Terminy konsultacji przed egzaminami poprawkowymi 2018/2019

NAUCZYCIEL DATA, GODZINA PRZEDMIOT
1. Chmielewska Anita 25.06 godzina 9.30 (wtorek), 26.08 godzina 9.30 (poniedziałek) matematyka
2. Kozicka Edyta 25.06 godzina 9.30 (wtorek), 26.08 godzina 9.30 (poniedziałek) matematyka
3. Kozielska Maria 25.06 godzina 9.30 (wtorek), 26.08 godzina 9.30 (poniedziałek) matematyka
4. Natalli Iwona 25.06 godzina 9.30 (wtorek), 26.08 godzina 9.30 (poniedziałek) matematyka
5. Wiktorowska Dorota 25.06 godzina 9.30 (wtorek), 26.08 godzina 9.30 (poniedziałek) matematyka
6. Danuta Kowol 25.06 godzina 9.30 (wtorek), 26.08 godzina 9.30 (poniedziałek) matematyka
7. Rafał Chwaliński 28.06 godzina 13.00 (piątek), 26.08 godzina 13.00 (poniedziałek) pracownia urządzeń i systemów mechatronicznych
8. Daniel Święcicki 24.06 godzina 13.00 (poniedziałek), 26.08 godzina 9.00 (poniedziałek) urządzenia i systemy mechatroniczne
9. Joachim Strzałka 27.06 godzina 9.00 (czwartek), 26.08 godzina 9.00 (poniedziałek) podstawy elektrotechniki