Spotkanie z rodzicami w Centrum Kształcenia Praktycznego

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z rodzicami,
które odbędzie się w Centrum Kształcenia Praktycznego
w Opolu dnia 30 października 2018 r.

Rodziców uczniów klas mających zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego oraz wychowawców tych klas zapraszamy na godzinę 17.00, na spotkanie z Dyrekcją i nauczycielami CKP, które odbędzie się w Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Torowa 7 w Opolu.

Klasy mające zajęcia w CKP: 2AT, 2BT, 2CT (tylko technik elektronik), 2FT, 3AT, 3BT, 3CT (tylko technik elektronik), 3FT, 2ab.

Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa obecność!

Uwaga Słuchacze KKZ

Zapraszamy wszystkich słuchaczy na zajęcia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych dla kwalifikacji E.14 oraz E.16.

Zajęcia odbędą się 28 września 2018 (piątek) o godzinie 15.00 odpowiednio w sali numer 30 oraz sali numer 27.

Uwaga Słuchacze KKZ

Zapraszamy wszystkich słuchaczy na zajęcia inauguracyjne na kwalifikacyjnych kursach zawodowych dla kwalifikacji E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.

Zajęcia odbędą się 14 września 2018 (piątek) o godzinie 15.30 w sali numer 8.

Prosimy wszystkich o przybycie, ponieważ trzeba wypełnić deklarację na egzamin zawodowy.

Spotkanie z rodzicami

Serdecznie zapraszamy
RODZICÓW UCZNIÓW KLAS DRUGICH, TRZECICH I CZWARTYCH
na spotkanie, które odbędzie się dnia
12 WRZEŚNIA 2018 r. (środa) o godzinie 17.00
w Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu.

Rodziców KLAS  MATURALNYCH zapraszamy na spotkanie ogólne z Dyrekcją Szkoły, które rozpocznie się na sali gimnastycznej;  po nim odbędą się spotkania z wychowawcami.

Rodziców KLAS DRUGICH I TRZECICH zapraszamy na spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych. (Informacja o salach zostanie podana w holu Szkoły).

W związku z dużą ilością spraw organizacyjnych związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, liczymy na Państwa przybycie.

Dyrekcja, wychowawcy i nauczyciele uczący

Egzamin zawodowy

Uprzejmie informujemy, że egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodach w roku szkolnym 2018/2019 odbywać się będą w następujących terminach

Sesja 1. 2019 Zima (styczeń - luty 2019)
Cześć pisemna Część praktyczna
Model "d" Model "w", "wk", "dk"
10 stycznia 2019 r. 9 stycznia 2019 r. od 11 stycznia do 16 lutego 2019 r.
Sesja 2. 2019 Lato (czerwiec - lipiec 2019)
Cześć pisemna Część praktyczna
Model "d" Model "w", "wk", "dk"
18 czerwca 2019 r. 17 czerwca 2019 r. od 21 czerwca do 4 lipca 2019 r.

 UWAGA!!!! Deklaracje na sesję 1 - Zima 2019 - należy pobrać ze strony szkoły i złożyć wychowawcy do dnia 5 września 2019 r.

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

rok szkolny 2018

Informacje dla nauczycieli

W dniu 30 sierpnia 2018 r. w godz. 9.00 – 14.00 odbędzie się Rada Pedagogiczna
Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli
Szczegółowy plan pracy na 28 – 31 sierpnia 2018 r. znajduje się na info.

Egzaminy poprawkowe

Harmonogram egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2017/2018

28 sierpnia 2018r. /wtorek/ godz. 9.00

  • matematyka – klasa: 1at, 1ct, 1dt, 2bt, 2dt, 4ft, 4at – sala 51;
  • matematyka – klasa: 2et, 3et, 3ft, 4bt – sala 50;
  • urządzenia elektryczne, urządzenia i systemy mechatroniczne – klasa: 2az, 2at, 2ft – sala 52;

29 sierpnia 2018r. /środa/ godz. 9.00

  • elektrotechnika i elektronika, podstawy elektroniki, maszyny i napęd elektryczny
    – klasa: 1at, 1ct, 2az, 2ft – sala 50 ;

Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części - pisemnej i ustnej. Na egzamin należy zgłosić się odpowiednio wcześniej i sprawdzić listę oraz salę.

Egzaminy rozpoczynają się o godz. 9.00.

wakacje 2018

OD DNIA 17 LIPCA 2018
SZKOŁA CZYNNA JEST
W GODZINACH:
8.00 – 14.00

REKRUTACJA 2018 - wolne miejsca w Szkole Branżowej I stopnia

Zespół Szkół Elektrycznych zakończył prace związane z naborem kandydatów do czteroletniego technikum w zawodach mechatronik (2 klasy), elektryk (1 klasa), elektronik (0,5 klasy), teleinformatyk (0,5 klasy) i informatyk (2 klasy) oraz trzyletniej szkoły branżowej w zawodzie elektryk (1 klasa). Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca w Publicznym Technikum nr 5 w zawodzie technik elektryk (1 miejsce) oraz w Branżowej Szkole I stopnia (19 miejsc). Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne zakończy się 31 lipca 2018 r.

Wszystkich przyjętych uczniów zobowiązujemy do pilnego śledzenia informacji zawartych na stronie internetowej szkoły (www.elektryk.opole.pl), znajdują się tam również informacje o obowiązujących podręcznikach dla uczniów klas pierwszych, spotkaniu z rodzicami oraz wyjeździe adaptacyjnym.

nabor koniec01

Szczególne podziękowania pragnę złożyć wszystkim nauczycielom, uczniom i ich rodzicom oraz pracownikom szkoły zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie naboru do klas pierwszych, a w szczególności Paniom: Lidii Gargul, Barbarze Jaguścik, Katarzynie Mansfeld, Agnieszce Świsulskiej oraz Panom: Damianowi Stankowiczowi, Piotrowi Dworaczykowi oraz Tomaszowi Śniegurowi i Krzysztofowi Kamieniakowi.

Życzę przyszłym uczniom naszego technikum oraz szkoły branżowej udanego i bezpiecznego odpoczynku. Do zobaczenia 1 września na rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2018/2019.