UWAGA KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH

UWAGA KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH

Przypominamy, że kandydaci mogą potwierdzać wolę nauki w szkole do dnia 13.07.br. do godz. 12.00

ZNAMY WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2018

3 lipca ogłoszone zostały długo oczekiwane wyniki egzaminu maturalnego. Dla niemal wszystkich z nich maturalne zmagania zakończyły się sukcesem.

A oto wyniki statystyczne:

ZDAWALNOŚĆ W ELEKTRYCZNIAKU – 98,4 %

ZDAWALNOŚĆ W TECHNIKACH W OPOLU – 82,0 %
ZDAWALNOŚĆ W TECHNIKACH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM – 71,4 %
ZDAWALNOŚĆ W TECHNIKACH W KRAJU – 69,6 %.

W tym roku szkolnym do egzaminu maturalnego przystąpiło 185 absolwentów Publicznego Technikum nr 5 oraz absolwenci z wcześniejszych lat, którzy zdawali egzamin po raz pierwszy, podwyższali wynik lub zdawali egzaminy, których nie zdali we wcześniejszych latach.       Świadectwo otrzymało 181 absolwentów. Trzech ma szansę zakończyć maturalne zmagania w sierpniu, gdyż mogą przystąpić do egzaminu w sesji poprawkowej.

Każdy ze zdających musiał przystąpić do obowiązkowych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego (w części pisemnej i ustnej), matematyki, języka obcego (w części pisemnej i ustnej) oraz jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym.

Z przedmiotów na poziomie rozszerzonym najchętniej wybieranym przedmiotem była matematyka (168 zdających), za nią język angielski (141 zdających), fizyka (81 zdających), informatyka (56 zdających), język niemiecki (30 zdających) i język polski (14 zdających).

Pojedyncze osoby wybrały jako przedmiot dodatkowy historię (6 zdających), filozofię (3 zdających), wiedze o społeczeństwie (3 zdających), geografię (2 zdających), biologię, historię sztuki i historię muzyki (po jednym zdającym).

Jak ułożyły się wyniki?

Przedmiot/poziom Elektryczniak Powiat Województwo Kraj
Z S Z S Z S Z S
JĘZYK POLSKI - POZIOM PODSTAWOWY 100,0 57,9 99,2 56,9 96,6 51,3 96,0 50,0
MATEMATYKA – POZIOM PODSTAWOWY 99,5 73,0 82,9 51,8 74,7 45,9 75,0 46,0
JĘZYK ANGIELSKI – POZIOM PODSTAWOWY 99,4 86,4 97,2 72,5 95,4 67,5 93,0 64,0
JĘZYK NIEMIECKI – POZIOM PODSTAWOWY 100,0 92,7 98,2 76,7 96,5 68,5 92,0 52,0
MATEMATYKA – POZIOM ROZSZERZONY - 19,3 - 16,7 - 13,9 - 13,0
JĘZYK ANGIELSKI – POZIOM ROZSZERZONY - 63,6 - 50,3 - 46,9 - 44,0
FIZYKA – POZIOM ROZSZERZONY - 23,1 - 21,4 - 18,8 - 20,0
INFORMATYKA – POZIOM ROZSZERZONY - 34,3 - 32,4 - 26,6 - 25,0
JĘZYK NIEMIECKI – POZIOM ROZSZERZONY - 77,6 - 57,5 - 56,4 - 38,0
JĘZYK POLSKI – POZIOM ROZSZERZONY - 68,1 - 48,9 - 49,2 - 37,0

gdzie: Z - Zdawalność w %, S - średni wynik w %

Gratulujemy uzyskanych wyników i życzymy mądrych wyborów oraz odwagi
i powodzenia w realizacji życiowych planów!

WYDAWANIE ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

Uwaga maturzyści!
Zapraszamy po odbiór świadectw maturalnych.
Świadectwa będą wydawane 3 LIPCA od godziny 10.00 do 15.00 w sali nr 16.
Od 4 lipca świadectwa wydawane będą w godzinach 9.00 – 14.00.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli i pracowników Szkoły na Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu, która odbędzie się 22 czerwca 2018r.

Uroczystość rozpocznie się o godzinie 9.15, a zostanie poprzedzona Mszą św. celebrowaną w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła, która rozpocznie się o godzinie 8.00.

HARMONOGRAM PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

HARMONOGRAM PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ W DNIACH:
22.06.2018 – 26.06.2018r.

Godziny przyjmowania dokumentów od absolwentów gimnazjów

L.p Data Godziny pracy komisji
1 22.06.18r.  (piątek) 10.00 – 15.00
2 23.06.18r. (sobota) 8.00 – 13.00
3 25.06.18r. (poniedziałek) 8.30 – 14.30
4 26.06.18r. (wtorek) 8.30 – 14.3o

Wspieramy najlepszych

Zarząd Województwa Opolskiego w dniach od 18 do 29 czerwca br. ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych II, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.

Szczegóły na stronie:
http://www.opolskie.pl/wspieramy-najlepszych/

Ogłoszenie

Informujemy, że zgodnie z harmonogramem pracy Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu dzień 1 czerwca 2018 r. (piątek po święcie Bożego Ciała) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W dniu tym nieczynny jest sekretariat szkoły, bardzo prosimy o zaplanowanie załatwiania spraw w innym dniu.

Spotkanie z rodzicami

Serdecznie zapraszamy na ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie z rodzicami,
które odbędzie się
dnia 16 maja 2018 r. o godzinie 17.00.

Rodziców uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich zapraszamy na spotkania z wychowawcami klas. Podczas zebrania będzie możliwość porozmawiania z nauczycielami uczącymi w klasach.

O 17:40 w sali 48 odbędzie się spotkanie dla rodziców i uczniów wyjeżdżających do Kornwalii i osób zainteresowanych wyjazdem.

Informacja o sali, w której spotkacie się Państwo z wychowawcami, oraz miejsce dyżurów nauczycieli, którzy nie pełnią funkcji wychowawcy klasy, zostanie podana w holu Szkoły.

Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa obecność!

UWAGA UCZNIOWIE ! Zmiana sal

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia ustnego i pisemnego egzaminu maturalnego od dnia 9 maja 2018r. nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych. Wszystkie lekcje ujęte w tych salach odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

18 maja 2018r.
/piątek/

Sala 24
5 lekcja – sala 8
6 lekcja – sala 8
7 lekcja – sala 8
Sala 43
1 lekcja – sala 46
2 lekcja – sala 46
3 lekcja – sala 25
4 lekcja – sala 49
5 lekcja – sala 49
6 lekcja – sala 52
7 lekcja – sala 46
Sala 44
2 lekcja – sala 47
3 lekcja – sala 13
4 lekcja – sala 13
5 lekcja – sala 52
6 lekcja – sala 47
7 lekcja – sala 47
Sala 45
1 lekcja – sala 40
2 lekcja – sala 40
4 lekcja – sala 53
5 lekcja – sala 53
6 lekcja – sala 53

 

 

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA SZKOŁY

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas czwartych, ich rodziców oraz nauczycieli i pracowników Szkoły na Uroczystość Zakończenia Szkoły w Zespole Szkół Elektrycznych im. T. Kościuszki w Opolu, która odbędzie się 27 kwietnia 2018r.

Uroczystość rozpocznie się o godzinie 9.30 na sali gimnastycznej, a zostanie poprzedzona Mszą św. celebrowaną w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła, która rozpocznie się o godzinie 8.00.