OSWAJAMY MATEMATYKĘ

ferie

Projekt edukacyjny „OSWAJAMY MATEMATYKĘ.
ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU MATURALNEGO
Z MATEMATYKI NA POZIOMIE PODSTAWOWYM I ROZSZERZONYM” -
dla uczniów najstarszych klas szkół ponadgimnazjalnych
(licea ogólnokształcące i technika)

Uprzejmie informujemy, że Wydział Oświaty, we współpracy z Uniwersytetem Opolskim, i nauczycielami matematyki ze szkół ponadgimnazjalnych, zorganizował po raz piąty dla tegorocznych  maturzystów cykl zajęć przygotowujących do egzaminów maturalnych z matematyki.

Zajęcia rozpoczną się w dniu 29.01.2018 r. (poniedziałek) i będą prowadzone do kwietnia 2018 r. (ostatnie zajęcia w piątek 13 kwietnia 2018 r.). Będą się one odbywać na Uniwersytecie Opolskim przy ul. Oleskiej 48, w następujące dni:

  • poniedziałek – 15.30-17.00
  • wtorek – 15.30-17.00
  • czwartek – 15.30-17.00
  • piątek – 14.30-16.00

Czytaj więcej...

FERIE ZIMOWE W OPOLU

ferie

Drodzy uczniowie, podczas ferii zimowych możecie skorzystać z atrakcji przygotowanych przez instytucje Miasta Opola.

Młodzieżowy Dom Kultury publikuje na swoich stronach ofertę zajęć kulturalnych.

Na stronach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu  można zapoznać się ofertą sportową na wolny czas zimowy.

Kompletną ofertę można prześledzić na stronach Wydziału Oświaty Miasta Opola.

Egzamin zawodowy sesja styczeń - luty 2018 r.

Przypominamy wszystkim zdającym, że egzaminy zawodowe w sesji styczeń - luty 2018 r. rozpoczynają się w dniu 10 stycznia, a kończą 15 lutego 2018 r. Harmonogram egzaminów znajduje się w gablotach obok sali nr 11 oraz na naszej stronie internetowej http://elektryk.opole.pl/egzamin-zawodowy-2017-2018/nowy-egzamin-zawodowy wraz z wykazem materiałów i przyborów z których mogą korzystać zdający w części pisemnej oraz praktycznej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 32, 33 oraz u wychowawców.

SEMESTRALNE SPOTKANIE Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy na semestralne spotkanie z rodzicami,
które odbędzie się
dnia 10 stycznia 2018 r. o godzinie 17.00.

Na początek zapraszamy na salę gimnastyczną, na wykład pana Rolanda Zimka na temat: „Cyberzagrożenia – cena internetowych usług”.

Około 17.50 rozpoczną się spotkania z wychowawcami.

Podczas zebrania będzie możliwość porozmawiania z nauczycielami uczącymi w klasach.

Informacja o sali, w której spotkacie się Państwo z wychowawcami, oraz miejsce dyżurów nauczycieli, którzy nie pełnią funkcji wychowawcy klasy, zostanie podana w holu Szkoły.

Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa obecność!

Zmiana planu zajęć

UWAGA !!!

Od wtorku 2 stycznia będzie miała miejsce zmiana planu lekcji.

PRÓBNY EGAZMIN MATURALNY - SALE ZASTĘPCZE

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia próbnych egzaminów maturalnych, w dniach 21 – 24 listopada  nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych.

24 listopada 2017r.
/piątek/

Sala g1
1 lekcja – sala e2
2 lekcja – sala e2
3 lekcja – sala 26
4 lekcja – sala 26
Sala g2
1 lekcja – sala e1
2 lekcja – sala e1
3 lekcja – sala 27
4 lekcja – sala 27
Sala 42
1 lekcja – sala 40
2 lekcja – sala 40
3 lekcja – sala 40
4 lekcja – sala 25
Sala 43
1 lekcja – sala 39
2 lekcja – sala 48
3 lekcja – sala 9
Sala 44
1 lekcja – sala 41
2 lekcja – sala 41
3 lekcja – sala 12
4 lekcja – sala 43
Sala 46
1 lekcja – sala 15
2 lekcja – sala 15
3 lekcja – sala 38
Sala 47
1 lekcja – sala 16
2 lekcja – sala 16
3 lekcja – sala 13
4 lekcja – sala 13
Sala 49
2 lekcja – sala 25
3 lekcja – sala 22
4 lekcja – sala 12
Sala 50
1 lekcja – sala 52
2 lekcja – sala 11
3 lekcja – sala 11
4 lekcja – sala 11

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY

matura probna

W dniach 21 – 24 listopada odbywać się będzie próbny egzamin maturalny.
21.11 (wtorek) – z języka polskiego, egzamin trwa 170 minut;
22.11 (środa) – z matematyki, egzamin trwa 170 minut NA POZIOMIE PODSTAWOWYM oraz 180 minut NA POZIOMIE ROZSZERZONYM;
23.11 (czwartek) – z języka obcego, egzamin trwa 120 minut,
24.11 (piątek) – z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, egzamin trwa w zależności od przedmiotu – 150 lub 180 minut.

Po zakończonym egzaminie uczniowie kontynuują lekcje wg planu.

Zdający kodują arkusz wg wzoru: litera klasy i numer z dziennika (np. A23, C12, E01).

Proszę uczniów o punktualność i stawianie się na 15 minut przed egzaminem.

Zdający muszą mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość oraz długopis z czarnym wkładem. Można również mieć ze sobą małą butelkę wody.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W GABLOTACH POMIĘDZY SALAMI 11 i 12.

Uczniowie pozostałych klas proszeni są o spokojne zachowanie podczas przerw, aby nie zakłócać starszym kolegom próbnego egzaminu.

SPOTKANIE Z RODZICAMI

 Serdecznie zapraszamy na spotkanie z rodzicami,
które odbędzie się
dnia 15 LISTOPADA 2017 r. o godzinie 17.00.

RODZICÓW UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH zapraszamy na salę gimnastyczną, na wykład psycholog Elżbiety Rokujżo nt.: „Jak pomóc dziecku zaaklimatyzować się w nowej szkole; jak wspierać w przypadku pojawiających się trudności”.

Około 17.30 rozpoczną się spotkania z wychowawcami.

RODZICÓW UCZNIÓW KLAS DRUGICH, TRZECICH I CZWARTYCH zapraszamy na spotkanie z wychowawcami.

Podczas zebrania będzie możliwość porozmawiania z nauczycielami uczącymi w klasach.

Informacja o sali, w której spotkacie się Państwo z wychowawcami, oraz miejsce dyżurów nauczycieli, którzy nie pełnią funkcji wychowawcy klasy, zostanie podana w holu Szkoły.

Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa obecność!

Uwaga uczniowie szkolący się w Centrum Kształcenia Praktycznego

Serdecznie zapraszamy
RODZICÓW UCZNIÓW KLAS DRUGICH, TRZECICH I CZWARTYCH
(mających zajęcia w Centrum Kształcenia Praktycznego)
na spotkanie z Dyrekcją i nauczycielami Zespołu Placówek Oświatowych.
Spotkanie odbędzie się dnia
18 PAŹDZIERNIKA 2017 r. (środa) o godzinie 17.00
w
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu (ul. Torowa 7)

Zmiana planu zajęć

UWAGA !!!

Od poniedziałku 25 września będzie miała miejsce korekta planu lekcji.
Proszę sprawdzić w odpowiedniej zakładce!
Proszę także sprawdzić zmiany sal lekcyjnych!