Zmiany w harmonogramie zajęć w dniach od 19 maja do 26 maja 2014 r.

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia ustnego i pisemnego egzaminu maturalnego w dniach od 8 maja do 26 maja 2014 r. nastąpi wyłączenie pomieszczeń dydaktycznych na II i  III piętrze. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych.

26 maja  2014 r. /poniedziałek/
wyłączone sale – 43, 44, 45
SALE ZASTĘPCZE

                                          Sala 43
                                          1 lekcja – 2az – sala 9
                                          2 lekcja – 2az – sala 9
                                          5 lekcja – 1az – sala 11
                                          6 lekcja – 1az – sala 11
                                          7 lekcja – 2at – sala 49

Sala 44                                   Sala 45
1 lekcja – 1et – sala 52                  2 lekcja – 1ft – sala 49
2 lekcja – 1dt – sala 50                  3 lekcja – 2dt – sala 40
3 lekcja – 1at – sala 22                  4 lekcja – 1gt – sala 40
4 lekcja – 1az – sala 21                  5 lekcja – 1gt – sala 40
5 lekcja – 2bt – sala 21
6 lekcja – 2az – sala 47
7 lekcja – 1ct – sala 47
8 lekcja – 1at – sala 11

Zapraszamy Rodziców klasy 2 FT i 3 CT

 

Serdecznie zapraszamy Rodziców uczniów
klasy 2 FT i klasy 3 CT
na spotkanie z wychowawcami
w dniu 23 kwietnia 2014 roku o godz. 17:00.

 

Zapraszamy Rodziców

Serdecznie zapraszamy Rodziców uczniów
klas I - III Technikum i I-II ZSZ
na spotkanie z wychowawcami i nauczycielami
w dniu 9 kwietnia 2014 o godz. 17:00.
Rozkład sal będzie wywieszony przy wejściu

UWAGA!

- Odwołuje się spotkanie z Rodzicami dla klasy 2 FT

- Odwołuje się spotkanie z Rodzicami dla klasy 3 CT (Rodziców klasy 3 CT zapraszamy 23.04.2014r.)