UWAGA UCZNIOWIE ! Zmiana sal

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia ustnego i pisemnego egzaminu maturalnego od dnia 9 maja 2017r. nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych na parterze, I i III piętrze. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

9 maja 2017r.
/wtorek/

Sala 11
3 lekcja – sala 22
4 lekcja – sala 16
5 lekcja – sala 22
6 lekcja – sala 30
Sala 12
1 lekcja – sala 22
2 lekcja – sala 22
3 lekcja – sala 47
4 lekcja – sala 39
5 lekcja – sala 30
6 lekcja – sala 41
Sala 42
5 lekcja – sala 26
6 lekcja – sala 26
7 lekcja – sala 23
Sala 43
1 lekcja – sala 5
2 lekcja – sala 5
3 lekcja – sala 5
4 lekcja – sala e1
5 lekcja – sala 8
6 lekcja – sala 46
Sala 44
1 lekcja – sala 38
2 lekcja – sala 38
3 lekcja – sala 25
4 lekcja – sala 25
5 lekcja – sala 25
6 lekcja – sala 25
7 lekcja – sala 22
8 lekcja – sala 22
Sala 28
1 lekcja – sala 17
2 lekcja – sala e1
3 lekcja – sala 53
4 lekcja – sala 47
5 lekcja – sala 23
6 lekcja – sala 23
7 lekcja – sala 17
8 lekcja – sala 17
Sala 50
1 lekcja – sala 47
2 lekcja – sala 47
3 lekcja – sala 40
4 lekcja – sala 41
5 lekcja – sala 47
6 lekcja – sala 8
Sala 51
1 lekcja – sala 25
2 lekcja – sala 25
3 lekcja – sala 13
5 lekcja – sala 13
6 lekcja – sala 13
Sala 52
2 lekcja – sala 46
5 lekcja – sala 46
6 lekcja – sala 47
Sala g1
1 lekcja – sala 24
2 lekcja – sala 13
3 lekcja – sala 7
4 lekcja – sala 7
5 lekcja – sala 7
6 lekcja – sala 7
Sala g2
1 lekcja – sala 26
2 lekcja – sala 13
3 lekcja – sala 7
4 lekcja – sala 7
 

Egzamin zawodowy - sesja; styczeń - luty 2017 - podsumowanie

oke wroclaw

W całym kraju 31 marca 2017 r. zostały ogłoszone wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji 1. Egzamin w naszej szkole został przeprowadzony w 9 kwalifikacjach dla 421 zdających. Wyniki należy uznać za dobre, gdyż we wszystkich kwalifikacjach zdawalność była znacznie wyższa od średniej wojewódzkiej.

W poniedziałek 3 kwietnia rozpoczniemy systematyczne przekazywanie świadectw uczniom poszczególnych klas. Wszystkim którzy zdali egzamin gratulujemy sukcesu a szczególnie uczniom klas czwartych, tym którzy zgromadzili komplet świadectw przypisanych dla danego zawodu. Tytuł technika jest w ich „zasięgu ręki” pozostaje tylko problem ukończenia szkoły.

Czytaj więcej...

UWAGA MATURZYŚCI! PRZED NAMI TRZY PRÓBNE EGZAMINY MATURALNE!

matura probna

24 MARCA (PT) –OD GODZINY 12.00 – MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY – 170 minut;

27 MARCA (PN) – OD GODZINY 11.50 – MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY – 180 minut;

29 MARCA (ŚR))– OD GODZINY 11.50 – FIZYKA POZIOM ROZSZERZONY – 180 minut.

W te dni odbywają się 4. pierwsze lekcje wg planu. Następnie zdający zgłaszają się do wyznaczonych sal, na piętnaście minut przed rozpoczęciem egzaminu. W przypadku zdawania egzaminu na sali gimnastycznej – proszę zgłaszać się na 20 minut przed egzaminem.

ŚRODA

UCZNIOWIE KLAS CZWARTYCH, KTÓRZY NIE PRZYSTĘPUJĄ DO EGZAMINU  – REALIZUJĄ ZAJĘCIA WG PLANU LUB MIĘDZYODDZIAŁOWE:

KLASY 4B, 4C, 4D, 4G – REALIZUJĄ ZAJĘCIA WG PLANU;

KLASY 4A, 4E, 4F – ZAJĘCIA MIĘDZYODDZIAŁOWE WG PLANU KLASY 4E:

 4A, 4E, 4F

LEKCJA 5.

11.35 – 12.20

J. POLSKI – KD

SALA NR 48

LEKCJA 6.

12.25 – 13.10

HISTORIA – AH

SALA NR 28

LEKCJA 7.

13.15 – 14.00

-----------

Sale zastępcze 29.03.2017r.

sala g1/g2
lekcja 5 sala 17/53
lekcja 6 sala 23/50

 

Dzień Otwarty w Elektryczniaku

Serdecznie zapraszamy wszystkich gimnazjalistów, nauczycieli i rodziców na Dzień Otwarty w Elektryczniaku, który odbędzie się 21 marca w godzinach 9.00 – 14.00. Szczegółowy program najważniejszych atrakcji można pobrać tutaj.

plakat dzien otwarty

 

SPOTKANIE Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów klas 1. – 3. na konsultacje
z wychowawcami oraz nauczycielami uczącymi, które odbędą się

w Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu dnia
22 marca 2017 r.

Wychowawcy oraz nauczyciele będą czekali na Państwa
w godzinach 16.30 – 18.30.

Rodziców uczniów klas czwartych zapraszamy na ostatnie spotkanie z wychowawcą klasy, które rozpocznie się o godzinie 17.00.

Informacja o sali, w której spotkacie się Państwo z wychowawcami, oraz miejsce dyżurów nauczycieli, którzy nie pełnią funkcji wychowawcy klasy, zostanie podana w holu Szkoły.

UWAGA: Ze względu na nieobecność wychowawców, rodziców uczniów z klas 1CT, 1FT, 3AT, 3ET oraz 3AZ zapraszamy na konsultacje  z nauczycielami uczącymi.

Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa obecność!

Zmiana planu zajęć

UWAGA !!!

Od poniedziałku 27 lutego  będzie miała miejsce korekta planu lekcji.
Proszę sprawdzić w odpowiedniej zakładce!
Proszę także sprawdzić zmiany sal lekcyjnych!

Ferie zimowe w Opolu

ferie opole

Drodzy uczniowie, podczas ferii zimowych możecie skorzystać z atrakcji przygotowanych przez instytucje Miasta Opola.

Młodzieżowy Dom Kultury publikuje na swoich stronach ofertę zajęć kulturalnych.

Na stronach Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego można zapoznać się ofertą sportową na wolny czas zimowy.

Kompletną ofertę można prześledzić na stronach Wydziału Oświaty Miasta Opola.

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe - sale zastępcze

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kalifikacje zawodowe E.13 w dniu 10 lutego 2017r. nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych na parterze (sala 9). Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych.

10 lutego 2017r.
/piątek/

Sala 9
1 lekcja – sala 23
2 lekcja – sala 23
3 lekcja – sala 30
5 lekcja - sala 46

 

Zmiana planu zajęć

UWAGA !!!

Od poniedziałku 6 lutego  będzie miała miejsce korekta planu lekcji.
Proszę sprawdzić w odpowiedniej zakładce!
Proszę także sprawdzić zmiany sal lekcyjnych!

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe - sale zastępcze

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kalifikacje zawodowe  E.15 i E.12 w dniu 3 lutego 2017r. nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych na parterze i II piętrze (sala 9 i 28). Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych.

3 lutego 2017r.
/piątek/

Sala 28
4 lekcja – sala 17

Sala 9
5 lekcja – sala 50
6 lekcja – sala 25
7 lekcja – sala 25