PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI – POZIOM ROZSZERZONY

matura probna

KIEDY?  22 MARCA – WTOREK

OD GODZINY 11.45 – CZAS TRWANIA 180 MINUT

ORGANIZACJA DNIA: Klasy czwarte uczestniczą w  lekcjach wg planu do godziny 11.30.
Od  11.35 nauczyciele z zespołów nadzorujących zaczynają wpuszczać do sal (Informacja o salach w gablocie obok sali 13!).
O godzinie 11.45 rozpoczyna się egzamin.

Uczniowie, którzy nie wybrali egzaminu ma poziomie rozszerzonym kontynuują lekcje:

5. MATEMATYKA – Edyta Kozicka, sala nr 49
6. MATEMATYKA – Edyta Kozicka, sala nr 49
7. JĘZYK POLSKI – Katarzyna Dworaczyńska, sala nr 12
8. DO WYBORU:
HISTORIA – Dariusz Dzionek, sala nr 21 (klasa 4c i zainteresowani)
lub RELIGIA – Ireneusz Najdek, sala 16 (klasa 4f i zainteresowani).

 

UWAGA MATURZYŚCI!

W dniach 14.03 – 18.03 br. odbędzie się próbna matura ustna z języka niemieckiego.

W gablocie między salami 16 i 17 wywieszone zostały listy z godzinami i miejscem egzaminu.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z informacją i przybycie pod wyznaczoną salę

 5 minut przed wyznaczonym czasem.

PRÓBNE EGZAMINY MATURALNE

matura probna

Uwaga uczniowie klasa czwartych. Oto terminarz próbnych egzaminów maturalnych:

  • 14 marca (poniedziałek) od godziny 11.00 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY (czas trwania egzaminu 170 minut)
  • 22 marca (wtorek) od godziny 11.45 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY(czas trwania egzaminu 180 minut)
  • 1 kwietnia (piątek) od godziny 11. 45 FIZYKA POZIOM ROZSZERZONY   (czas trwania egzaminu 150 minut).

Do czasu rozpoczęcia egzaminu lekcje odbywają się wg planu (3 lub 4 – w zależności od dnia). O wskazanych godzinach rozpoczyna się egzamin. Zdający zobowiązani są być przed salą na 15 minut przed jego rozpoczęciem.

Dla uczniów,  którzy nie wybrali rozszerzenia z matematyki, odbywać się będą międzyoddziałowe  zajęcia maturalne. Dla uczniów nie zdających fizyki – lekcje wg planu.

Wykaz sal i zdających zostanie podany w gablotach między salami 11 i 12.

SPOTKANIE Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z rodzicami,
które odbędzie się w Zespole Szkół Elektrycznych
w Opolu dnia 
16 marca 2016 r.

Rodziców uczniów klas pierwszych i drugich zapraszamy na godzinę 16.30, na przygotowany na sali gimnastycznej wykład pana Pawła Kocha – psychologa z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu, na temat SPOSOBÓW MOTYWOWANIA DO NAUKI .

Od 17.00 rozpocznie się spotkanie z wychowawcami klas.

Rodziców uczniów trzecich i czwartych zapraszamy na godzinę 17.00, o której rozpocznie się przygotowany na sali gimnastycznej wykład pana Pawła Kocha – psychologa z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu, na temat SPOSOBÓW MOTYWOWANIA DO NAUKI (ZWŁASZCZA W SYTUACJACH PRZEDEGZAMINACYJNYCH).

Od 17.30 rozpoczną się spotkania z wychowawcami.

Informacja o Sali, w której spotkacie się Państwo z wychowawcami, zostanie podana w holu Szkoły. Podczas zebrania będzie możliwość porozmawiania z nauczycielami uczącymi w klasie.
UWAGA: Dla klas 3f i 3g, ze względu na odbywaną przez uczniów praktykę, odbędą się jedynie konsultacje (dla chętnych rodziców).

Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa obecność!

Kurs na uprawnienia E w opolskim Elektryczniaku

Jak co roku rusza w naszej szkole kurs na uprawnienia E. Od lutego do kwietniu będą odbywać się dodatkowe zajęcia dla uczniów klas programowo najwyższych dzięki, którym mają oni okazję zdobyć  uprawnienia potrzebne po ukończeniu szkoły do skuteczniejszej rywalizacji na runku  pracy.
W każdym roku około 100 uczniów zdobywa  kwalifikacje potwierdzone certyfikatem, umożliwiające pracę w szerokorozumianych zawodach elektrycznych.  Po odbyciu szkolenia i warsztatów słuchacze przystępują do egzaminu. Jak dotychczas egzamin ten wypadał na najwyższym poziomie, liczymy, że i w tym roku będzie podobnie.

Zajęcia prowadzą specjaliści ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich, którzy bardzo dobrze i sprawnie komunikują się z naszymi uczniami. Całość  koordynuje i organizuje Krzysztof Kamieniak - doradca zawodowy w Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu.

Poniżej przedstawiamy specyfikację, w której zawarte są wszystkie oczekiwania jakie stawiane są przed prowadzącymi zajęcia.

Czytaj więcej...

UWAGA MATURZYŚCI

W przyszłym tygodniu zaczyna się próbny egzamin ustny z języka angielskiego. W gablocie między salami 16 i 17 wywieszone są listy z godzinami i miejscem egzaminu.

Bardzo proszę o zapoznanie się z informacją i przybycie pod wyznaczoną salę 5 MINUT przed wyznaczonym czasem.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

W zakładce Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe pojawił się nowy Kalendarz zjazdów obowiązujący od 19 lutego 2016 r.

SPOTKANIE Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy na semestralne spotkanie
z rodzicami, które odbędzie się dnia 13 stycznia 2016 r.
o godzinie 17.00.

Rodziców klas pierwszych i drugich zapraszamy na salę gimnastyczną – na wykład pani Ewy Kosowskiej – Korniak – przedstawiciela Biura Prasowego Sądu Okręgowego w Opolu na temat CYBERPRZEMOCY, po którym, ok. 17.30, rozpocznie się spotkanie z wychowawcami klas.

Rodziców uczniów klas trzecich i czwartych zapraszamy na spotkania z wychowawcami (informacja o salach zostanie podana w holu Szkoły).

Podczas zebrania będzie również możliwość porozmawiania z nauczycielami uczącymi w klasie.

Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa obecność

Gorący okres egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji 1: styczeń – luty 2016 dla klas: 3A, 3B, 3F, 3AZ, wszystkich klas czwartych oraz powtarzających egzaminy, rozpocznie się egzaminem w części pisemnej 14 stycznia 2016 r.

Część pisemna egzaminu trwa 60 minut i polega na rozwiązaniu 40 zadań w formie testu zamkniętego.

Zdający zgłasza się 30 minut przed wyznaczonym terminem egzaminu z dowodem tożsamości i długopisem z czarnym wkładem. „Procedury” dopuszczają korzystanie z prostego kalkulatora na egzaminie.

HARMONOGRAM CZĘŚCI PISEMNEJ

Czytaj więcej...

Zmiana planu lekcji

UWAGA !!!

Od poniedziałku 4 stycznia będzie miała miejsce korekta planu
- Proszę sprawdzić w odpowiedniej zakładce!
- Proszę także sprawdzić zmiany sal lekcyjnych!