Uwaga kandydaci do szkoły

HARMONOGRAM PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ W DNIACH:
11.07.2019 – 15.07.2019r.

Godziny przyjmowania od zakwalifikowanych absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych:
- oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum;
- oryginałów zaświadczeń z egzaminu kończącego szkołę podstawową lub gimnazjum;
- 2 zdjęć legitymacyjnych

Data Godziny pracy komisji
11.07.2019r.  (czwartek) 12.00 – 14.30
12.07.2019r. (piątek) 8.30 – 14.30
15.07.2019r. (poniedziałek) 8.30 – 12.00