EGZAMINY ZAWODOWE W 2017 ROKU

Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 sierpnia 2016 r. w sprawie terminów egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2017r. w Zespole Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu w 2017 r. zostaną przeprowadzone dwie sesje egzaminacyjne.

  1. 9 stycznia – 23 lutego
  2. 16 czerwca – 8 lipca

Pierwsza sesja rozpoczyna się 9 stycznia zasadniczo dla uczniów klasy: 4E i 4B (oraz powtarzających) egzaminem w części praktycznej w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja a w pozostałych kwalifikacjach od 24 stycznia do 15 lutego.
W kwalifikacjach E.03, E.07 i E.08 egzamin w części praktycznej odbędzie się w pierwszych dniach ferii zimowych.
Część pisemna egzaminu zawodowego dla wszystkich kwalifikacji zostanie przeprowadzona 12 stycznia 2017 r. na trzech zmianach.
Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2017 zostaną ogłoszone 31 marca 2017 r.
22 grudnia 2016 r minął termin składania deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (stary egzamin). Absolwenci technikum i szkoły zasadniczej po tym terminie będą mogli uzyskiwać kwalifikacje zawodowe według zasad przewidzianych dla egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (nowa formuła egzaminów).

Czytaj więcej...

Zmiana planu zajęć

UWAGA !!!

Od poniedziałku 5 grudnia będzie miała miejsce korekta planu lekcji
Proszę sprawdzić w odpowiedniej zakładce!
Proszę także sprawdzić zmiany sal lekcyjnych!

Zmiana sal

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia próbnego pisemnego egzaminu maturalnego od dnia 22 do 25 listopada 2016r. nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

25 listopada 2016r.
/piątek/

Sala g1
1 lekcja – sala @
2 lekcja – sala @
3 lekcja – sala @
4 lekcja – sala 25
Sala g2
1 lekcja – sala @
2 lekcja – sala @
3 lekcja – sala @
4 lekcja – sala 26
Sala 28
1 lekcja – sala 23
2 lekcja – sala 25
5 lekcja – sala 31
Sala 42
1 lekcja – sala 39
2 lekcja – sala 38
3 lekcja – sala 8
4 lekcja – sala 30
5 lekcja – sala 25
Sala 43
1 lekcja – sala 11
2 lekcja – sala 31
3 lekcja – sala 22
4 lekcja – sala 15

Sala 44
1 lekcja – sala 12
2 lekcja – sala 23
3 lekcja – sala 30

Sala 45
1 lekcja – sala 17
4 lekcja – sala 8
Sala 46
3 lekcja – sala 25
Sala 48
4 lekcja – sala 41

Uczniowie klas 4, którzy nie zdecydowali się pisać matury z przedmiotu dodatkowego.

Lekcja 1 i 2 zostają zawieszone (z wyjątkiem klasy 4CT).
Lekcja 3 i 4 – zajęcia międzyoddziałowe z doradcą szkolnym, na temat planowania dalszej kariery zawodowej/studiów (sala e1).
Następne lekcje odbędą się zgodnie z planami zajęć każdego oddziału.

Na zajęciach będzie sprawdzana frekwencja.

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY

matura probna

W dniach 22 – 25 listopada odbywać się będzie próbny egzamin maturalny.
22.11 (wtorek) – z języka polskiego, egzamin trwa 170 minut;
23.11 (środa) – z matematyki, egzamin trwa 170 minut NA POZIOMIE PODSTAWOWYM oraz 180 minut NA POZIOMIE ROZSZERZONYM;
24.11 (czwartek) – z języka obcego, egzamin trwa 120 minut,
25.11 (piątek) – z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, egzamin trwa 180 minut.

Po zakończonym egzaminie uczniowie kontynuują lekcje wg planu.

Zdający kodują arkusz wg wzoru: litera klasy i numer z dziennika (np. A23, C12, E01).

Proszę uczniów o punktualność. Zdający muszą mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość oraz długopis z czarnym wkładem. Można również mieć ze sobą małą butelkę wody.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W GABLOTACH POMIĘDZY SALAMI 11 i 12.

Uczniowie pozostałych klas proszeni są o spokojne zachowanie podczas przerw, aby nie zakłócać starszym kolegom próbnego egzaminu.

SPOTKANIE Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z rodzicami, które odbędzie się dnia 16 listopada 2016 r. o godzinie 17.00.

Rodziców uczniów klas pierwszych i drugich zapraszamy na spotkania z wychowawcami (informacja o salach zostanie podanaw holu Szkoły).

Rodziców klas trzecich i czwartych zapraszamy na salę gimnastyczną – na wykład pani Natalii Ognisty oraz pani Diany Suchorskiej z Fundacji Pomoc Pokrzywdzonym VICTIM na temat

„JAK BEZPIECZNIE POSZUKIWAĆ PRACY ZA GRANICĄ”, po którym, ok. 17.30, rozpocznie się spotkanie z wychowawcami klas.

Podczas zebrania będzie również możliwość porozmawiania z nauczycielami uczącymi w klasie.

Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa obecność

Wyjazd do Szkocji

Uczniowie jadący do Szkocji.

OBOWIĄZKOWE spotkanie w czwartek na długiej przerwie w sali 11.

Wyjazd integracyjny dla klas pierwszych - Ośrodek Banderoza w Głuchołazach

W dniach 19 – 21 września uczniowie klas 1 technikum i zsz uczestniczą w obozie integracyjnym w Głuchołazach.

Uczniów, którzy zdobyli „Złote Tadki” na Targach Edukacyjnych 2015 w CWK, bardzo prosimy o zabranie ich na wyjazd integracyjny.

Uczniowie klas pierwszych technikum i zsz, którzy nie jadą na wyjazd integracyjny mają w tych dniach zajęcia międzyoddziałowe, według harmonogramu:

Czytaj więcej...

Program stypendialny „Wspieramy najlepszych”

Zarząd Województwa Opolskiego  ogłasza nabór wniosków stypendialnych do programu stypendialnego „Wspieramy najlepszych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Program pomocy stypendialnej skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego , szczególnie uzdolnionych między innymi w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych i przedsiębiorczości, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Regulamin stypendialny oraz wzory dokumentów, niezbędnych do złożenia wniosku dostępne są na stronie internetowej www.opolskie.pl w dziale Edukacja lub w sekretariacie Departamentu Edukacji  i Rynku Pracy przy ulicy Piastowskiej 14 w Opolu, pokój 615.

Nabór wniosków przeprowadzony będzie od 12 września 2016r. od godz. 7:30 do 30 września 2016r. do godz. 14:00. http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=15560

Zmiana planu zajęć

UWAGA !!!

Od poniedziałku 12 września będzie miała miejsce korekta planu lekcji
- Proszę sprawdzić w odpowiedniej zakładce!
- Proszę także sprawdzić zmiany sal lekcyjnych!

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Sesja 4: wrzesień – październik 2016 – egzaminy przewidziane są dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczniów i absolwentów powtarzających egzamin zawodowy w nowej formule.

Część pisemna tych egzaminów odbędzie się 6 października, natomiast część praktyczna; zależnie od zdawanej kwalifikacji odbędzie się w następujących terminach:

  • kwalifikacja E.07 w dniach 7, 8 i 9 października 2016 r.
  • kwalifikacja E.16 - 7 października 2016 r.
  • kwalifikacja E.19 - 12 października 2016 r.
  • kwalifikacja E.20 - 11 października 2016 r.

Listy zdających z zaznaczoną datą i godziną egzaminu są wywieszone na tablicy ogłoszeń obok sali 17.

W styczniu 2017 roku zostaną przeprowadzone egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla wszystkich uczniów klas czwartych technikum, trzeciej klasy szkoły zasadniczej, klas: 3A, 3F (zawód: technik mechatronik)  oraz klasy 3B (zawód: technik elektryk).

Uczniowie którym się nie powiodło na poprzednich sesjach  mogą w również przystąpić do egzaminów w sesji 1 - w  styczniu 2017.

Warunkiem wstępnym przestąpienia do egzaminu jest złożenie deklaracji do 9 września 2016 r. (4 miesiące przed egzaminem). Deklarację można pobrać ze strony szkoły: http://elektryk.opole.pl/egzamin-zawodowy-2016/nowy-egzamin-zawodowy