Spotkanie z rodzicami

20.05.2015r.  (środa) o godz. 17:00 odbędzie się  spotkanie
z rodzicami uczniów klas I-III technikum oraz szkoły zawodowej.


Przydział sal znajdą Państwo przy wejściu do szkoły i na monitorach.
Serdecznie zapraszamy.

KURS E

KURS E
ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNE E SĄ JUŻ GOTOWE.

MOŻNA JE ODBIERAĆ U DORADCY ZAWODOWEGO LUB W POKOJU
NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.

UWAGA UCZNIOWIE! Zmiana sal

Zmiany w harmonogramie zajęć w dniu 25, 26, 27 maja 2015 r.

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia ustnego i pisemnego egzaminu maturalnego w dniach 25, 26, 27 maja 2015 r. nastąpi wyłączenie pomieszczeń dydaktycznych na III piętrze /sale: 42, 43, 44, 45, 46/. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się pomieszczeniach zastępczych.

27 maja 2015 r. /środa / 

Sale zastępcze:

Sala 42               Sala 43
1,2,3,4 lekcja – 3ft – sala 23   1 lekcja – 1ct – sala 30
5,6,7,8 lekcja – 2gt – sala 23   2 lekcja – 3dt – sala 30
                  3 lekcja – 3dt – sala 30
                  4 lekcja – 1gt – sala 21
                  7 lekcja – 3az – sala 15
                  8 lekcja – 3az – sala 15
                  9 lekcja – 3az – sala 15

Sala 44               Sala 45
1 lekcja – 1at – sala 31      2 lekcja – 2gt – sala 25
2 lekcja – 1ct – sala 31      3 lekcja – 1dt – sala 25  
3 lekcja – 2gt – sala 38      4 lekcja – 1dtt – sala 5
4 lekcja – 2gt – sala 15      5 lekcja – 3at – sala 12
5 lekcja – 1at – sala 30      6 lekcja – 3at – sala 31
6 lekcja – 1at – sala 30      
                  
Sala 46
1 lekcja – 1az – sala 16
5 lekcja – 2dt – sala 21
6 lekcja – 2dt – sala 12
7 lekcja – 1gt – sala 11
8 lekcja – 2bt – sala 16

Uwaga !
sala 23 – 3 lekcja – klasa 2bt – sala 11

UWAGA UCZNIOWIE ! Zmiana sal

Zmiany w harmonogramie zajęć w dniu 7 i 8 maja 2015 r.

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia ustnego i pisemnego egzaminu maturalnego w dniu 7 i 8 maja 2015 r. nastąpi wyłączenie pomieszczeń dydaktycznych na III piętrze /sale: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49/ Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się pomieszczeniach zastępczych.

7 maja 2015 r. /czwartek /
Sale zastępcze:

Sala 42                Sala 43
4 lekcja – 2dt – sala 9        2 lekcja – 3az – sala 21
5 lekcja – 2dt – sala 9        3 lekcja – 2az – sala 28
6 lekcja – 2dt – sala 9        4 lekcja – 2az – sala 16
7 lekcja – 2dt – sala 9        5 lekcja – 2az – sala 16
                   6 lekcja – 2az – sala 22
                   7 lekcja – 1bt – sala 13
Sala 44                Sala 45
2 lekcja – 1ft – sala 12       1 lekcja – 1at – sala 25
3 lekcja – 1bt – sala 12       2 lekcja – 2ft – sala 25
4 lekcja – 2gt – sala 12       3 lekcja – 2gt – sala 5
6 lekcja – 3az – sala 16       4 lekcja – 3at – sala 5
                   5 lekcja – 3dt – biblioteka
                   6 lekcja – 3dt – sala 40
                   7 lekcja – 2ct – sala 40
Sala 46                Sala 47
2 lekcja – 3dt – sala 30       1 lekcja – 2ft – sala 23
3 lekcja – 3ft – sala 30       2 lekcja – 3et – sala 23
4 lekcja – 1gt – sala 11       3 lekcja – 2at – sala 23
5 lekcja – 1dt – sala 23       4 lekcja – 1ft – sala 38
6 lekcja – 1at – sala 23       5 lekcja – 3az – sala 38
7 lekcja – 1ft – sala 16       6 lekcja – 2et – sala 38
                   7 lekcja - 2et – sala 23
Sala 49                Uwaga!
3 lekcja – 2dtt – sala 9       Sala 16 – 7 lekcja – 2ft – salka katechetyczna
4 lekcja – 1at – sala 13       Sala 11 – 4 lekcja – 2bt – salka katechetyczna
5 lekcja – 2gt – sala 13
6 lekcja – 2gt – sala 13

Czytaj więcej...

Zmiana planu lekcji

UWAGA !!!

Od poniedziałku 27  kwietnia będzie miała miejsce korekta planu
- Proszę sprawdzić w odpowiedniej zakładce!
- Proszę także sprawdzić zmiany sal lekcyjnych!

ODEZWA KONKURSOWA

Instytut Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Zakład Pedeutologii, Pedagogiki Pracy i Kształcenia Ustawicznego

pod honorowym patronatem

JM Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
prof. zw. dr hab. Jacka Semaniaka

ogłaszają

Wielki Ogólnopolski Konkurs
na pamiętniki, wspomnienia, dzienniki i inne wypowiedzi osobiste nauczycieli
pod hasłem
„N A U C Z Y C I E L S K I E     P R Z E S Ł A N I E ”
(Pokolenia polskich nauczycieli w trosce o przyszłość)

Czytaj więcej...

UWAGA MATURZYŚCI !

W roku akademickim 2015/2016 będzie realizowany Program Stypendiów Pomostowych. Program skierowany jest do młodzieży (tegorocznych maturzystów), pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy zamierzają kontynuować naukę na dziennych studiach magisterskich, realizowanych
w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie.

Stypendium wypłacane jest tylko na pierwszym roku studiów, w 10 miesięcznych ratach, w wysokości 500,00 zł. miesięcznie.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium upływa w dniu 24 sierpnia 2015 r.

Więcej informacji – www.stypendia-pomostowe.pl

Zakończenie roku szkolnego

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2014/2015 dla klas 4 Technikum, 3AW i 3AL odbędzie się w piątek 24 kwietnia 2015r. o godz. 10.30.

O godz. 9.00 jest możliwość uczestnictwa w Mszy św. w Kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Opolu.

Zmiana planu lekcji

UWAGA !!!

W związku z zakończeniem realizacji wychowania
do życia w rodzinie w klasach pierwszych,
od 
poniedziałku 13 kwietnia będzie miała miejsce korekta planu. 
- Proszę sprawdzić w odpowiedniej zakładce!
- Proszę także sprawdzić zmiany sal lekcyjnych!

UWAGA MATURZYŚCI !

Maturzysto!

 • Jeżeli jesteś zdolny, przedsiębiorczy i aktywny społecznie
 •  w tym roku  będziesz zdawać maturę i chcesz podjąć studia na dowolnym kierunku  i dowolnej uczelni wyższej w Polsce

oraz spełniasz następujące kryteria:

 • masz dobre wyniki w nauce (Twoja średnia ocen w przedostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej to minimum 4,0),
 • odnosisz sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych związanych z wymarzonym kierunkiem studiów
 • w Twojej rodzinie miesięczny dochód netto na osobę nie przekroczył 1.000 zł. od dwóch lat podatkowych,
 • nie stać Cię na pokrycie kosztów związanych z nauką

Zgłoś się do programu stypendialnego INDEX START2STAR 

Miesięczna wysokość stypendium wynosi 1.300 zł.

Podstawą ubiegania się o stypendium jest zarejestrowanie się oraz wypełnienie formularza na stronie internetowej.

Zgłoszenia do 15.05.2015 r.

Więcej informacji: 22 537 73 36, www.paga.org.pl