Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych

Serdecznie zapraszamy
RODZICÓW UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

oraz klas: 2AT i 2FT
na spotkanie, które odbędzie się dnia
4 WRZEŚNIA 2019 r. (środa) o godzinie 17.00
w Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu.

Spotkanie rozpocznie się na sali gimnastycznej (parter, na lewo od wejścia) od spotkania ogólnego z Dyrekcją Szkoły, po którym odbędą się spotkania z wychowawcami (informacja o salach zostanie podana w holu Szkoły).

W związku z dużą ilością spraw organizacyjnych związanych z rozpoczęciem przez Państwa dziecko nauki w Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu, liczymy na Państwa przybycie.