Zasady rozpatrywania wniosków o stypendia szkolne na rok szkolny 2014/2015

1. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty uczniowie i rodzice powinni złożyć wnioski w szkole w terminie do 15 września br. Każdy wniosek powinien mieć pieczątkę z datą wpływu do szkoły.

2. Poszczególne szkoły składają wnioski swoich uczniów w siedzibie Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu przy ul. Ozimskiej 19 (8 piętro) w pokoju nr 8.26 w godz. od 8.00 do 15.00 w dniach określonych niżej podanym harmonogramem.

3. Jeżeli szkoła, do której uczęszcza uczeń, wchodzi w skład zespołu szkół, jego wniosek należy opatrzyć pieczątką właściwej szkoły – pieczątka, którą posługuje się zespół szkół uniemożliwia identyfikację poziomu kształcenia danego ucznia i dokonanie prawidłowej statystyki dla potrzeb kuratorium.

4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77-44 35 707.

Uchwała Rady Miasta Opola wprowadzająca regulamin przyznawania stypendiów zamieszczona jest na stronie:
http://www.opole.uw.gov.pl/dzienniki_urzedowe/2007/dziennik51.pdf

natomiast formularz wniosku oraz formularz oświadczenia dostępne są na stronie
http://www.mcs.opole.pl/druki/sty_szko/stypendium_szkolne_wniosek.pdf 

Harmonogram składania wniosków :

Czytaj więcej...

Rozpoczęcie zajęć w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych nr II oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych

Informujemy, że zajęcia dydaktyczne dla kl. 2 i 3 Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr II rozpoczną się dn. 5 i 6 września 2014r natomiast Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w dniach 12 i 13 września 2014r.

Szczegółowy plan zajęć dostępny w zakładce na stronie szkoły.

Uwaga uczniowie!

Zarząd Województwa Opolskiego od 1 do 12 września 2014 r. planuje nabór wniosków stypendialnych w ramach „Programu pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów”.

Program pomocy stypendialnej skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych między innymi w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Regulamin stypendialny oraz wzory dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku dostępne są na stronie internetowej www.opolskie.pl w dziale Edukacja, zakładka Pomoc stypendialna dla uzdolnionych uczniów z województwa opolskiego/ Pomoc stypendialna na rok 2014/2015 lub w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, przy ul. Piastowskiej 14 w Opolu, pokój 615 albo pod numerem telefonu 775416505, 775416519 i 775416500.

UWAGA UCZNIOWIE, KTÓRZY CHCĄ SPRZEDAĆ PODRĘCZNIKI NA SZKOLNEJ GIEŁDZIE!

Stare podręczniki należy przynieść 2 września do Pani K. Mansfeld (sala nr 11) w godzinach od 7.50 do 12.25. W książce należy wpisać OŁÓWKIEM swoje imię, nazwisko i klasę oraz proponowaną cenę. Każdy sprzedający przynosi także listę (podpisaną) z tytułami oddawanych książek i ich ceną.

Wyniki egzaminów zawodowych - sesja letnia 2014

Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe i suplementy dla absolwentów, którzy zdali egzamin zawodowy w sesji letniej 2014 otrzymają szkoły macierzyste zdających w dniu 29 sierpnia 2014 (piątek).

W Zespole Szkół Elektrycznych dyplomy będą wydawane 29 sierpnia 2014 (piątek)  w godzinach od 12:00 do 14:00 a następnie od 1 września 2014 r. W tym czasie będą również dostępne listy z wynikami wszystkich, którzy zdawali egzamin zawodowy w czerwcu 2014 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

Zapraszam na uroczystość Inauguracji Roku Szkolnego 2014/2015,
która odbędzie się w poniedziałek 1 września 2014 roku.

Program uroczystości: 
Godz. 8.00 Msza św. w kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu w intencji: nauczycieli, pracowników, uczniów i rodziców Zespołu Szkół Elektrycznych
Godz. 9.00 Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego w Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu
Godz. 15.30 Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (klasa 3AW)

Informacja dla nauczycieli

Zapraszam na Radę Pedagogiczną, która rozpocznie się 29 sierpnia 2014 r. o godzina 9:00.

Poprawkowy egzamin maturalny

Pisemny poprawkowy egzamin maturalny – 26 sierpnia /wtorek/ godz. 9.00

Język polski – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu ul. Licealna 3

Matematyka – Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu ul. E. Osmańczyka 22

Zdający przystępujący do egzaminu pisemnego powinien stawić się na egzamin w centrum egzaminacyjnym o godz. 8.15 z dowodem tożsamości.

Egzaminy poprawkowe

EGZAMINY POPRAWKOWE
Egzaminy poprawkowe odbędą się w następujących dniach:

26 sierpnia 2014 r. /wtorek/ godz. 9.00

 • język polski – klasa 2ft - sala 11
 • język angielski – klasa 3dt - sala 11
 • układy cyfrowe – klasa 1ct - sala 39
 • podstawy elektron. – klasa 2et - sala 39
 • sieci komp. – klasa 2ft - sala 39
 • pracownia elektr. – klasa 3ct - sala 39
 • urządz. techniki komp. – klasa 3ft - sala 39
 • urządzenia elektroniczne – klasa 3et - sala 39
 • maszyny elektryczne – 2az, 3az - sala 39

27 sierpnia 2014 r. /środa/ godz. 9.00

 • matematyka – klasa 1bt, 1et, 1ft, 2ft, 4ct - sala 50
 • matematyka – klasa 2bt, 2ct, 3dt, 1az - sala 51

28 sierpnia 2014 r. /czwartek/ godz. 9.00

 • matematyka – klasa 1ct, 2dt, 3ct, 4at - sala 51

Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części – pisemnej i ustnej. Na egzamin należy zgłosić się odpowiednio wcześniej i sprawdzić listę, salę. Egzaminy rozpoczynają się o godz. 9.00.

Giełda i kiermasz podręczników

3 września 2014 r. odbędzie się giełda używanych podręczników .

4 września  2014 r. w szkole zorganizowany będzie przez księgarnię kiermasz podręczników, podczas którego publikacje językowe będą sprzedawane z rabatem 20%, a pozostałe ( edukacja ogólna) z rabatem 15%.