Konsultacje

Terminy konsultacji przed egzaminami poprawkowymi

Czytaj więcej...

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

Serdecznie zapraszam uczniów i nauczycieli na Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2014/2015, która odbędzie się w piątek 26 czerwca 2015r.

Rozpoczniemy uroczystą Mszą św. o godz. 8.00 w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w intencji uczniów, rodziców nauczycieli i pracowników naszej szkoły.

O godz. 9.00 odbędzie się uroczysta akademia w naszej szkole. Po uroczystościach spotkania z wychowawcami w poszczególnych klasach.

REKRUTACJA 2015/2016

Godziny przyjmowania dokumentów od absolwentów gimnazjów

L.p Data   Godz. pracy komisji
1

26.06. 2015r.

piątek
Przyjmowanie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 8.30 – 14.30
2

27.06.2015r.

sobota

Przyjmowanie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 8.00 – 13.00
3

29.06.2015r.

poniedziałek

Przyjmowanie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 8.30 – 14.30
4

30.06.2015r.

wtorek

Przyjmowanie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 8.30 – 12.00
5

01.07.2015r.

środa

Składanie przez absolwentów oświadczenie woli podjęcia nauki w ZSEl. poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum oraz  zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 12.00 – 14.30 
6

02.07.2015r.

czwartek

Składanie przez absolwentów oświadczenie woli podjęcia nauki w ZSEl. poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum oraz  zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 8.30 – 14.30
7

03.07.2015r.

piątek

Składanie przez absolwentów oświadczenie woli podjęcia nauki w ZSEl. poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum oraz  zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 8.30 – 14.30

Nagrody i Stypendia Marszałka Województwa Opolskiego

Uprzejmie informuję, że po raz kolejny Departament Edukacji i Rynku Pracy Urzędu marszałkowskiego Województwa Opolskiego ogłasza nabór do Nagród i Stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego.

Regulaminy ww. nagród i stypendiów wraz z wnioskami dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego www.opolskie.pl w zakładce edukacja.

Wnioski należy składać w terminie do 5 lipca br. (decyduje data wpływu) bezpośrednio w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego lub pod adresem 45 - 082 Opole, ul. Piastowska 14.

Przygotowanie do egzaminu zawodowego

Harmonogram konsultacji

Czytaj więcej...

Egzaminy zawodowe 2015

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH 
w Zespole Szkół Elektrycznych 
im. Tadeusza Kościuszki w Opolu 
czerwiec 2015

Czytaj więcej...

Spotkanie z rodzicami

20.05.2015r.  (środa) o godz. 17:00 odbędzie się  spotkanie
z rodzicami uczniów klas I-III technikum oraz szkoły zawodowej.


Przydział sal znajdą Państwo przy wejściu do szkoły i na monitorach.
Serdecznie zapraszamy.

KURS E

KURS E
ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNE E SĄ JUŻ GOTOWE.

MOŻNA JE ODBIERAĆ U DORADCY ZAWODOWEGO LUB W POKOJU
NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.

UWAGA UCZNIOWIE! Zmiana sal

Zmiany w harmonogramie zajęć w dniu 25, 26, 27 maja 2015 r.

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia ustnego i pisemnego egzaminu maturalnego w dniach 25, 26, 27 maja 2015 r. nastąpi wyłączenie pomieszczeń dydaktycznych na III piętrze /sale: 42, 43, 44, 45, 46/. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się pomieszczeniach zastępczych.

27 maja 2015 r. /środa / 

Sale zastępcze:

Sala 42               Sala 43
1,2,3,4 lekcja – 3ft – sala 23   1 lekcja – 1ct – sala 30
5,6,7,8 lekcja – 2gt – sala 23   2 lekcja – 3dt – sala 30
                  3 lekcja – 3dt – sala 30
                  4 lekcja – 1gt – sala 21
                  7 lekcja – 3az – sala 15
                  8 lekcja – 3az – sala 15
                  9 lekcja – 3az – sala 15

Sala 44               Sala 45
1 lekcja – 1at – sala 31      2 lekcja – 2gt – sala 25
2 lekcja – 1ct – sala 31      3 lekcja – 1dt – sala 25  
3 lekcja – 2gt – sala 38      4 lekcja – 1dtt – sala 5
4 lekcja – 2gt – sala 15      5 lekcja – 3at – sala 12
5 lekcja – 1at – sala 30      6 lekcja – 3at – sala 31
6 lekcja – 1at – sala 30      
                  
Sala 46
1 lekcja – 1az – sala 16
5 lekcja – 2dt – sala 21
6 lekcja – 2dt – sala 12
7 lekcja – 1gt – sala 11
8 lekcja – 2bt – sala 16

Uwaga !
sala 23 – 3 lekcja – klasa 2bt – sala 11

UWAGA UCZNIOWIE ! Zmiana sal

Zmiany w harmonogramie zajęć w dniu 7 i 8 maja 2015 r.

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia ustnego i pisemnego egzaminu maturalnego w dniu 7 i 8 maja 2015 r. nastąpi wyłączenie pomieszczeń dydaktycznych na III piętrze /sale: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49/ Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się pomieszczeniach zastępczych.

7 maja 2015 r. /czwartek /
Sale zastępcze:

Sala 42                Sala 43
4 lekcja – 2dt – sala 9        2 lekcja – 3az – sala 21
5 lekcja – 2dt – sala 9        3 lekcja – 2az – sala 28
6 lekcja – 2dt – sala 9        4 lekcja – 2az – sala 16
7 lekcja – 2dt – sala 9        5 lekcja – 2az – sala 16
                   6 lekcja – 2az – sala 22
                   7 lekcja – 1bt – sala 13
Sala 44                Sala 45
2 lekcja – 1ft – sala 12       1 lekcja – 1at – sala 25
3 lekcja – 1bt – sala 12       2 lekcja – 2ft – sala 25
4 lekcja – 2gt – sala 12       3 lekcja – 2gt – sala 5
6 lekcja – 3az – sala 16       4 lekcja – 3at – sala 5
                   5 lekcja – 3dt – biblioteka
                   6 lekcja – 3dt – sala 40
                   7 lekcja – 2ct – sala 40
Sala 46                Sala 47
2 lekcja – 3dt – sala 30       1 lekcja – 2ft – sala 23
3 lekcja – 3ft – sala 30       2 lekcja – 3et – sala 23
4 lekcja – 1gt – sala 11       3 lekcja – 2at – sala 23
5 lekcja – 1dt – sala 23       4 lekcja – 1ft – sala 38
6 lekcja – 1at – sala 23       5 lekcja – 3az – sala 38
7 lekcja – 1ft – sala 16       6 lekcja – 2et – sala 38
                   7 lekcja - 2et – sala 23
Sala 49                Uwaga!
3 lekcja – 2dtt – sala 9       Sala 16 – 7 lekcja – 2ft – salka katechetyczna
4 lekcja – 1at – sala 13       Sala 11 – 4 lekcja – 2bt – salka katechetyczna
5 lekcja – 2gt – sala 13
6 lekcja – 2gt – sala 13

Czytaj więcej...