UWAGA NAUCZYCIELE I UCZNIOWIE

W związku z koniecznością zagwarantowania właściwych warunków do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kalifikacje zawodowe: E.24, E.20 i  E.18, w dniu 9 stycznia 2019r., nastąpi wyłączenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych na III piętrze. Wszystkie lekcje ujęte w rozkładzie zajęć odbędą się w pomieszczeniach zastępczych

9 stycznia 2019r.
/środa/

Sala 39
3 lekcja – sala 25
4 lekcja – sala 44
5 lekcja – sala 13
6 lekcja – sala 13
7 lekcja – sala 22
8 lekcja – sala 22
Sala 38
3 lekcja – sala e1
4 lekcja – sala e1
5 lekcja – sala 46
6 lekcja – sala 46

W dniu 9 stycznia 2019r. zajęcia w klasach 4BT i 4ET (grupa elektroników) zostają zawieszone.