UWAGA NAUCZYCIELE I UCZNIOWIE

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  w dniu 12 lutego 2019r., nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych na II piętrze (sale 31 i 27) . Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

12.02.2019r.
/wtorek/

Sala 31
1 lekcja – sala 24
2 lekcja – sala 24
3 lekcja – sala 24
4 lekcja – sala 24
Sala 27
6 lekcja – sala 9
7 lekcja – sala 26
8 lekcja – sala 26
9 lekcja – sala 26