WYDAWANIE ŚWIADECTW MATURALNYCH

Uwaga maturzyści!
Zapraszamy po odbiór świadectw maturalnych.
Świadectwa będą wydawane 4 LIPCA od godziny 10.00 do 14.00 w sali nr 31.
Od 5 lipca świadectwa wydawane będą w godzinach 9.00 – 14.00.

Wyniki w wersji elektronicznej zostaną będą udostępnione w systemach informatycznych 4 lipca br. pomiędzy godziną 8:00 a 10:00; dostępne pod adresem http://wyniki.oke.wroc.pl

Logowanie do serwisu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które zdający otrzymali w Szkole.

Absolwenci, którzy:

1) zdali egzamin – otrzymają świadectwo dojrzałości (wraz z odpisem)

2) podwyższyli wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym lub przystąpili do egzaminu, do którego nie przystępowali w ubiegłych latach – otrzymają aneks do świadectwa dojrzałości

3) nie zdali egzaminu – otrzymają informację o wynikach egzaminu dojrzałości.