Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe - sale zastępcze

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kalifikacje zawodowe E.13 w dniu 10 lutego 2017r. nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych na parterze (sala 9). Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych.

10 lutego 2017r.
/piątek/

Sala 9
1 lekcja – sala 23
2 lekcja – sala 23
3 lekcja – sala 30
5 lekcja - sala 46

 

Zmiana planu zajęć

UWAGA !!!

Od poniedziałku 6 lutego  będzie miała miejsce korekta planu lekcji.
Proszę sprawdzić w odpowiedniej zakładce!
Proszę także sprawdzić zmiany sal lekcyjnych!

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe - sale zastępcze

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kalifikacje zawodowe  E.15 i E.12 w dniu 3 lutego 2017r. nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych na parterze i II piętrze (sala 9 i 28). Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych.

3 lutego 2017r.
/piątek/

Sala 28
4 lekcja – sala 17

Sala 9
5 lekcja – sala 50
6 lekcja – sala 25
7 lekcja – sala 25

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe - sale zastępcze

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kalifikacje zawodowe  E.15 w dniu 2 lutego 2017r. nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych na II piętrze (sala 27). Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych.

2 luty 2017r.
/czwartek/

Sala 27
3 lekcja – sala 11
6 lekcja – sala 28

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe - sale zastępcze

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kalifikacje zawodowe  E.15 w dniu 1 lutego 2017r. nastąpi wyłączenie pomieszczenia dydaktycznnego na II piętrze (sala 27). Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych.

1 luty 2017r.
/środa/

Sala 27
1 lekcja – sala 41
2 lekcja – sala 41
3 lekcja – sala 22
4 lekcja - sala 31

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe - sale zastępcze

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kalifikacje zawodowe, E.19 (½ klasy 4AT i ½ klasy 4FT)  oraz E.15, w dniu 31 stycznia 2017r. nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych na I i II piętrze (sale: 23,24,27). Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych.

31 stycznia 2017r.
/wtorek/

Sala 23
1 lekcja – sala 30
2 lekcja – sala 30
3 lekcja – sala 30
4 lekcja – sala 31
5 lekcja – sala 15
6 lekcja – sala 26
7 lekcja – sala 25
Sala 27
4 lekcja – sala 26
5 lekcja – sala 25
6 lekcja – sala 25

W dniu 31 stycznia 2017r. zajęcia w klasach 4AT i 4FT dla uczniów, którzy nie zdają egzaminu (1/2 klasy) odbywają się zgodnie z planem.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe - sale zastępcze

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kalifikacje zawodowe E.19 (½ klasy 4AT i ½ 4FT)  w dniu 30 stycznia 2017r., nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych na I piętrze. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych.

30 stycznia 2017r.
/poniedziałek/

Sala 23
1 lekcja – sala 28
2 lekcja – sala 28
3 lekcja – sala 28
4 lekcja – sala 28
5 lekcja – sala 43
6 lekcja – sala 11
7 lekcja – sala 27
8 lekcja – sala 27
Sala 24
5 lekcja – sala 30
6 lekcja – sala 16
7 lekcja – sala 51
8 lekcja – sala 51

W dniu 30 stycznia 2017r. zajęcia w klasach 4AT i 4FT dla uczniów, którzy nie zdają egzaminu (½ klasy) odbywają się zgodnie z planem.

USTNA MATURA PRÓBNA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

matura probna

Od poniedziałku 30.01.2017r. planowane jest przeprowadzenie w naszej szkole wśród uczniów klas czwartych ustnej matury próbnej z języka angielskiego.

Uczniowie zostali przypisani do egzaminatorów oraz sal – listy imienne będą wywieszone w gablocie obok sali nr 18.

Listy będą wywieszone także na drzwiach sal egzaminacyjnych. Egzamin przeprowadzany będzie w godzinach 8:00 – 14:00.

W związku z mającą nastąpić zmianą planu lekcji, na razie odbędą się egzaminy planowane na 30 i 31 stycznia (dotyczy to uczniów z klas 4b, 4c, 4d, 4e i 4g). Pozostałe egzaminy zostaną potwierdzone informacjami w gablocie.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z informacją i przybycie pod wyznaczoną salę 5 minut przed wyznaczonym czasem.

Zmiana sal

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kalifikacje zawodowe E.14 w dniu 24 stycznia 2017r., nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych na II i III piętrze. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych.

24 stycznia 2017r.
/wtorek/

Sala 28
1 lekcja – sala 30
2 lekcja – sala 30
3 lekcja – sala 30
4 lekcja – sala 31
5 lekcja – sala 31
6 lekcja – sala 31
7 lekcja – sala 31 (RS z kl. 3FT do sali 22)
Sala 42
1 lekcja – sala 27
2 lekcja – sala 27
3 lekcja – sala 27
4 lekcja – sala 26
5 lekcja – sala 26 (ZW z kl. 1CT do sali 39)
6 lekcja – sala 26
7 lekcja – sala 26

W dniu 24 stycznia 2017r. zajęcia w klasach 4DT i 4GT zostają zawieszone.

Projekt „Oswajamy Matematykę. Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym”

matematyka

Zapraszamy wszystkich tegorocznych maturzystów do skorzystania z zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym, które po raz czwarty przygotował Wydział Oświaty w Opolu wraz z Uniwersytetem Opolskim.

Zamiarem organizatorów projektu jest powtórzenie w ekspresowym tempie całego materiału z matematyki - 10 działów w 10 tygodni. Zajęcia prowadzić będą nauczyciele matematyki z opolskich liceów. Zajęcia będą prowadzone na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym.

Zajęcia rozpoczną się w dniu 31.01.2017r. (wtorek) i będą prowadzone do kwietnia 2017r. (ostatnie zajęcia w czwartek - 21 kwietnia 2017r.).

Czytaj więcej...