UWAGA UCZNIOWIE! Zmiana sal

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia ustnego i pisemnego egzaminu maturalnego od dnia 9 maja 2017r. nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych na III piętrze. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

19 maja 2017r.
/piątek/

Sala 42
4 lekcja – sala 9
6 lekcja – sala 31
7 lekcja – sala 31
Sala 43
1 lekcja – sala 51
2 lekcja – sala 51
3 lekcja – sala 51
4 lekcja – sala 28
5 lekcja – sala 28
6 lekcja – sala 49
7 lekcja – sala 52
8 lekcja – sala 52
Sala 44
2 lekcja – sala 11
3 lekcja – sala 31
4 lekcja – sala 31
5 lekcja – sala 16
6 lekcja – sala 16
7 lekcja – sala 11
8 lekcja – sala 38
Sala 45
2 lekcja – sala 22
3 lekcja – sala 25
4 lekcja – sala 26
5 lekcja – sala 15
6 lekcja – sala 25
7 lekcja – sala 25

 

UWAGA UCZNIOWIE! Zmiana sal

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia ustnego i pisemnego egzaminu maturalnego od dnia 9 maja 2017r. nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych na parterze i III piętrze. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

18 maja 2017r.
/czwartek/

Sala g1
1 lekcja – sala 25
2 lekcja – sala 23
3 lekcja – sala 23
4 lekcja – sala 23
5 lekcja – sala 7
Sala g2
1 lekcja – sala 24
2 lekcja – sala 24
3 lekcja – sala 24
4 lekcja – sala 53
5 lekcja – sala e1
Sala 42
1 lekcja – sala 27
2 lekcja – sala 27
3 lekcja – sala 9
4 lekcja – sala 24
5 lekcja – sala 27
6 lekcja – sala 27
7 lekcja – sala 30
8 lekcja – sala 30
Sala 43
3 lekcja – sala 16
4 lekcja – sala 31
5 lekcja – sala 15
6 lekcja – sala 49
7 lekcja – sala 49
8 lekcja – sala 49
Sala 44
1 lekcja – sala 22
2 lekcja – sala 47
3 lekcja – sala 25
4 lekcja – sala 25
5 lekcja – sala 52
6 lekcja – sala 25
7 lekcja – sala 46
8 lekcja – sala 11
Sala 45
1 lekcja – sala 39
2 lekcja – sala 25
3 lekcja – sala 17
4 lekcja – sala 40
5 lekcja – sala 23
6 lekcja – sala 23
Sala 47
1 lekcja – sala 21
3 lekcja – sala 48
4 lekcja – sala 48
5 lekcja – sala 25
   

UWAGA UCZNIOWIE! Zmiana sal

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia ustnego i pisemnego egzaminu maturalnego od dnia 9 maja 2017r. nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych na III piętrze. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

17 maja 2017r.
/środa/

Sala 42
1 lekcja – sala 31
2 lekcja – sala 31
Sala 43
1 lekcja – sala 41
2 lekcja – sala 41
4 lekcja – sala 47
5 lekcja – sala 47
6 lekcja – sala 47
7 lekcja – sala 47
8 lekcja – sala 47
Sala 44
2 lekcja – sala 41
3 lekcja – sala 46
4 lekcja – sala 11
5 lekcja – sala 11
6 lekcja – sala 51
Sala 45
6 lekcja – sala 25
7 lekcja – sala 25

UWAGA UCZNIOWIE! Zmiana sal

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia ustnego i pisemnego egzaminu maturalnego od dnia 9 maja 2017r. nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych na parterze i III piętrze. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

16 maja 2017r.
/wtorek/

Sala 5
4 lekcja – sala 25
5 lekcja – sala 25
6 lekcja – sala 25
Sala 42
3 lekcja – sala 26
4 lekcja – sala 26
5 lekcja – sala 23
Sala 43
1 lekcja – sala 38
2 lekcja – sala 38
3 lekcja – sala 49
4 lekcja – sala 49
5 lekcja – sala 49
6 lekcja – sala 49
Sala 44
1 lekcja – sala 11
2 lekcja – sala 11
3 lekcja – sala 11
4 lekcja – sala 16
5 lekcja – sala 22
6 lekcja – sala 11
7 lekcja – sala 22
8 lekcja – sala 22
Sala 45
1 lekcja – sala 22
2 lekcja – sala 22
3 lekcja – sala 22
4 lekcja – sala 41
5 lekcja – sala 46
6 lekcja – sala 46
7 lekcja – sala 46
8 lekcja – sala 46
 

UWAGA UCZNIOWIE! Zmiana sal

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia ustnego i pisemnego egzaminu maturalnego od dnia 9 maja 2017r. nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych na parterze. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

15 maja 2017r.
/poniedziałek/

Sala 5
1 lekcja – sala 50
2 lekcja – sala 50

SPOTKANIE Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy na ostatnie w bieżącym roku szkolnym spotkanie z rodzicami, które odbędzie się dnia 17 MAJA 2017 r. w Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu o godzinie 17.00.

Dla rodziców uczniów z klas: 2C, 2D, 2E, 2G, 3E spotkanie rozpocznie się na sali gimnastycznej od spotkania z Dyrekcją Szkoły, związanego z egzaminem zawodowym. Od 17.30 zapraszamy na spotkanie z wychowawcą.

Pozostałych rodziców zapraszamy o 17.00 na spotkania z wychowawcami (informacja o salach zostanie podana w holu Szkoły).

Podczas zebrania przekazana zostanie informacja o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku. Będzie również możliwość porozmawiania z nauczycielami uczącymi w klasie.

Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa obecność.

UWAGA UCZNIOWIE! Zmiana sal

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia ustnego i pisemnego egzaminu maturalnego od dnia 9 maja 2017r. nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych na parterze i III piętrze. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

12 maja 2017r.
/piątek/

Sala 5
1 lekcja – sala 16
2 lekcja – sala 16
3 lekcja – sala 51
4 lekcja – sala 25
5 lekcja – sala 25
6 lekcja – sala 25
7 lekcja – sala 25
Sala 43
1 lekcja – sala 46
2 lekcja – sala 46
3 lekcja – sala 52
4 lekcja – sala 16
5 lekcja – sala 15
6 lekcja – sala 46
7 lekcja – sala 38
8 lekcja – sala 38
Sala 44
2 lekcja – sala 51
3 lekcja – sala 28
4 lekcja – sala 28
5 lekcja – sala 28
6 lekcja – sala 12
7 lekcja – sala 15
8 lekcja – sala 39
Sala 45
2 lekcja – sala 11
5 lekcja – sala 31
   

UWAGA UCZNIOWIE! Zmiana sal

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia ustnego i pisemnego egzaminu maturalnego od dnia 9 maja 2017r. nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych na parterze i III piętrze. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

11 maja 2017r.
/czwartek/

Sala 5
1 lekcja – sala 25
3 lekcja – sala 25
Sala 42
1 lekcja – sala 27
2 lekcja – sala 27
3 lekcja – sala 16
4 lekcja – sala 9
5 lekcja – sala 23
6 lekcja – sala 23
7 lekcja – sala 23
8 lekcja – sala 23
Sala 43
3 lekcja – sala 25
4 lekcja – sala 25
5 lekcja – sala 25
6 lekcja – sala 25
7 lekcja – sala 12
8 lekcja – sala 12
Sala 44
1 lekcja – sala 39
2 lekcja – sala 31
3 lekcja – sala 8
4 lekcja – sala 31
5 lekcja – sala 52
6 lekcja – sala 49
7 lekcja – sala 49
8 lekcja – sala 49
Sala 45
1 lekcja – sala 52
2 lekcja – sala 40
3 lekcja – sala 27
4 lekcja – sala 40
Sala 46
1 lekcja – sala 21
2 lekcja – sala 24
3 lekcja – sala 13
4 lekcja – sala 13
5 lekcja – sala 13
6 lekcja – sala 31
Sala 47
1 lekcja – sala 49
3 lekcja – sala 9
4 lekcja – sala 53
5 lekcja – sala 31
6 lekcja – sala 30
7 lekcja – sala 15
Sala 48
1 lekcja – sala 23
2 lekcja – sala 23
5 lekcja – sala 8
6 lekcja – sala 27
 

UWAGA UCZNIOWIE! Zmiana sal

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia ustnego i pisemnego egzaminu maturalnego od dnia 9 maja 2017r. nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych na parterze, II i III piętrze. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

10 maja 2017r.
/środa/

Sala 5
1 lekcja – sala 21
3 lekcja – sala e1
4 lekcja – sala e1
5 lekcja – sala e1
Sala 28
1 lekcja – sala 27
2 lekcja – sala 27
3 lekcja – sala 27
4 lekcja – sala 27
5 lekcja – sala 41
7 lekcja – sala 25
Sala 31
5 lekcja – sala 40
6 lekcja – sala 24
Sala 42
1 lekcja – sala 24
2 lekcja – sala 24
3 lekcja – sala 26
4 lekcja – sala 26
Sala 43
1 lekcja – sala 16
2 lekcja – sala 41
4 lekcja – sala 11
5 lekcja – sala 11
6 lekcja – sala 30
7 lekcja – sala 38
8 lekcja – sala 41
Sala 44
2 lekcja – sala 22
3 lekcja – sala 50
4 lekcja – sala 25
5 lekcja – sala 16
6 lekcja – sala 25
Sala 46
1 lekcja – sala 41
2 lekcja – sala 25
3 lekcja – sala 13
4 lekcja – sala 13
5 lekcja – sala 13
6 lekcja – sala 51
Sala 47
3 lekcja – sala 25
5 lekcja – sala 25
8 lekcja – sala 16
Sala 48
1 lekcja – sala 17
2 lekcja – sala 40
5 lekcja – sala e2
6 lekcja – sala e2

UWAGA UCZNIOWIE ! Zmiana sal

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia ustnego i pisemnego egzaminu maturalnego od dnia 9 maja 2017r. nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych na parterze, I i III piętrze. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

9 maja 2017r.
/wtorek/

Sala 11
3 lekcja – sala 22
4 lekcja – sala 16
5 lekcja – sala 22
6 lekcja – sala 30
Sala 12
1 lekcja – sala 22
2 lekcja – sala 22
3 lekcja – sala 47
4 lekcja – sala 39
5 lekcja – sala 30
6 lekcja – sala 41
Sala 42
5 lekcja – sala 26
6 lekcja – sala 26
7 lekcja – sala 23
Sala 43
1 lekcja – sala 5
2 lekcja – sala 5
3 lekcja – sala 5
4 lekcja – sala e1
5 lekcja – sala 8
6 lekcja – sala 46
Sala 44
1 lekcja – sala 38
2 lekcja – sala 38
3 lekcja – sala 25
4 lekcja – sala 25
5 lekcja – sala 25
6 lekcja – sala 25
7 lekcja – sala 22
8 lekcja – sala 22
Sala 28
1 lekcja – sala 17
2 lekcja – sala e1
3 lekcja – sala 53
4 lekcja – sala 47
5 lekcja – sala 23
6 lekcja – sala 23
7 lekcja – sala 17
8 lekcja – sala 17
Sala 50
1 lekcja – sala 47
2 lekcja – sala 47
3 lekcja – sala 40
4 lekcja – sala 41
5 lekcja – sala 47
6 lekcja – sala 8
Sala 51
1 lekcja – sala 25
2 lekcja – sala 25
3 lekcja – sala 13
5 lekcja – sala 13
6 lekcja – sala 13
Sala 52
2 lekcja – sala 46
5 lekcja – sala 46
6 lekcja – sala 47
Sala g1
1 lekcja – sala 24
2 lekcja – sala 13
3 lekcja – sala 7
4 lekcja – sala 7
5 lekcja – sala 7
6 lekcja – sala 7
Sala g2
1 lekcja – sala 26
2 lekcja – sala 13
3 lekcja – sala 7
4 lekcja – sala 7