UWAGA UCZNIOWIE! Zmiana sal

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia ustnego i pisemnego egzaminu maturalnego od dnia 10 maja 2019r. nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych. Wszystkie lekcje ujęte w tych salach odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

22 maja 2019r.
/środa/

Sala 5
5 lekcja – sala 12
6 lekcja – sala 12
7 lekcja – sala 22