HARMONOGRAM PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

HARMONOGRAM PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ W DNIACH:
21.06.2019 – 25.06.2019r.

Godziny przyjmowania od absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych:
- świadectw ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum;
- zaświadczeń z egzaminu kończącego szkołę podstawową lub gimnazjum.

L.p Data Godziny pracy komisji
1 21.06.2019r.  (piątek) 8.30 – 14.30
2 22.06.2019r. (sobota) 8.00 – 13.00
3 24.06.2019r. (poniedziałek) 8.30 – 14.30
4 25.06.2019r. (wtorek) 8.30 – 14.30