Komunikat

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas czwartych odbędzie się
w środę 24 kwietnia 2019 r. o godzinie 14.00

Komunikat - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Zaplanowane na 12 i 13 kwietnia zajęcia w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych
zostały przeniesione na termin późniejszy.

Komunikat

Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu informuje,
że od dnia 29 kwietnia 2019 r.
zajęcia w szkole odbywają się według planu.

Informacje związane ze strajkiem nauczycieli i pracowników szkoły

Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu informuje, że od dnia 8 kwietnia 2019 r. w tutejszym Zespole Szkół przewidziany jest strajk nauczycieli i pracowników szkoły.

Szkoła będzie otwarta i postaramy się zapewnić opiekę nad uczniami. Trudno określić w dniu dzisiejszym, czy będzie możliwość zapewnienia odbywania się wszystkich zajęć dydaktycznych.

Postaramy się o to, aby zajęcia mieli tegoroczni maturzyści. Wszelkie informacje dotyczące organizacji pracy szkoły od 8 kwietnia będą dostępne na stronie szkoły i w sekretariacie.

Wyniki egzaminów zawodowych - sesja zimowa 2019

Świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie oraz suplementy można odbierać w sali nr 32 od poniedziałku od godz. 10.00.

W tym czasie będą również dostępne listy z wynikami wszystkich, którzy zdawali egzamin zawodowy w styczniu oraz lutym 2019 r.

Procedura wglądu do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminacyjnych jest wyjaśniona na stronach OKE Wrocław ( link https://oke.wroc.pl/wglad-do-prac-egzaminacyjnych/)

WIOSENNE SPOTKANIE Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy na wiosenne spotkanie z rodzicami,
które odbędzie się
dnia 20 marca 2019 r. o godzinie 17:00

Rodziców uczniów klas pierwszych zapraszamy na salę gimnastyczną, na wykład psycholog Elżbiety Rokujżo na temat: „Cechy okresu dojrzewania”.

Około 17.30 rozpoczną się spotkania z wychowawcami.

Rodziców uczniów klas drugich, trzecich i czwartych zapraszamy na spotkania z wychowawcami.

Podczas zebrania będzie możliwość porozmawiania z nauczycielami uczącymi w klasach.

Informacja o sali, w której spotkacie się Państwo z wychowawcami, oraz miejsce dyżurów nauczycieli, którzy nie pełnią funkcji wychowawcy klasy, zostanie podana w holu Szkoły.

Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa obecność!

Zmiana planu zajęć

UWAGA !!!

Od poniedziałku 11 lutego będzie miała miejsce zmiana planu lekcji.

UWAGA NAUCZYCIELE I UCZNIOWIE

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  w dniu 12 lutego 2019r., nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych na II piętrze (sale 31 i 27) . Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

12.02.2019r.
/wtorek/

Sala 31
1 lekcja – sala 24
2 lekcja – sala 24
3 lekcja – sala 24
4 lekcja – sala 24
Sala 27
6 lekcja – sala 9
7 lekcja – sala 26
8 lekcja – sala 26
9 lekcja – sala 26

UWAGA NAUCZYCIELE I UCZNIOWIE

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kalifikacje zawodowe  w dniu 17 stycznia 2019r., nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych na parterze i I piętrze na cały dzień (sale 8, 23, 24) . Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

17 stycznia 2019r.
/czwartek/

Sala 23
3 lekcja – sala 22

Sala 24
1 lekcja – sala 47
3 lekcja – sala 15
4 lekcja – sala 15

 W dniu 17 stycznia 2019r. zajęcia w klasach 4AT i 4FT zostają zawieszone.

UWAGA NAUCZYCIELE I UCZNIOWIE

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kalifikacje zawodowe: E.24, E.20 i  E.18, w dniu 9 stycznia 2019r., nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych na III piętrze. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

9 stycznia 2019r.
/środa/

Sala 39
3 lekcja – sala 25
4 lekcja – sala 44
5 lekcja – sala 13
6 lekcja – sala 13
7 lekcja – sala 22
8 lekcja – sala 22
Sala 38
3 lekcja – sala e1
4 lekcja – sala e1
5 lekcja – sala 46
6 lekcja – sala 46

W dniu 9 stycznia 2019r. zajęcia w klasach 4BT i 4ET (grupa elektroników) zostają zawieszone.