Komunikat - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Zaplanowane na 12 i 13 kwietnia zajęcia w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych
zostały przeniesione na termin późniejszy.