Konsultacje

Terminy konsultacji przed egzaminami poprawkowymi

Czytaj więcej...

UWAGA ABSOLWENCI!

Wydawanie świadectw maturalnych:

27 czerwca /piątek/ od godz. 11.30 do 15.00 – sala 17, 18

28 czerwca /sobota/ od godz. 9.00 do 15.00 – sekretariat uczniowski

W następnym tygodniu od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 15.00.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014

Serdecznie zapraszam uczniów i nauczycieli na Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2013/2014, która odbędzie się w piątek 27 czerwca 2014 r.

Rozpoczniemy uroczystą Mszą św. o godz. 8.00 w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w intencji uczniów, rodziców nauczycieli i pracowników naszej szkoły.

O godz. 9.00 odbędzie się uroczysta akademia w naszej szkole. Po uroczystościach spotkania z wychowawcami w poszczególnych klasach.

Egzaminy zawodowe 2014

PONIEDZIAŁEK 23 czerwca 2014 r.
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE
ETAP PISEMNY
godzina 12.00
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej o kontynuowaniu w 2014 roku Rządowego programu pomocy uczniom: pobierz >>.

Egzamin zawodowy - konsultacje

Andrzej Dobranowski Piątek 20.06.2014r. 10:00 - 12:00
Piotr Raczyński środa 28.05.2014r.
środa 04.06.2014r.
wtorek 17.06.2014r.
13:15 - 15:10
13:15 - 15:10
15:15 - 16:45
Piotr Muszyński poniedziałek 09.06.2014r. 15:00 - 16:00
Joachim Strzałka wtorek 17.06.2014r. 13:00 - 16:00
Lidia Gargul

wtorek 10.06.2014r.
czwartek 05.06.2014r.
czwartek 12.06.2014r.

08:00 - 09:40
12:20 - 13:30
12:20 - 13:30

Rafał Olender

KLASA 4 CT

środa 11.06.2014r.

środa 18.06.2014r.

13:15

13:15

Piotr Mietełka

czwartek 12.06.2014r.

piątek 13.06.2014r.

12:00 - 13:30

14:00 - 15:00

Gerard Blozik

czwartek 05.06.2014r.

czwartek 12.06.2014r.

12:00

12:00

Kazimierz Król
Andrzej Dobranowski

KLASA 4 FT

wtorek 10.06.2014r.

część praktyczna, sala 28

09:00 - 12:00

EGZAMIN ZAWODOWY – czerwiec 2014

Egzaminy zawodowe rozpoczynają się 6 czerwca 2014 r. udziałem nauczycieli Zespołu Szkół Elektrycznych w pracy zespołów nadzorujących w Zespole Szkół Ekonomicznych. W Technikum Elektrycznym egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technik teleinformatyk z zakresu kwalifikacji: E15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich,  rozpoczynają się 10 czerwca 2014 o godz. 8:00 etapem praktycznym dla pierwszej zmiany uczniów z klasy 2CT.

Druga grupa uczniów z tej klasy będzie zdawała egzamin na trzeciej zmianie tj. począwszy od godziny 16:00. Egzamin będzie kontynuowany 11 czerwca na pierwszej i drugiej zmianie.
Egzamin pisemny dla uczniów klasy 2CT, 2DT i 2FT odbędzie się 16 czerwca 2014 r. o godz. 10:00.
Przyszli technicy informatycy z klas: 2DT i 2FT etap praktyczny z zakresu kwalifikacji: E12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, będą zdawali na trzech zmianach: (8:00, 12:00, 16:00) 17 i 18 czerwca 2014 r.

Czytaj więcej...

UWAGA MATURZYŚCI - Program Stypendiów Pomostowych 2014/2015

W roku akademickim 2014/2015 realizowany będzie Program Stypendiów Pomostowych skierowany do tegorocznych maturzystów, pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy zamierzają kontynuować naukę na dziennych studiach magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym,  w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie.

Pełna informacja dotycząca Programu Stypendiów Pomostowych wraz z dokumentami dostępna jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości www.stypendia-pomostowe.pl

Spotkanie z rodzicami

21.05.2014 r. o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie z Rodzicami
ucznów klas I, II i III technikum
oraz zasadniczej szkoły zawodowej.
Przydział sal przy wejściu do szkoły.
Serdecznie zapraszamy
.

Zmiany w harmonogramie zajęć w dniach od 19 maja do 26 maja 2014 r.

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia ustnego i pisemnego egzaminu maturalnego w dniach od 8 maja do 26 maja 2014 r. nastąpi wyłączenie pomieszczeń dydaktycznych na II i  III piętrze. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych.

26 maja  2014 r. /poniedziałek/
wyłączone sale – 43, 44, 45
SALE ZASTĘPCZE

                                          Sala 43
                                          1 lekcja – 2az – sala 9
                                          2 lekcja – 2az – sala 9
                                          5 lekcja – 1az – sala 11
                                          6 lekcja – 1az – sala 11
                                          7 lekcja – 2at – sala 49

Sala 44                                   Sala 45
1 lekcja – 1et – sala 52                  2 lekcja – 1ft – sala 49
2 lekcja – 1dt – sala 50                  3 lekcja – 2dt – sala 40
3 lekcja – 1at – sala 22                  4 lekcja – 1gt – sala 40
4 lekcja – 1az – sala 21                  5 lekcja – 1gt – sala 40
5 lekcja – 2bt – sala 21
6 lekcja – 2az – sala 47
7 lekcja – 1ct – sala 47
8 lekcja – 1at – sala 11