Dyplomy zawodowe

Dyplomy zawodowe można odbierać
w sekretariacie uczniowskim