Komunikat - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Zajęcia w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych
przewidziane na 17.05 i 18.05 odbędą się zgodnie z planem