UWAGA MATURZYŚCI !

Maturzysto!

  • Jeżeli jesteś zdolny, przedsiębiorczy i aktywny społecznie
  •  w tym roku  będziesz zdawać maturę i chcesz podjąć studia na dowolnym kierunku  i dowolnej uczelni wyższej w Polsce

oraz spełniasz następujące kryteria:

  • masz dobre wyniki w nauce (Twoja średnia ocen w przedostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej to minimum 4,0),
  • odnosisz sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych związanych z wymarzonym kierunkiem studiów
  • w Twojej rodzinie miesięczny dochód netto na osobę nie przekroczył 1.000 zł. od dwóch lat podatkowych,
  • nie stać Cię na pokrycie kosztów związanych z nauką

Zgłoś się do programu stypendialnego INDEX START2STAR 

Miesięczna wysokość stypendium wynosi 1.300 zł.

Podstawą ubiegania się o stypendium jest zarejestrowanie się oraz wypełnienie formularza na stronie internetowej.

Zgłoszenia do 15.05.2015 r.

Więcej informacji: 22 537 73 36, www.paga.org.pl

XX MIĘDZYNARODOWY OBÓZ MŁODZIEŻOWY W ŁAMBINOWICACH – NIWKACH

UWAGA !
OGŁASZAMY NABÓR NA XX MIĘDZYNARODOWY OBÓZ MŁODZIEŻOWY
W ŁAMBINOWICACH – NIWKACH 02.08. – 16.08.2015 r.

Droga młodzieży,

w tym roku od 02 do 16 sierpnia odbędzie się XX Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy w Łambinowicach – Niwkach i zapraszam Was do udziału w nim, jeżeli chcecie spędzić czas wolny w inny niż do tej pory sposób. Ofertę kieruję do osób, które w dniu rozpoczęcia obozu ukończą 18 rok życia i będą miały nie więcej niż 24 lata. Wymagana jest podstawowa znajomość języka niemieckiego lub angielskiego. Odpłatność za obóz wynosi 250 zł. Uczestnicy będą zakwaterowani w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach koło Opola (pokoje dwuosobowe z łazienkami).

Czytaj więcej...

Spotkanie z rodzicami

25.03.2015r.  (środa) o godz. 17:00 odbędzie się  spotkanie
z rodzicami uczniów klas I, II, III technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej.

Przydział sal znajdą Państwo przy wejściu do szkoły i na monitorach.

Serdecznie zapraszamy

Spotkanie z wychowawcą klasy 1ET, 1GT oraz 3ET nie odbędzie się.
Rodzice mają możliwość spotkań indywidualnych z nauczycielami.

Spotkanie z przedstawicielami biura podróży
dla rodziców uczniów wyjeżdżających do Londynu 
odbędzie się w sali 13 o godz. 18:00.

 Spotkanie z rodzicami uczniów biorących udział w projektach programu
Erasmus+ odbędą się w sali nr 30:

17.30 –  projekt dla klas 1 –Practical Learning English through Multimedia and
ICT (PLEMICT)

18.00 – projekt dla klas 2 – Najlepsi Informatycy w Europie  (NIWE) - praktyki
zawodowe Włochy (Sycylia)

 

Zmiana planu lekcji

UWAGA !!!

W związku z wprowadzeniem wychowania do życia w rodzinie w klasach drugich, od poniedziałku 16  marca będzie miała miejsce korekta planu.
- Proszę sprawdzić w odpowiedniej zakładce!
- Proszę także sprawdzić zmiany sal lekcyjnych!

Spotkanie z rodzicami klas 4

18.03.2015r.  (środa) o godz. 17:00 odbędzie się
spotkanie z rodzicami uczniów klas 4 technikum.


Przydział sal znajdą Państwo przy wejściu do szkoły i na monitorach.
Serdecznie zapraszamy!

 

Zmiany w harmonogramie zajęć w dniu 11 marca 2015 r.

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia próbnego pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki w dniu 11 marca 2015 r. nastąpi wyłączenie pomieszczeń dydaktycznych na III piętrze /sale: 43, 44, 45, 46,47, 49, 50, 51, 52/ oraz parterze – sala gimnastyczna, 9.  Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się pomieszczeniach zastępczych.

11 marca 2015 r. /wtorek / 

Sale zastępcze:

Sala 43
4 lekcja – 1gt – sala 23
5 lekcja – 3ct – sala 23
6 lekcja – 3ct – sala 23
7 lekcja – 3az – sala 23

Sala 44
4 lekcja – 1bt – sala 11
5 lekcja – 1at – sala 49
6 lekcja – 1at – sala 13

Sala 45
4 lekcja – 1dt – sala 27

Sala 46
5 lekcja – 2dt – sala 41
6 lekcja – 2dt – sala 41

Sala 47
4 lekcja – 2bt – sala 28
5 lekcja – 1et – sala 21
6 lekcja – 2bt – sala 45
7 lekcja – 1dt – sala 41

Sala 49
4 lekcja – 1ft – sala 15
6 lekcja – 1az – sala 31
7 lekcja – 2at – sala 31

Sala 50
5 lekcja – 1ct – sala 45
6 lekcja – 1ct – sala 30
7 lekcja – 2bt – sala 30

Sala 51
4 lekcja – 2at – sala 30
7 lekcja – 1at – sala 15

Sala 9
5 lekcja – 2ct – sala 8
6 lekcja – 2ct – sala 8
7 lekcja – 2ct – sala 25

 

 

Zmiana planu lekcji

UWAGA !!!
Od poniedziałku 23 lutego 2015r. korekta  planu lekcji.
- Proszę sprawdzić w odpowiedniej zakładce!
- Proszę także sprawdzić zmiany sal lekcyjnych!

Program Targów Edukacyjnych EDU Opole

Tablica informacyjna EDU II-mini
(kliknij w grafikę, aby wyświetlić w pełnej rozdzielczości)

Zmiana planu lekcji

UWAGA !!!
Od poniedziałku 2 lutego 2015r. korekta  planu lekcji.
- Proszę sprawdzić w odpowiedniej zakładce!
- Proszę także sprawdzić zmiany sal lekcyjnych!

Projekt edukacyjny - „Oswajamy Matematykę”

matma

Zapraszamy wszystkich maturzystów do skorzystania z zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym, które przygotował Wydział Oświaty w Opolu wraz z Uniwersytetem Opolskim. Zamiarem organizatorów projektu jest powtórzenie w ekspresowym tempie całego materiału  z matematyki - 11 działów w 11 tygodni. Zajęcia prowadzić będą nauczyciele matematyki z opolskich liceów.

Zajęcia rozpoczną się w pierwszym tygodniu po feriach zimowych (sobota - 7 lutego 2015 r.) i będą prowadzone do końca kwietnia 2015 r. (czwartek - 23 kwietnia 2015 r.). Zajęcia będą  odbywać się na Uniwersytecie Opolskim przy ul. Oleskiej 48, w następujące dni:

  • sobota - 9:00-10:30 i 10:30-12:00
  • wtorek - 15:00-16:30
  • czwartek - 15:00-16:00

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.oswiata.opole.pl/13-aktualnosci/181-zajecia-przygotowujace-do-egzaminu-maturalnego-z-matematyki#.