UWAGA UCZNIOWIE! Zmiana sal

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia ustnego i pisemnego egzaminu maturalnego od dnia 9 maja 2016r. nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych na III piętrze. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

12 maja 2016r.
/czwartek/

Sala 5

1 lekcja – sala 53
2 lekcja – sala 53
3 lekcja – sala 27
4 lekcja – sala 27

Sala 46

1 lekcja – sala 51
2 lekcja – sala 21
3 lekcja – sala 21
4 lekcja – sala 11

Sala 43

2 lekcja – sala 13
3 lekcja – sala 13
4 lekcja – sala 13
5 lekcja – sala 13
7 lekcja – sala 21
8 lekcja – sala 21

Sala 47

1 lekcja – sala 13
2 lekcja – sala 17
3 lekcja – sala 30
4 lekcja – sala 31

Sala 44

1 lekcja – sala 21
2 lekcja – sala 30
4 lekcja – sala 30
5 lekcja – sala 30
6 lekcja – sala 31
7 lekcja – sala 31
8 lekcja – sala 11
9 lekcja – sala 11

Sala 49

1 lekcja – sala 30
3 lekcja – sala 31
4 lekcja – sala 26

Sala 45

3 lekcja – sala 24
5 lekcja – sala 9
6 lekcja – sala 9

 

UWAGA UCZNIOWIE! Zmiana sal

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia  ustnego i pisemnegoegzaminu maturalnego od dnia 9 maja 2016r. nastąpi wyłączenie wybranych  pomieszczeń dydaktycznych na III piętrze. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

11 maja 2016r.
/środa/

Sala 43

1 lekcja – sala 21
2 lekcja – sala 21
3 lekcja –  sala 13
4 lekcja – sala 11
5 lekcja –  sala 21
7 lekcja – sala 51
8 lekcja – sala 51

Sala 44

1 lekcja – sala 22
2 lekcja – sala 52
3 lekcja –  sala 52
4 lekcja – sala 12
5 lekcja – sala 41
6 lekcja – sala 22
7 lekcja – sala 52
8 lekcja – sala 21

Sala 45

1 lekcja – sala 39
2 lekcja – sala 31
4 lekcja – sala 53
5 lekcja – sala 51

 

UWAGA UCZNIOWIE! Zmiana sal

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia  ustnego i pisemnego egzaminu maturalnego od dnia 9 maja 2016r. nastąpi wyłączenie wybranych  pomieszczeń dydaktycznych na III piętrze. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

10 maja 2016r.
/wtorek/

Sala 42
6 lekcja –  sala 26

Sala 43

2 lekcja – sala 22
3 lekcja –  sala 22
5 lekcja –  sala 12
6 lekcja – sala 47
7 lekcja – sala 49
8 lekcja – sala 49

Sala 44

3 lekcja –  sala 13
4 lekcja – sala 38
5 lekcja – sala 38
6 lekcja – sala 50
7 lekcja – sala 39

Sala 45

4 lekcja – sala 30
5 lekcja – sala 53

UWAGA UCZNIOWIE! Zmiana sal

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia  ustnego i pisemnegoegzaminu maturalnego od dnia 9 maja 2016r. nastąpi wyłączenie wybranych  pomieszczeń dydaktycznych na III piętrze. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

9 maja 2016r.
/poniedziałek/

Sala 4 (sala gimnastyczna)

3 lekcja  – sala 13
4 lekcja – sala 13
5 lekcja –  sala 13

Sala 43

1 lekcja – sala 12
2 lekcja –  sala 11
5 lekcja –  sala 11
6 lekcja – sala 11

Sala 44

2 lekcja –  sala 22
4 lekcja – sala 21
5 lekcja – sala 12
6 lekcja – sala 12

 

Sala 46

4 lekcja – sala 52
5 lekcja – sala 23
6 lekcja – sala 23

Sala 47

3 lekcja – sala 38
4 lekcja – sala 31

Sala 49

2 lekcja – sala 51
3 lekcja – sala 28
5 lekcja – sala 50

 

 

 

Matury 2016

Uwaga uczniowie klas I-III

Przypominamy, że od 4 do 6 maja nie ma zajęć lekcyjnych
w związku z egzaminem maturalnym z języka polskiego,
matematyki i języka angielskiego.

Zakończenie roku szkolnego

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas czwartych,  ich rodziców oraz nauczycieli i pracowników Szkoły na Uroczystość Zakończenia Szkoły w Zespole Szkół Elektrycznych im. T. Kościuszki w Opolu, która odbędzie się 29 kwietnia 2016 r.

Uroczystość rozpocznie się o godzinie 9.00 na sali gimnastycznej, a zostanie poprzedzona Mszą św. celebrowaną w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła, która rozpocznie się o godzinie 8.00.

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI – POZIOM ROZSZERZONY

matura probna

Kolejny próbny egzamin przed nami - 11 KWIETNIA (PONIEDZIAŁEK), OD GODZINY 10.45, odbywać się będzie próbny egzamin maturalny z INFORMATYKI.

Uczniowie, którzy wybrali ten przedmiot, o godzinie 10.35 zgłaszają się do sal 9 lub 28. Egzamin składa się z części teoretycznej (60 minut) oraz praktycznej (150 minut).  Lista uczniów przypisanych do sal jest zgodna z listą maturalną (proszę sprawdzić w gablocie obok sali 13).

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI – POZIOM ROZSZERZONY

Kolejny próbny egzamin przed nami - 11 KWIETNIA (PONIEDZIAŁEK), OD GODZINY 10.45, odbywać się będzie próbny egzamin maturalny z INFORMATYKI.

Uczniowie, którzy wybrali ten przedmiot, o godzinie 10.35 zgłaszają się do sal 9 lub 28. Egzamin składa się z części teoretycznej (60 minut) oraz praktycznej (150 minut).  Lista uczniów przypisanych do sal jest zgodna z listą maturalną (proszę sprawdzić w gablocie obok sali 13).

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI

matura probna

1 kwietnia (piątek), od 11.45, odbywa się próbny egzamin maturalny z fizyki na poziomie rozszerzonym.

Wszystkie lekcje dla klas czwartych odbywają się wg planu.

Po 4. lekcji uczniowie, którzy wybrali jako przedmiot dodatkowy fizykę na poziomie rozszerzonym, uczestniczą w egzaminie na sali gimnastycznej, pozostali kontynuują lekcje. Jedyną zmianą są zajęcia łączone dla klas 4a i 4e – na lekcji 6 (grupa będzie miała fizykę w sali 47).

Zespół nadzorujący zaczyna wpuszczać zdających do sali o 11.35. Egzamin trwa 180 minut.

Zmiana planu lekcji

UWAGA !!!

W związku z zakończeniem realizacji wychowania do życia w rodzinie w klasach drugich 
i wprowadzeniu w klasach pierwszych, 
od  środy 30 marca będzie miała miejsce korekta planu.  
- Proszę sprawdzić w odpowiedniej zakładce!
- Proszę także sprawdzić zmiany sal lekcyjnych!