SPOTKANIE Z RODZICAMI

            Serdecznie zapraszamy na ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie z rodzicami,
które odbędzie się
dnia 15 maja 2019 r. o godzinie 17.00.

Informacja o sali, w której spotkacie się Państwo z wychowawcami, oraz miejsce dyżurów nauczycieli, którzy nie pełnią funkcji wychowawcy klasy, zostanie podana w holu Szkoły.

Spotkanie rodziców klas 3AT i 3FT w sprawie staży zawodowych godzina 17.00 sala 13.

Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa obecność!

UWAGA UCZNIOWIE! Zmiana sal

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia ustnego i pisemnego egzaminu maturalnego od dnia 10 maja 2019r. nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych. Wszystkie lekcje ujęte w tych salach odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

22 maja 2019r.
/środa/

Sala 5
5 lekcja – sala 12
6 lekcja – sala 12
7 lekcja – sala 22

Zmiana planu zajęć

UWAGA !!!
Od poniedziałku 29 kwietnia będzie miała miejsce korekta planu lekcji.
Proszę sprawdzić w odpowiedniej zakładce!
Proszę także sprawdzić zmiany sal lekcyjnych.

Komunikat - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Zajęcia w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych
przewidziane na 26.04 i 27.04 odbędą się zgodnie z planem

Komunikat

Szanowni Państwo – Rodzice uczniów klas maturalnych Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu.

Zapraszam Państwa na spotkanie informacyjne z Dyrektorem Szkoły, które dotyczyć będzie spraw związanych z klasyfikacją i zakończeniem roku szkolnego.

Środa 24 kwietnia 2019 r., godz. 16.30 (sala gimnastyczna).

Komunikat

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas czwartych odbędzie się
w środę 24 kwietnia 2019 r. o godzinie 14.00

Komunikat - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Zaplanowane na 12 i 13 kwietnia zajęcia w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych
zostały przeniesione na termin późniejszy.

Komunikat

Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu informuje,
że od dnia 29 kwietnia 2019 r.
zajęcia w szkole odbywają się według planu.

Informacje związane ze strajkiem nauczycieli i pracowników szkoły

Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu informuje, że od dnia 8 kwietnia 2019 r. w tutejszym Zespole Szkół przewidziany jest strajk nauczycieli i pracowników szkoły.

Szkoła będzie otwarta i postaramy się zapewnić opiekę nad uczniami. Trudno określić w dniu dzisiejszym, czy będzie możliwość zapewnienia odbywania się wszystkich zajęć dydaktycznych.

Postaramy się o to, aby zajęcia mieli tegoroczni maturzyści. Wszelkie informacje dotyczące organizacji pracy szkoły od 8 kwietnia będą dostępne na stronie szkoły i w sekretariacie.

Wyniki egzaminów zawodowych - sesja zimowa 2019

Świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie oraz suplementy można odbierać w sali nr 32 od poniedziałku od godz. 10.00.

W tym czasie będą również dostępne listy z wynikami wszystkich, którzy zdawali egzamin zawodowy w styczniu oraz lutym 2019 r.

Procedura wglądu do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminacyjnych jest wyjaśniona na stronach OKE Wrocław ( link https://oke.wroc.pl/wglad-do-prac-egzaminacyjnych/)