Zmiana planu lekcji

UWAGA !!!

Od poniedziałku 27  kwietnia będzie miała miejsce korekta planu
- Proszę sprawdzić w odpowiedniej zakładce!
- Proszę także sprawdzić zmiany sal lekcyjnych!

ODEZWA KONKURSOWA

Instytut Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Zakład Pedeutologii, Pedagogiki Pracy i Kształcenia Ustawicznego

pod honorowym patronatem

JM Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
prof. zw. dr hab. Jacka Semaniaka

ogłaszają

Wielki Ogólnopolski Konkurs
na pamiętniki, wspomnienia, dzienniki i inne wypowiedzi osobiste nauczycieli
pod hasłem
„N A U C Z Y C I E L S K I E     P R Z E S Ł A N I E ”
(Pokolenia polskich nauczycieli w trosce o przyszłość)

Czytaj więcej...

UWAGA MATURZYŚCI !

W roku akademickim 2015/2016 będzie realizowany Program Stypendiów Pomostowych. Program skierowany jest do młodzieży (tegorocznych maturzystów), pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy zamierzają kontynuować naukę na dziennych studiach magisterskich, realizowanych
w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie.

Stypendium wypłacane jest tylko na pierwszym roku studiów, w 10 miesięcznych ratach, w wysokości 500,00 zł. miesięcznie.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium upływa w dniu 24 sierpnia 2015 r.

Więcej informacji – www.stypendia-pomostowe.pl

Zakończenie roku szkolnego

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2014/2015 dla klas 4 Technikum, 3AW i 3AL odbędzie się w piątek 24 kwietnia 2015r. o godz. 10.30.

O godz. 9.00 jest możliwość uczestnictwa w Mszy św. w Kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Opolu.

Zmiana planu lekcji

UWAGA !!!

W związku z zakończeniem realizacji wychowania
do życia w rodzinie w klasach pierwszych,
od 
poniedziałku 13 kwietnia będzie miała miejsce korekta planu. 
- Proszę sprawdzić w odpowiedniej zakładce!
- Proszę także sprawdzić zmiany sal lekcyjnych!

UWAGA MATURZYŚCI !

Maturzysto!

  • Jeżeli jesteś zdolny, przedsiębiorczy i aktywny społecznie
  •  w tym roku  będziesz zdawać maturę i chcesz podjąć studia na dowolnym kierunku  i dowolnej uczelni wyższej w Polsce

oraz spełniasz następujące kryteria:

  • masz dobre wyniki w nauce (Twoja średnia ocen w przedostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej to minimum 4,0),
  • odnosisz sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych związanych z wymarzonym kierunkiem studiów
  • w Twojej rodzinie miesięczny dochód netto na osobę nie przekroczył 1.000 zł. od dwóch lat podatkowych,
  • nie stać Cię na pokrycie kosztów związanych z nauką

Zgłoś się do programu stypendialnego INDEX START2STAR 

Miesięczna wysokość stypendium wynosi 1.300 zł.

Podstawą ubiegania się o stypendium jest zarejestrowanie się oraz wypełnienie formularza na stronie internetowej.

Zgłoszenia do 15.05.2015 r.

Więcej informacji: 22 537 73 36, www.paga.org.pl

XX MIĘDZYNARODOWY OBÓZ MŁODZIEŻOWY W ŁAMBINOWICACH – NIWKACH

UWAGA !
OGŁASZAMY NABÓR NA XX MIĘDZYNARODOWY OBÓZ MŁODZIEŻOWY
W ŁAMBINOWICACH – NIWKACH 02.08. – 16.08.2015 r.

Droga młodzieży,

w tym roku od 02 do 16 sierpnia odbędzie się XX Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy w Łambinowicach – Niwkach i zapraszam Was do udziału w nim, jeżeli chcecie spędzić czas wolny w inny niż do tej pory sposób. Ofertę kieruję do osób, które w dniu rozpoczęcia obozu ukończą 18 rok życia i będą miały nie więcej niż 24 lata. Wymagana jest podstawowa znajomość języka niemieckiego lub angielskiego. Odpłatność za obóz wynosi 250 zł. Uczestnicy będą zakwaterowani w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach koło Opola (pokoje dwuosobowe z łazienkami).

Czytaj więcej...

Spotkanie z rodzicami

25.03.2015r.  (środa) o godz. 17:00 odbędzie się  spotkanie
z rodzicami uczniów klas I, II, III technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej.

Przydział sal znajdą Państwo przy wejściu do szkoły i na monitorach.

Serdecznie zapraszamy

Spotkanie z wychowawcą klasy 1ET, 1GT oraz 3ET nie odbędzie się.
Rodzice mają możliwość spotkań indywidualnych z nauczycielami.

Spotkanie z przedstawicielami biura podróży
dla rodziców uczniów wyjeżdżających do Londynu 
odbędzie się w sali 13 o godz. 18:00.

 Spotkanie z rodzicami uczniów biorących udział w projektach programu
Erasmus+ odbędą się w sali nr 30:

17.30 –  projekt dla klas 1 –Practical Learning English through Multimedia and
ICT (PLEMICT)

18.00 – projekt dla klas 2 – Najlepsi Informatycy w Europie  (NIWE) - praktyki
zawodowe Włochy (Sycylia)

 

Zmiana planu lekcji

UWAGA !!!

W związku z wprowadzeniem wychowania do życia w rodzinie w klasach drugich, od poniedziałku 16  marca będzie miała miejsce korekta planu.
- Proszę sprawdzić w odpowiedniej zakładce!
- Proszę także sprawdzić zmiany sal lekcyjnych!

Spotkanie z rodzicami klas 4

18.03.2015r.  (środa) o godz. 17:00 odbędzie się
spotkanie z rodzicami uczniów klas 4 technikum.


Przydział sal znajdą Państwo przy wejściu do szkoły i na monitorach.
Serdecznie zapraszamy!