UWAGA MATURZYŚCI

W przyszłym tygodniu zaczyna się próbny egzamin ustny z języka angielskiego. W gablocie między salami 16 i 17 wywieszone są listy z godzinami i miejscem egzaminu.

Bardzo proszę o zapoznanie się z informacją i przybycie pod wyznaczoną salę 5 MINUT przed wyznaczonym czasem.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

W zakładce Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe pojawił się nowy Kalendarz zjazdów obowiązujący od 19 lutego 2016 r.

SPOTKANIE Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy na semestralne spotkanie
z rodzicami, które odbędzie się dnia 13 stycznia 2016 r.
o godzinie 17.00.

Rodziców klas pierwszych i drugich zapraszamy na salę gimnastyczną – na wykład pani Ewy Kosowskiej – Korniak – przedstawiciela Biura Prasowego Sądu Okręgowego w Opolu na temat CYBERPRZEMOCY, po którym, ok. 17.30, rozpocznie się spotkanie z wychowawcami klas.

Rodziców uczniów klas trzecich i czwartych zapraszamy na spotkania z wychowawcami (informacja o salach zostanie podana w holu Szkoły).

Podczas zebrania będzie również możliwość porozmawiania z nauczycielami uczącymi w klasie.

Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa obecność

Gorący okres egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji 1: styczeń – luty 2016 dla klas: 3A, 3B, 3F, 3AZ, wszystkich klas czwartych oraz powtarzających egzaminy, rozpocznie się egzaminem w części pisemnej 14 stycznia 2016 r.

Część pisemna egzaminu trwa 60 minut i polega na rozwiązaniu 40 zadań w formie testu zamkniętego.

Zdający zgłasza się 30 minut przed wyznaczonym terminem egzaminu z dowodem tożsamości i długopisem z czarnym wkładem. „Procedury” dopuszczają korzystanie z prostego kalkulatora na egzaminie.

HARMONOGRAM CZĘŚCI PISEMNEJ

Czytaj więcej...

Zmiana planu lekcji

UWAGA !!!

Od poniedziałku 4 stycznia będzie miała miejsce korekta planu
- Proszę sprawdzić w odpowiedniej zakładce!
- Proszę także sprawdzić zmiany sal lekcyjnych!

STYPENDIUM Z PROGRAMU „WSPIERAMY NAJLEPSZYCH”

Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza nabór wniosków stypendialnych w ramach programu stypendialnego „Wspieramy najlepszych”

Program pomocy stypendialnej skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych między innymi w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych, informatycznych i języków obcych, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Czytaj więcej...

OPOLE UDOWADNIA, ŻE WARTO SIĘ UCZYĆ! WAŻNA INFORMACJA DLA UCZNIÓW!

Czy warto zostać na studia w Opolu? Prezydent Miasta potwierdza. Aby wyjść naprzeciw zdolnym uczniom i wspomóc ich w rozwoju, Urząd Miasta przygotował Miejski Program Stypendialny dla Olimpijczyków.

Na czym polega?

Absolwent opolskiej szkoły ponadgimnazjalnej (bez względu na miejsce zamieszkania), który podczas nauki szkolnej brał udział w centralnym etapie olimpiady przedmiotowej lub zawodowej (w dowolnej klasie), może starać się o stypendium, które będzie otrzymywał na pierwszym roku studiów na publicznej uczelni z Opola (czyli Uniwersytecie Opolskim lub Politechnice Opolskiej). Planowana kwota wsparcia zdolnych uczniów, którzy spełnią określone w programie warunki ma wynosić do 500 zł miesięcznie.

Czytaj więcej...

Zatrudnimy informatyka

Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu –
najlepsza techniczna szkoła w województwie opolskim
zatrudni nauczyciela przedmiotów zawodowych informatycznych

Czytaj więcej...

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY

W dniach 24 – 26 listopada odbywać się będzie próbny egzamin maturalny.

24.11 (wtorek) – z języka polskiego, egzamin trwa 170 minut (9.00 – 11.50);

25.11 (środa) – z matematyki, egzamin trwa 170 minut (9.00 – 11.50);

26.11 (czwartek) – z języka obcego, egzamin trwa 120 minut (9.00 – 11.00).

Dla uczniów klas maturalnych zawieszona została pierwsza lekcja, po zakończonym egzaminie uczniowie kontynuują lekcje wg planu (po języku polskim i matematyce - od 12.25, a po języku obcym od 11.35).

Zdający kodują arkusz wg wzoru: litera klasy i numer z dziennika (np. A23, C12, E01).

Proszę uczniów o punktualność: do sal zaczynamy wpuszczać o godzinie 8.45, do sali gimnastycznej o 8.35. Po godzinie 9.00 nie można już będzie wejść do sali. Zdający muszą mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość oraz długopis z czarnym wkładem. Można również mieć ze sobą małą butelkę wody.

Uczniowie pozostałych klas proszeni są o spokojne zachowanie podczas przerw, aby nie zakłócać starszym kolegom próbnego egzaminu.

Wyłączone zostały sale: 43, 44, 45, 46, 47, 49 oraz sala gimnastyczna – (wtorek i środa) oraz sale 12, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52 (czwartek).

Sale zastępcze na 26 listopada

Czytaj więcej...

SPOTKANIE Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z rodzicami,
które odbędzie się dnia 18 listopada 2015 r. o godzinie 17.00.

Rodziców uczniów klas pierwszych i drugich zapraszamy na spotkania z wychowawcami (informacja o salach zostanie podana w holu Szkoły).

Rodziców klas trzecich i czwartych zapraszamy na salę gimnastyczną – na wykład pani Mirosławy Olszewskiej – pełnomocnika Zarządu Urzędu Marszałkowskiego ds. przeciwdziałania narkomanii na temat DOPALACZY, po którym, ok. 17.30, rozpocznie się spotkanie z wychowawcami klas.

Podczas zebrania będzie również możliwość porozmawiania z nauczycielami uczącymi w klasie.

Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa obecność