Zapraszamy Rodziców klasy 2 FT i 3 CT

 

Serdecznie zapraszamy Rodziców uczniów
klasy 2 FT i klasy 3 CT
na spotkanie z wychowawcami
w dniu 23 kwietnia 2014 roku o godz. 17:00.

 

Zapraszamy Rodziców

Serdecznie zapraszamy Rodziców uczniów
klas I - III Technikum i I-II ZSZ
na spotkanie z wychowawcami i nauczycielami
w dniu 9 kwietnia 2014 o godz. 17:00.
Rozkład sal będzie wywieszony przy wejściu

UWAGA!

- Odwołuje się spotkanie z Rodzicami dla klasy 2 FT

- Odwołuje się spotkanie z Rodzicami dla klasy 3 CT (Rodziców klasy 3 CT zapraszamy 23.04.2014r.)