UWAGA UCZNIOWIE! Zmiana sal

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia ustnego i pisemnego egzaminu maturalnego od dnia 10 maja 2019r. nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych. Wszystkie lekcje ujęte w tych salach odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

21 maja 2019r.
/wtorek/

Sala 5
1 lekcja – sala 53
2 lekcja – sala 53
3 lekcja – sala 53
4 lekcja – sala 53
Sala 12
1 lekcja – sala 41
2 lekcja – sala 41
4 lekcja – sala 50
5 lekcja – sala 39
6 lekcja – sala 22
7 lekcja – sala 22
Sala 43
2 lekcja – sala 46
3 lekcja – sala 46
4 lekcja – sala 51
5 lekcja – sala 46
6 lekcja – sala 46
7 lekcja – sala 49
8 lekcja – sala 49
Sala 44
1 lekcja – sala 22
2 lekcja – sala 22
5 lekcja – sala 52
6 lekcja – sala 52
8 lekcja – sala 52
9 lekcja – sala 52
Sala 45
1 lekcja – sala 40
2 lekcja – sala 40
6 lekcja – sala 9