Zakończenie roku szkolnego

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas czwartych,  ich rodziców oraz nauczycieli i pracowników Szkoły na Uroczystość Zakończenia Szkoły w Zespole Szkół Elektrycznych im. T. Kościuszki w Opolu, która odbędzie się 29 kwietnia 2016 r.

Uroczystość rozpocznie się o godzinie 9.00 na sali gimnastycznej, a zostanie poprzedzona Mszą św. celebrowaną w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła, która rozpocznie się o godzinie 8.00.

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI – POZIOM ROZSZERZONY

matura probna

Kolejny próbny egzamin przed nami - 11 KWIETNIA (PONIEDZIAŁEK), OD GODZINY 10.45, odbywać się będzie próbny egzamin maturalny z INFORMATYKI.

Uczniowie, którzy wybrali ten przedmiot, o godzinie 10.35 zgłaszają się do sal 9 lub 28. Egzamin składa się z części teoretycznej (60 minut) oraz praktycznej (150 minut).  Lista uczniów przypisanych do sal jest zgodna z listą maturalną (proszę sprawdzić w gablocie obok sali 13).

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI – POZIOM ROZSZERZONY

Kolejny próbny egzamin przed nami - 11 KWIETNIA (PONIEDZIAŁEK), OD GODZINY 10.45, odbywać się będzie próbny egzamin maturalny z INFORMATYKI.

Uczniowie, którzy wybrali ten przedmiot, o godzinie 10.35 zgłaszają się do sal 9 lub 28. Egzamin składa się z części teoretycznej (60 minut) oraz praktycznej (150 minut).  Lista uczniów przypisanych do sal jest zgodna z listą maturalną (proszę sprawdzić w gablocie obok sali 13).

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI

matura probna

1 kwietnia (piątek), od 11.45, odbywa się próbny egzamin maturalny z fizyki na poziomie rozszerzonym.

Wszystkie lekcje dla klas czwartych odbywają się wg planu.

Po 4. lekcji uczniowie, którzy wybrali jako przedmiot dodatkowy fizykę na poziomie rozszerzonym, uczestniczą w egzaminie na sali gimnastycznej, pozostali kontynuują lekcje. Jedyną zmianą są zajęcia łączone dla klas 4a i 4e – na lekcji 6 (grupa będzie miała fizykę w sali 47).

Zespół nadzorujący zaczyna wpuszczać zdających do sali o 11.35. Egzamin trwa 180 minut.

Zmiana planu lekcji

UWAGA !!!

W związku z zakończeniem realizacji wychowania do życia w rodzinie w klasach drugich 
i wprowadzeniu w klasach pierwszych, 
od  środy 30 marca będzie miała miejsce korekta planu.  
- Proszę sprawdzić w odpowiedniej zakładce!
- Proszę także sprawdzić zmiany sal lekcyjnych!

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI – POZIOM ROZSZERZONY

matura probna

KIEDY?  22 MARCA – WTOREK

OD GODZINY 11.45 – CZAS TRWANIA 180 MINUT

ORGANIZACJA DNIA: Klasy czwarte uczestniczą w  lekcjach wg planu do godziny 11.30.
Od  11.35 nauczyciele z zespołów nadzorujących zaczynają wpuszczać do sal (Informacja o salach w gablocie obok sali 13!).
O godzinie 11.45 rozpoczyna się egzamin.

Uczniowie, którzy nie wybrali egzaminu ma poziomie rozszerzonym kontynuują lekcje:

5. MATEMATYKA – Edyta Kozicka, sala nr 49
6. MATEMATYKA – Edyta Kozicka, sala nr 49
7. JĘZYK POLSKI – Katarzyna Dworaczyńska, sala nr 12
8. DO WYBORU:
HISTORIA – Dariusz Dzionek, sala nr 21 (klasa 4c i zainteresowani)
lub RELIGIA – Ireneusz Najdek, sala 16 (klasa 4f i zainteresowani).

 

UWAGA MATURZYŚCI!

W dniach 14.03 – 18.03 br. odbędzie się próbna matura ustna z języka niemieckiego.

W gablocie między salami 16 i 17 wywieszone zostały listy z godzinami i miejscem egzaminu.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z informacją i przybycie pod wyznaczoną salę

 5 minut przed wyznaczonym czasem.

PRÓBNE EGZAMINY MATURALNE

matura probna

Uwaga uczniowie klasa czwartych. Oto terminarz próbnych egzaminów maturalnych:

  • 14 marca (poniedziałek) od godziny 11.00 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY (czas trwania egzaminu 170 minut)
  • 22 marca (wtorek) od godziny 11.45 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY(czas trwania egzaminu 180 minut)
  • 1 kwietnia (piątek) od godziny 11. 45 FIZYKA POZIOM ROZSZERZONY   (czas trwania egzaminu 150 minut).

Do czasu rozpoczęcia egzaminu lekcje odbywają się wg planu (3 lub 4 – w zależności od dnia). O wskazanych godzinach rozpoczyna się egzamin. Zdający zobowiązani są być przed salą na 15 minut przed jego rozpoczęciem.

Dla uczniów,  którzy nie wybrali rozszerzenia z matematyki, odbywać się będą międzyoddziałowe  zajęcia maturalne. Dla uczniów nie zdających fizyki – lekcje wg planu.

Wykaz sal i zdających zostanie podany w gablotach między salami 11 i 12.

SPOTKANIE Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z rodzicami,
które odbędzie się w Zespole Szkół Elektrycznych
w Opolu dnia 
16 marca 2016 r.

Rodziców uczniów klas pierwszych i drugich zapraszamy na godzinę 16.30, na przygotowany na sali gimnastycznej wykład pana Pawła Kocha – psychologa z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu, na temat SPOSOBÓW MOTYWOWANIA DO NAUKI .

Od 17.00 rozpocznie się spotkanie z wychowawcami klas.

Rodziców uczniów trzecich i czwartych zapraszamy na godzinę 17.00, o której rozpocznie się przygotowany na sali gimnastycznej wykład pana Pawła Kocha – psychologa z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu, na temat SPOSOBÓW MOTYWOWANIA DO NAUKI (ZWŁASZCZA W SYTUACJACH PRZEDEGZAMINACYJNYCH).

Od 17.30 rozpoczną się spotkania z wychowawcami.

Informacja o Sali, w której spotkacie się Państwo z wychowawcami, zostanie podana w holu Szkoły. Podczas zebrania będzie możliwość porozmawiania z nauczycielami uczącymi w klasie.
UWAGA: Dla klas 3f i 3g, ze względu na odbywaną przez uczniów praktykę, odbędą się jedynie konsultacje (dla chętnych rodziców).

Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa obecność!

Kurs na uprawnienia E w opolskim Elektryczniaku

Jak co roku rusza w naszej szkole kurs na uprawnienia E. Od lutego do kwietniu będą odbywać się dodatkowe zajęcia dla uczniów klas programowo najwyższych dzięki, którym mają oni okazję zdobyć  uprawnienia potrzebne po ukończeniu szkoły do skuteczniejszej rywalizacji na runku  pracy.
W każdym roku około 100 uczniów zdobywa  kwalifikacje potwierdzone certyfikatem, umożliwiające pracę w szerokorozumianych zawodach elektrycznych.  Po odbyciu szkolenia i warsztatów słuchacze przystępują do egzaminu. Jak dotychczas egzamin ten wypadał na najwyższym poziomie, liczymy, że i w tym roku będzie podobnie.

Zajęcia prowadzą specjaliści ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich, którzy bardzo dobrze i sprawnie komunikują się z naszymi uczniami. Całość  koordynuje i organizuje Krzysztof Kamieniak - doradca zawodowy w Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu.

Poniżej przedstawiamy specyfikację, w której zawarte są wszystkie oczekiwania jakie stawiane są przed prowadzącymi zajęcia.

Czytaj więcej...