Egzamin zawodowy - konsultacje

Andrzej Dobranowski Piątek 20.06.2014r. 10:00 - 12:00
Piotr Raczyński środa 28.05.2014r.
środa 04.06.2014r.
wtorek 17.06.2014r.
13:15 - 15:10
13:15 - 15:10
15:15 - 16:45
Piotr Muszyński poniedziałek 09.06.2014r. 15:00 - 16:00
Joachim Strzałka wtorek 17.06.2014r. 13:00 - 16:00
Lidia Gargul

wtorek 10.06.2014r.
czwartek 05.06.2014r.
czwartek 12.06.2014r.

08:00 - 09:40
12:20 - 13:30
12:20 - 13:30

Rafał Olender

KLASA 4 CT

środa 11.06.2014r.

środa 18.06.2014r.

13:15

13:15

Piotr Mietełka

czwartek 12.06.2014r.

piątek 13.06.2014r.

12:00 - 13:30

14:00 - 15:00

Gerard Blozik

czwartek 05.06.2014r.

czwartek 12.06.2014r.

12:00

12:00

Kazimierz Król
Andrzej Dobranowski

KLASA 4 FT

wtorek 10.06.2014r.

część praktyczna, sala 28

09:00 - 12:00

EGZAMIN ZAWODOWY – czerwiec 2014

Egzaminy zawodowe rozpoczynają się 6 czerwca 2014 r. udziałem nauczycieli Zespołu Szkół Elektrycznych w pracy zespołów nadzorujących w Zespole Szkół Ekonomicznych. W Technikum Elektrycznym egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technik teleinformatyk z zakresu kwalifikacji: E15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich,  rozpoczynają się 10 czerwca 2014 o godz. 8:00 etapem praktycznym dla pierwszej zmiany uczniów z klasy 2CT.

Druga grupa uczniów z tej klasy będzie zdawała egzamin na trzeciej zmianie tj. począwszy od godziny 16:00. Egzamin będzie kontynuowany 11 czerwca na pierwszej i drugiej zmianie.
Egzamin pisemny dla uczniów klasy 2CT, 2DT i 2FT odbędzie się 16 czerwca 2014 r. o godz. 10:00.
Przyszli technicy informatycy z klas: 2DT i 2FT etap praktyczny z zakresu kwalifikacji: E12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, będą zdawali na trzech zmianach: (8:00, 12:00, 16:00) 17 i 18 czerwca 2014 r.

Czytaj więcej...

UWAGA MATURZYŚCI - Program Stypendiów Pomostowych 2014/2015

W roku akademickim 2014/2015 realizowany będzie Program Stypendiów Pomostowych skierowany do tegorocznych maturzystów, pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy zamierzają kontynuować naukę na dziennych studiach magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym,  w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie.

Pełna informacja dotycząca Programu Stypendiów Pomostowych wraz z dokumentami dostępna jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości www.stypendia-pomostowe.pl

Spotkanie z rodzicami

21.05.2014 r. o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie z Rodzicami
ucznów klas I, II i III technikum
oraz zasadniczej szkoły zawodowej.
Przydział sal przy wejściu do szkoły.
Serdecznie zapraszamy
.

Zmiany w harmonogramie zajęć w dniach od 19 maja do 26 maja 2014 r.

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia ustnego i pisemnego egzaminu maturalnego w dniach od 8 maja do 26 maja 2014 r. nastąpi wyłączenie pomieszczeń dydaktycznych na II i  III piętrze. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych.

26 maja  2014 r. /poniedziałek/
wyłączone sale – 43, 44, 45
SALE ZASTĘPCZE

                                          Sala 43
                                          1 lekcja – 2az – sala 9
                                          2 lekcja – 2az – sala 9
                                          5 lekcja – 1az – sala 11
                                          6 lekcja – 1az – sala 11
                                          7 lekcja – 2at – sala 49

Sala 44                                   Sala 45
1 lekcja – 1et – sala 52                  2 lekcja – 1ft – sala 49
2 lekcja – 1dt – sala 50                  3 lekcja – 2dt – sala 40
3 lekcja – 1at – sala 22                  4 lekcja – 1gt – sala 40
4 lekcja – 1az – sala 21                  5 lekcja – 1gt – sala 40
5 lekcja – 2bt – sala 21
6 lekcja – 2az – sala 47
7 lekcja – 1ct – sala 47
8 lekcja – 1at – sala 11

Zapraszamy Rodziców klasy 2 FT i 3 CT

 

Serdecznie zapraszamy Rodziców uczniów
klasy 2 FT i klasy 3 CT
na spotkanie z wychowawcami
w dniu 23 kwietnia 2014 roku o godz. 17:00.

 

Zapraszamy Rodziców

Serdecznie zapraszamy Rodziców uczniów
klas I - III Technikum i I-II ZSZ
na spotkanie z wychowawcami i nauczycielami
w dniu 9 kwietnia 2014 o godz. 17:00.
Rozkład sal będzie wywieszony przy wejściu

UWAGA!

- Odwołuje się spotkanie z Rodzicami dla klasy 2 FT

- Odwołuje się spotkanie z Rodzicami dla klasy 3 CT (Rodziców klasy 3 CT zapraszamy 23.04.2014r.)