UWAGA NAUCZYCIELE I UCZNIOWIE

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kalifikacje zawodowe  w dniu 17 stycznia 2019r., nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych na parterze i I piętrze na cały dzień (sale 8, 23, 24) . Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

17 stycznia 2019r.
/czwartek/

Sala 23
3 lekcja – sala 22

Sala 24
1 lekcja – sala 47
3 lekcja – sala 15
4 lekcja – sala 15

 W dniu 17 stycznia 2019r. zajęcia w klasach 4AT i 4FT zostają zawieszone.