016r. nastąpi wyłączenie wybranych  pomieszczeń dydaktycznych na III piętrze. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

19 maja 2016r.
/czwartek/

Sala 27
3 lekcja – sala 30
4 lekcja – sala 30

Sala 42
1 lekcja – sala 26
2 lekcja – sala 26
3 lekcja – sala 26
4 lekcja – sala 26

Sala 43
2 lekcja –  sala 13
3 lekcja – sala 13
4 lekcja –  sala 13
5 lekcja – sala 13
6 lekcja – sala 13

Sala 44
1 lekcja – sala 21
2 lekcja –  sala 30
3 lekcja – sala 31
4 lekcja –  sala 11
5 lekcja – sala 51
6 lekcja – sala 31
7 lekcja – sala 51
8 lekcja – sala 21
9 lekcja – sala 21

Sala 45
3 lekcja – sala 31
5 lekcja – sala 31
6 lekcja – sala 23

UWAGA UCZNIOWIE! Zmiana sal

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia  ustnego i pisemnegoegzaminu maturalnego od dnia 9 maja 2016r. nastąpi wyłączenie wybranych  pomieszczeń dydaktycznych na III piętrze. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

18 maja 2016r.
/środa/

Sala 42
7 lekcja – sala 23
8 lekcja – sala 23

Sala 43
1 lekcja – sala 21
2 lekcja – sala 21
3 lekcja – sala 52
4 lekcja – sala 51
5 lekcja – sala 51
6 lekcja – sala 22
7 lekcja – sala 52
8 lekcja – sala 15

Sala 44
1 lekcja – sala 22
2 lekcja –  sala 52
3 lekcja – sala 51
4 lekcja – sala 12
5 lekcja – sala 21
6 lekcja – sala 38
7 lekcja – sala 28
8 lekcja – sala 21

Sala 45
1 lekcja – sala 30
2 lekcja – sala 30
4 lekcja – sala 40
5 lekcja – sala 40
6 lekcja – sala 40
7 lekcja – sala 40
8 lekcja – sala 17

Sala 46

1 lekcja – sala 41
2 lekcja – sala 41
3 lekcja – sala 31
4 lekcja – sala 31
5 lekcja – sala 47
6 lekcja – sala 31
7 lekcja – sala 31