EGZAMIN ZAWODOWY – uwagi organizacyjne

1. Sesja sierpień - październik.

W sesji egzaminacyjnej sierpień - październik 2015 został zaplanowany egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla powtarzających egzamin w zakresie kwalifikacji E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych w części pisemnej. Egzamin odbędzie się 8 września 2015 r. Również w tym samym dniu odbędzie się część pisemna egzaminu z zakresu kwalifikacji E03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych.

2. Termin przekazania wyników egzaminu zawodowego.

Wyniki, świadectwa i dyplomy (w przypadku starych i nowych egzaminów) otrzymają szkoły macierzyste zdających standardową przesyłką kurierską w dniu 28 sierpnia 2015 r.

Czytaj więcej...

WYJAZD ADAPTACYJNY UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

WYJAZD ADAPTACYJNY UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH
w terminie 21-23.09.2015

Serdecznie zapraszamy na obóz adaptacyjny wszystkich uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Elektrycznych im. T. Kościuszki w Opolu – najlepszej technicznej szkoły w województwie opolskim.

W programie:

  • rajd na Kopę Biskupią z przewodnikiem,
  • sesje w jaskini solnej - szczypta zdrowia dla ciała i ducha. Panujący w Jaskini Solnej mikroklimat przypomina ten, który mamy nad morzem. Podobnie też działa na nasz organizm. Czyste powietrze, zjonizowane dzięki soli, odpręża i wspomaga leczenie wielu chorób,
  • ognisko niezależnie od pogody (zadaszone miejsca ogniskowe), zamienne za kolację,
  • karaoke, dyskoteka,
  • gry i zabawy integracyjne,
  • „Savoir vivre ucznia Opolskiego Elektryczniaka” - co uczniowie powinni wiedzieć o prawach i obowiązkach?
  • „Zawsze pomagam” - szkolenie z pierwszej pomocy, zasady bezpieczeństwa w szkole, w czasie lekcji, w pracowniach zawodowych i komputerowych.

Czytaj więcej...

POPRAWKOWY EGZAMIN MATURALNY

Pisemny poprawkowy egzamin maturalny odbędzie się 25 sierpnia /wtorek/ o godz. 9.00.

Język angielski – Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Opolu ul. Struga 16

Matematyka – Zespół Szkół Elektrycznych im. T. Kościuszki w Opolu ul. T. Kościuszki 39-41

Zdający przystępujący do egzaminu pisemnego powinien stawić się na egzamin o godz. 8.15 z dowodem tożsamości.

MATURA 2015 W OPOLSKIM ELEKTRYCZNIAKU

100% absolwentów w Publicznym Technikum Nr 5
zdało egzamin maturalny z języka polskiego i matematyki!

Zdawalność naszych absolwentów

 99%

Zdawalność techników w mieście Opolu

 84,6%

Zdawalność techników w woj. Opolskim

 71,2%

Zdawalność egzaminu maturalnego w kraju

 64%

Wydawanie świadectw

Wydawanie świadectw maturalnych
od wtorku do piątku
od 9 do 15
Zapraszamy!

Konsultacje

Terminy konsultacji przed egzaminami poprawkowymi

Czytaj więcej...

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

Serdecznie zapraszam uczniów i nauczycieli na Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2014/2015, która odbędzie się w piątek 26 czerwca 2015r.

Rozpoczniemy uroczystą Mszą św. o godz. 8.00 w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w intencji uczniów, rodziców nauczycieli i pracowników naszej szkoły.

O godz. 9.00 odbędzie się uroczysta akademia w naszej szkole. Po uroczystościach spotkania z wychowawcami w poszczególnych klasach.

REKRUTACJA 2015/2016

Godziny przyjmowania dokumentów od absolwentów gimnazjów

L.p Data   Godz. pracy komisji
1

26.06. 2015r.

piątek
Przyjmowanie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 8.30 – 14.30
2

27.06.2015r.

sobota

Przyjmowanie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 8.00 – 13.00
3

29.06.2015r.

poniedziałek

Przyjmowanie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 8.30 – 14.30
4

30.06.2015r.

wtorek

Przyjmowanie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 8.30 – 12.00
5

01.07.2015r.

środa

Składanie przez absolwentów oświadczenie woli podjęcia nauki w ZSEl. poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum oraz  zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 12.00 – 14.30 
6

02.07.2015r.

czwartek

Składanie przez absolwentów oświadczenie woli podjęcia nauki w ZSEl. poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum oraz  zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 8.30 – 14.30
7

03.07.2015r.

piątek

Składanie przez absolwentów oświadczenie woli podjęcia nauki w ZSEl. poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum oraz  zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 8.30 – 14.30

Nagrody i Stypendia Marszałka Województwa Opolskiego

Uprzejmie informuję, że po raz kolejny Departament Edukacji i Rynku Pracy Urzędu marszałkowskiego Województwa Opolskiego ogłasza nabór do Nagród i Stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego.

Regulaminy ww. nagród i stypendiów wraz z wnioskami dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego www.opolskie.pl w zakładce edukacja.

Wnioski należy składać w terminie do 5 lipca br. (decyduje data wpływu) bezpośrednio w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego lub pod adresem 45 - 082 Opole, ul. Piastowska 14.

Przygotowanie do egzaminu zawodowego

Harmonogram konsultacji

Czytaj więcej...