Nabór do Nagród i Stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego

Uprzejmie informuję, że po raz kolejny Departament Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ogłasza nabór do Nagród i Stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego.

Regulaminy ww. nagród i stypendiów wraz z wnioskami dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego www.opolskie.pl w zakładce edukacja.

Wnioski należy składać w terminie do 5 lipca br. (decyduje data wpływu) bezpośrednio w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego lub pod adresem 45 - 082 Opole, ul. Piastowska 14.

Egzamin zawodowy 2016 sesja letnia

Wszystko, co musisz wiedzieć o egzaminach zawodowych w czerwcu. Przejdź >>

KOMUNIKAT W SPRAWIE POWTÓRZONEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora CKE, egzamin maturalny z informatyki dla osób, które złożyły wniosek w sprawie możliwości ponownego przystąpienia do jego II części z powodu braku kilku danych do zadania 6.2, odbędzie się w dniu 13 czerwca w macierzystych szkołach zdających.

Na egzamin składa się jedynie jego część druga, która rozpoczyna się o godz. 14.00, w sali nr 28.

Prosimy zdających, którzy zadeklarowali ponowne przystąpienie do egzaminu, aby zgłaszali się dnia 10 czerwca w godzinach 12.00 – 13.00 w celu sprawdzenia poprawności działania komputera i oprogramowania.

DYPLOMY TECHNIKA

Dyplomy będą wydawane absolwentom Publicznego Technikum nr 5 począwszy od wtorku 24 maja 2016r. od godz. 13:30 do 15:00 w sali 32 a następnie od środy 25 maja w godzinach pracy sekretariatu w sali 33.

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów technikum, którzy uzyskali wykształcenie średnie 29 kwietnia 2016 r. został wyznaczony przez CKE na 24 maja 2016 r.

Kurier powinien dostarczyć przesyłkę z dyplomami dyrektorowi szkoły od godz. 8:00 do godz. 15:00.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technika może uzyskać osoba, która posiada wykształcenie średnie oraz świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie.

Wyniki egzaminu maturalnego

5 lipca 2016r. do godz. 9:00 OKE przekaże do szkół:
świadectwa dojrzałości, aneksy, zaświadczenia i informacje o wynikach

UWAGA UCZNIOWIE! Zmiana sal

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia ustnego i pisemnegoegzaminu maturalnego od dnia 9 maja 2016r. nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych na III piętrze. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

20 maja 2016r.
/piątek/

Sala 42
1 lekcja – sala 30
2 lekcja – sala 30

Sala 43
3 lekcja – sala 30
5 lekcja – sala 30
6 lekcja – sala 46
7 lekcja – sala 47
8 lekcja – sala 50

Sala 44
1 lekcja – sala 21
2 lekcja – sala 31
3 lekcja – sala 31
4 lekcja – sala 31
5 lekcja – sala 31
7 lekcja – sala 51
8 lekcja – sala 51

Sala 45
2 lekcja – sala 49
4 lekcja – sala 5
6 lekcja – sala 53
7 lekcja – sala 16

UWAGA UCZNIOWIE! Zmiana sal

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia  ustnego i pisemnegoegzaminu maturalnego od dnia 9 maja 2016r. nastąpi wyłączenie wybranych  pomieszczeń dydaktycznych na III piętrze. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

19 maja 2016r.
/czwartek/

Sala 27
3 lekcja – sala 30
4 lekcja – sala 30

Sala 42
1 lekcja – sala 26
2 lekcja – sala 26
3 lekcja – sala 26
4 lekcja – sala 26

Sala 43
2 lekcja –  sala 13
3 lekcja – sala 13
4 lekcja –  sala 13
5 lekcja – sala 13
6 lekcja – sala 13

Sala 44
1 lekcja – sala 21
2 lekcja –  sala 30
3 lekcja – sala 31
4 lekcja –  sala 11
5 lekcja – sala 51
6 lekcja – sala 31
7 lekcja – sala 51
8 lekcja – sala 21
9 lekcja – sala 21

Sala 45
3 lekcja – sala 31
5 lekcja – sala 31
6 lekcja – sala 23

UWAGA UCZNIOWIE! Zmiana sal

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia  ustnego i pisemnegoegzaminu maturalnego od dnia 9 maja 2016r. nastąpi wyłączenie wybranych  pomieszczeń dydaktycznych na III piętrze. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

18 maja 2016r.
/środa/

Sala 42
7 lekcja – sala 23
8 lekcja – sala 23

Sala 43
1 lekcja – sala 21
2 lekcja – sala 21
3 lekcja – sala 52
4 lekcja – sala 51
5 lekcja – sala 51
6 lekcja – sala 22
7 lekcja – sala 52
8 lekcja – sala 15

Sala 44
1 lekcja – sala 22
2 lekcja –  sala 52
3 lekcja – sala 51
4 lekcja – sala 12
5 lekcja – sala 21
6 lekcja – sala 38
7 lekcja – sala 28
8 lekcja – sala 21

Sala 45
1 lekcja – sala 30
2 lekcja – sala 30
4 lekcja – sala 40
5 lekcja – sala 40
6 lekcja – sala 40
7 lekcja – sala 40
8 lekcja – sala 17

Sala 46

1 lekcja – sala 41
2 lekcja – sala 41
3 lekcja – sala 31
4 lekcja – sala 31
5 lekcja – sala 47
6 lekcja – sala 31
7 lekcja – sala 31

UWAGA UCZNIOWIE! Zmiana sal

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia  ustnego i pisemnegoegzaminu maturalnego od dnia 9 maja 2016r. nastąpi wyłączenie wybranych  pomieszczeń dydaktycznych na III piętrze. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

17 maja 2016r.
/wtorek/

Sala 9
1 lekcja – sala 27
2 lekcja –  sala 27
3 lekcja – sala 27
4 lekcja –  sala 27
5 lekcja – sala 27
6 lekcja – sala 27
7 lekcja – sala 27

Sala 28
5 lekcja – sala 26
6 lekcja – sala 26
7 lekcja – sala 26

Sala 42
1 lekcja – sala 30
2 lekcja – sala 30
3 lekcja – sala 30
4 lekcja – sala 30
6 lekcja – sala 25 (2tp do sali 53)

Sala 45

1 lekcja – sala 38
2 lekcja – sala 38

UWAGA UCZNIOWIE! Zmiana sal

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia  ustnego i pisemnegoegzaminu maturalnego od dnia 9 maja 2016r. nastąpi wyłączenie wybranych  pomieszczeń dydaktycznych na III piętrze. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

16 maja 2016r.
/poniedziałek/

Sala 4 (sala gimnastyczna)

1 lekcja – sala 12, 16
2 lekcja –  sala 22, 46
3 lekcja – sala 38, 46
4 lekcja –  sala 21, 31
5 lekcja – sala 17, 45

Sala 43
2 lekcja –  sala 11
3 lekcja – sala 44
5 lekcja – sala 12
6 lekcja – sala 12
7 lekcja – sala 46
8 lekcja – sala 38

Sala 9

1 lekcja –  sala 42
2 lekcja – sala 42
4 lekcja – sala 31
5 lekcja – sala 23
6 lekcja – sala 23
7 lekcja – sala 23

Sala 28

1 lekcja – sala 30
2 lekcja – sala 30

UWAGA UCZNIOWIE! Zmiana sal

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia ustnego i pisemnegoegzaminu maturalnego od dnia 9 maja 2016r. nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych na III piętrze. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

13 maja 2016r.
/piątek/

Sala 5

1 lekcja – sala 38
2 lekcja – sala 39

Sala 42

1 lekcja – sala 21
2 lekcja – sala 21
3 lekcja – sala 28
4 lekcja – sala 28

Sala 43
3 lekcja – sala 30
5 lekcja – sala 30
6 lekcja – sala 50
7 lekcja – sala 50
8 lekcja – sala 50