Zmiana planu lekcji

UWAGA !!!
Od poniedziałku 15 września 2014r. korekta planu lekcji.
Proszę sprawdzić w odpowiedniej zakładce!
Proszę także sprawdzić zmiany sal lekcyjnych!

Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych

10.09.2014r. o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie
z Rodzicami uczniów klas pierwszych.

Na godz. 17:00 zapraszamy wszystkich Rodziców na salę gimnastyczną,
a następnie na spotkania z wychowawcami.
Przydział sal znajdą Państwo przy wejściu do szkoły.

Serdecznie zapraszamy

Zmiana planu lekcji

UWAGA !!!
Od poniedziałku 8 września 2014r. obowiązuje zmiana w planie lekcji.
Proszę sprawdzić w odpowiedniej zakładce!
Proszę także sprawdzić zmiany sal lekcyjnych!

Wyprawka szkolna - podstawowe informacje

Podstawowe informacje o dofinansowaniu zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 pobierz.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych pobierz.

Wnioski do pobrania:

  • Wniosek 1 - kryterium dochodowe pobierz
  • Wniosek 2 - szczególna sytuacja w rodzinie pobierz
  • Wniosek 3 - niepełnosprawność pobierz 

Zasady rozpatrywania wniosków o stypendia szkolne na rok szkolny 2014/2015

1. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty uczniowie i rodzice powinni złożyć wnioski w szkole w terminie do 15 września br. Każdy wniosek powinien mieć pieczątkę z datą wpływu do szkoły.

2. Poszczególne szkoły składają wnioski swoich uczniów w siedzibie Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu przy ul. Ozimskiej 19 (8 piętro) w pokoju nr 8.26 w godz. od 8.00 do 15.00 w dniach określonych niżej podanym harmonogramem.

3. Jeżeli szkoła, do której uczęszcza uczeń, wchodzi w skład zespołu szkół, jego wniosek należy opatrzyć pieczątką właściwej szkoły – pieczątka, którą posługuje się zespół szkół uniemożliwia identyfikację poziomu kształcenia danego ucznia i dokonanie prawidłowej statystyki dla potrzeb kuratorium.

4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77-44 35 707.

Uchwała Rady Miasta Opola wprowadzająca regulamin przyznawania stypendiów zamieszczona jest na stronie:
http://www.opole.uw.gov.pl/dzienniki_urzedowe/2007/dziennik51.pdf

natomiast formularz wniosku oraz formularz oświadczenia dostępne są na stronie
http://www.mcs.opole.pl/druki/sty_szko/stypendium_szkolne_wniosek.pdf 

Harmonogram składania wniosków :

Czytaj więcej...

Rozpoczęcie zajęć w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych nr II oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych

Informujemy, że zajęcia dydaktyczne dla kl. 2 i 3 Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr II rozpoczną się dn. 5 i 6 września 2014r natomiast Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w dniach 12 i 13 września 2014r.

Szczegółowy plan zajęć dostępny w zakładce na stronie szkoły.

Uwaga uczniowie!

Zarząd Województwa Opolskiego od 1 do 12 września 2014 r. planuje nabór wniosków stypendialnych w ramach „Programu pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów”.

Program pomocy stypendialnej skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych między innymi w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Regulamin stypendialny oraz wzory dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku dostępne są na stronie internetowej www.opolskie.pl w dziale Edukacja, zakładka Pomoc stypendialna dla uzdolnionych uczniów z województwa opolskiego/ Pomoc stypendialna na rok 2014/2015 lub w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, przy ul. Piastowskiej 14 w Opolu, pokój 615 albo pod numerem telefonu 775416505, 775416519 i 775416500.

UWAGA UCZNIOWIE, KTÓRZY CHCĄ SPRZEDAĆ PODRĘCZNIKI NA SZKOLNEJ GIEŁDZIE!

Stare podręczniki należy przynieść 2 września do Pani K. Mansfeld (sala nr 11) w godzinach od 7.50 do 12.25. W książce należy wpisać OŁÓWKIEM swoje imię, nazwisko i klasę oraz proponowaną cenę. Każdy sprzedający przynosi także listę (podpisaną) z tytułami oddawanych książek i ich ceną.

Wyniki egzaminów zawodowych - sesja letnia 2014

Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe i suplementy dla absolwentów, którzy zdali egzamin zawodowy w sesji letniej 2014 otrzymają szkoły macierzyste zdających w dniu 29 sierpnia 2014 (piątek).

W Zespole Szkół Elektrycznych dyplomy będą wydawane 29 sierpnia 2014 (piątek)  w godzinach od 12:00 do 14:00 a następnie od 1 września 2014 r. W tym czasie będą również dostępne listy z wynikami wszystkich, którzy zdawali egzamin zawodowy w czerwcu 2014 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

Zapraszam na uroczystość Inauguracji Roku Szkolnego 2014/2015,
która odbędzie się w poniedziałek 1 września 2014 roku.

Program uroczystości: 
Godz. 8.00 Msza św. w kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu w intencji: nauczycieli, pracowników, uczniów i rodziców Zespołu Szkół Elektrycznych
Godz. 9.00 Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego w Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu
Godz. 15.30 Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (klasa 3AW)