Wspieramy najlepszych

Zarząd Województwa Opolskiego w dniach od 18 do 29 czerwca br. ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych II, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.

Szczegóły na stronie:
http://www.opolskie.pl/wspieramy-najlepszych/

Ogłoszenie

Informujemy, że zgodnie z harmonogramem pracy Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu dzień 1 czerwca 2018 r. (piątek po święcie Bożego Ciała) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W dniu tym nieczynny jest sekretariat szkoły, bardzo prosimy o zaplanowanie załatwiania spraw w innym dniu.

Spotkanie z rodzicami

Serdecznie zapraszamy na ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie z rodzicami,
które odbędzie się
dnia 16 maja 2018 r. o godzinie 17.00.

Rodziców uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich zapraszamy na spotkania z wychowawcami klas. Podczas zebrania będzie możliwość porozmawiania z nauczycielami uczącymi w klasach.

O 17:40 w sali 48 odbędzie się spotkanie dla rodziców i uczniów wyjeżdżających do Kornwalii i osób zainteresowanych wyjazdem.

Informacja o sali, w której spotkacie się Państwo z wychowawcami, oraz miejsce dyżurów nauczycieli, którzy nie pełnią funkcji wychowawcy klasy, zostanie podana w holu Szkoły.

Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa obecność!

UWAGA UCZNIOWIE ! Zmiana sal

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia ustnego i pisemnego egzaminu maturalnego od dnia 9 maja 2018r. nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych. Wszystkie lekcje ujęte w tych salach odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

18 maja 2018r.
/piątek/

Sala 24
5 lekcja – sala 8
6 lekcja – sala 8
7 lekcja – sala 8
Sala 43
1 lekcja – sala 46
2 lekcja – sala 46
3 lekcja – sala 25
4 lekcja – sala 49
5 lekcja – sala 49
6 lekcja – sala 52
7 lekcja – sala 46
Sala 44
2 lekcja – sala 47
3 lekcja – sala 13
4 lekcja – sala 13
5 lekcja – sala 52
6 lekcja – sala 47
7 lekcja – sala 47
Sala 45
1 lekcja – sala 40
2 lekcja – sala 40
4 lekcja – sala 53
5 lekcja – sala 53
6 lekcja – sala 53

 

 

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA SZKOŁY

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas czwartych, ich rodziców oraz nauczycieli i pracowników Szkoły na Uroczystość Zakończenia Szkoły w Zespole Szkół Elektrycznych im. T. Kościuszki w Opolu, która odbędzie się 27 kwietnia 2018r.

Uroczystość rozpocznie się o godzinie 9.30 na sali gimnastycznej, a zostanie poprzedzona Mszą św. celebrowaną w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła, która rozpocznie się o godzinie 8.00.

Zmiana planu zajęć

UWAGA !!!

Od poniedziałku 19 marca będzie miała miejsce zmiana planu lekcji.

WIOSENNE SPOTKANIE Z RODZICAMI

 Serdecznie zapraszamy na wiosenne spotkanie z rodzicami,
które odbędzie się
dnia 21 marca 2018 r. o godzinie 17.00.

Rodziców uczniów klas pierwszych i drugich zapraszamy na salę gimnastyczną, na wykład asp. sztab. Macieja Kędry – eksperta Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Opolu na temat: „Odpowiedzialność karna wchodzących w dorosłość”.

Około 17.30 rozpoczną się spotkania z wychowawcami.

Rodziców uczniów klas trzecich i czwartych zapraszamy na spotkania z wychowawcami.

Podczas zebrania będzie możliwość porozmawiania z nauczycielami uczącymi w klasach.

Informacja o sali, w której spotkacie się Państwo z wychowawcami, oraz miejsce dyżurów nauczycieli, którzy nie pełnią funkcji wychowawcy klasy, zostanie podana w holu Szkoły.

UWAGA – ze względu na odbywające się praktyki zawodowe rodziców uczniów klas 3e, 3f, 3g zapraszamy na konsultacje z wychowawcami i nauczycielami uczącymi w godzinach 17.00 – 18.30.

Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa obecność!

Kurs na uprawnienia elektryczne do 1 kV SEP

sep

Kurs na uprawnienia elektryczne do 1 kV SEP. Zajęcia odbywać się będą w dniach:

  • 14.03.2018 (środa) - godz. 14.00 spotkanie organizacyjne (sala15)
  • 16.03.2018 (piątek)
  • 19.03.2018 (poniedziałek) - uwaga zmiana

Serdecznie zapraszamy

 

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia próbnych egzaminów maturalnych, w dniach 5 – 9 marca 2018r., nastąpi czasowe wyłączenie sali gimnastycznej oraz wybranych pomieszczeń dydaktycznych na II i III piętrze. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych.

 09.03.2018r.
/piątek/

Sala 9

1 lekcja – sala 41
2 lekcja – sala 41

Sala 28

1 lekcja – sala 24
2 lekcja – sala 24
3 lekcja – sala 24
4 lekcja – sala 49
5 lekcja – sala 49
6 lekcja – sala 22

Sala 31

1 lekcja – sala 23
2 lekcja – sala 23
3 lekcja – sala 23
4 lekcja – sala 23
5 lekcja – sala 23
6 lekcja – sala 23
7 lekcja – sala 23
8 lekcja – sala 23

PRÓBNA MATURA W MARCU - WAŻNE INFORMACJE DLA UCZNIÓW KLAS 4.

matura probna

Przed nami kolejna próbna matura, która odbywać się będzie w dniach 5 – 9 marca wg następującego harmonogramu:

5.03 (poniedziałek) , godzina 11.00 – 13.50 - język polski (poziom podstawowy – 194 zdających), (odbywają się trzy pierwsze lekcje wg planu, od 11.00 rozpoczyna się próbny egzamin);

6.03 (wtorek), godzina 11.00 – 13.50 - matematyka (poziom podstawowy – 194 zdających) (odbywają się trzy pierwsze lekcje wg planu, od 11.00 rozpoczyna się próbny egzamin);

7.03 (środa), godzina 11.00 – 14.00 - matematyka (poziom rozszerzony – 160 zdających)
(UWAGA: odbywają się trzy lekcje wg planu, a następnie 34 uczniów, którzy nie przystępują do egzaminu, realizuje zajęcia wg planu klasy 4c:

  • lekcja 4. – matematyka – IN - 50;
  • lekcja 5. – fakultet j. polski – KP - 22;
  • lekcja 6. – język angielski – TŚ - 41.

8.03 (czwartek), godzina 11.00 – 14.00 - fizyka (poziom rozszerzony – 87 zdających),
(UWAGA: odbywają się trzy pierwsze lekcje wg planu, od 11.00 rozpoczyna się próbny egzamin)

Od lekcji 4. – zajęcia dla klasy 4a, 4e oraz 4f zostają zawieszone ; uczniowie z tych klas, którzy nie przystępują do egzaminu, realizują lekcje wg podziału:

  • 4a – 3 uczniów realizuje zajęcia z klasą 4d;
  • 4e – 9 uczniów realizuje zajęcia z klasą 4c;
  • 4f – 8 uczniów realizuje zajęcia z klasą 4b.

Pozostałe klasy pracują wg planu.

9.03 (piątek), godzina 9.40 – 10.40 + 11.00 – 13.30 - informatyka (poziom rozszerzony – 56 zdających),
UWAGA: Egzamin z informatyki wybrali przede wszystkim uczniowie klas 4d i 4g dla tych klas zajęcia po 2. lekcji zostają zawieszone. Pozostałe klasy realizują zajęcia wg planu.

Szczegółowe informacje znajdują się w gablotach między salami 11 a 12.