POPRAWKOWY EGZAMIN MATURALNY

Pisemny poprawkowy egzamin maturalny odbędzie się 23 sierpnia /wtorek/o godzinie 9.00.

Język angielski – Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu ul. T. Kościuszki 39-41

Matematyka – Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Opolu ul. T. Kościuszki  43

Zdający przystępujący do egzaminu pisemnego powinien stawić się na egzamin o godz. 8.15 z dowodem tożsamości.

Ustny egzamin poprawkowy z języka angielskiego odbędzie się 26 sierpnia (piątek) o godzinie 8.30.

Zdający powinni stawić się na 15 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

Złote Spinki 2016

Dyrygent szkolnej orkiestry dętej Pan Przemysław Ślusarczyk otrzymał wyróżnienie - Złotych Spinek 2016 w kategorii kultura i sztuka.
Więcej informacji dotyczących nominacji i konkursu: http://www.nto.pl/strona-glowna/a/zlote-spinki-2016-nauka-i-kultura-nominacje,9921501/ . 
Gratulujemy!

Czytaj więcej...

Wyniki egzaminu maturalnego

5 lipca 2016r. od godz. 10:00 do godz. 14.30 wydawane będą świadectwa maturalne.

Wydawanie świadectw maturalnych w dniach 6 – 8 lipca 2016r.
od 9 do 14.30

Zapraszamy!

Harmonogram egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2015/2016

Sprawdź terminy konsultacji przed egzaminami poprawkowymi 

Czytaj więcej..

Sprawdź harmonogram egzaminów poprawkowych

25 sierpnia 2016r. /czwartek/ godz. 9.00

  • język angielski – klasa: 3et – sala 17
  • matematyka – klasa: 1ct, 2dt, 2ft, 3ct – sala 51
  • podstawy elektroniki – klasa: 1et, 2et – sala 38

26 sierpnia 2016r. /piątek/ godz. 9.00

  • matematyka – klasa: 1et,1ft, 2bt, 2et, 3et – sala 50
  • matematyka – klasa: 1az, 2gt, 3gt, 3az, 4ct – sala 51

Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części - pisemnej i ustnej. Na egzamin należy zgłosić się odpowiednio wcześniej i sprawdzić listę oraz salę.

Egzaminy rozpoczynają się o godz. 9.00.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Opola

W związku z obowiązywaniem Uchwały Nr XII/197/15 Rady Miasta Opola z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Opola (Dz. U. Woj. Opolskiego poz. 1575) poniżej przedstawiam procedurę dotyczącą realizacji wniosków na stypendium szkolne w okresie świadczeniowym 2016/2017.

Czytaj więcej...

Terminy konsultacji przed egzaminami poprawkowymi

Sprawdź terminy konsultacji przed egzaminami poprawkowymi 

Czytaj więcej...

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli i pracowników Szkoły na Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015/2016 w Zespole Szkół Elektrycznych im. T. Kościuszki w Opolu, która odbędzie się 24 czerwca 2016 r.

Uroczystość rozpocznie się o godzinie 9.00, a zostanie poprzedzona Mszą św. celebrowaną w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła, która rozpocznie się o godzinie 8.00.

REKRUTACJA 2016/2017

Godziny przyjmowania dokumentów od absolwentów gimnazjów

L.p Data   Godz. pracy komisji
1 24.06. 2016r.
piątek
Przyjmowanie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 10.30 – 14.30
2 25.06.2016r.
sobota
Przyjmowanie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 8.00 – 13.00
3 27.06.2016r.
poniedziałek
Przyjmowanie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 8.30 – 14.30
4 28.06.2016r.
wtorek
Przyjmowanie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 8.30 – 14.30
5 19.07.2016r. – 25.07.2016r. Składanie przez absolwentów oświadczenie woli podjęcia nauki w ZSEl. poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum oraz  zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 8.30 – 14.00

Zapraszamy przyszłych pierwszoklasistów do zapoznania się z ofertą wycieczki do Amsterdamu, Szkocji i Londynu. Szczegóły w zakładce powyżej oraz sekretariacie uczniowskim. Zapisy do 9 września (ilość miejsc ograniczona).

Nabór do Nagród i Stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego

Uprzejmie informuję, że po raz kolejny Departament Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ogłasza nabór do Nagród i Stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego.

Regulaminy ww. nagród i stypendiów wraz z wnioskami dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego www.opolskie.pl w zakładce edukacja.

Wnioski należy składać w terminie do 5 lipca br. (decyduje data wpływu) bezpośrednio w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego lub pod adresem 45 - 082 Opole, ul. Piastowska 14.

Egzamin zawodowy 2016 sesja letnia

Wszystko, co musisz wiedzieć o egzaminach zawodowych w czerwcu. Przejdź >>