Spotkanie z rodzicami

 Serdecznie zapraszamy na spotkanie z rodzicami,
które odbędzie się
dnia 14 LISTOPADA 2018 r. o godzinie 17.00.

RODZICÓW UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH I DRUGICH zapraszamy na salę gimnastyczną, na wykład terapeuty ze Stowarzyszenia Na Rzecz Ludzi Uzależnionych „To człowiek” Pawła Andrzejuka nt.: „Jak uchronić dziecko przed środkami psychoaktywnymi. Profilaktyka uzależnień”.        

Około 17.45 rozpoczną się spotkania z wychowawcami.

RODZICÓW UCZNIÓW TRZECICH I CZWARTYCH zapraszamy na spotkanie z wychowawcami.

Podczas zebrania będzie możliwość porozmawiania z nauczycielami uczącymi w klasach.

Informacja o sali, w której spotkacie się Państwo z wychowawcami, oraz miejsce dyżurów nauczycieli, którzy nie pełnią funkcji wychowawcy klasy, zostanie podana w holu Szkoły.

Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa obecność!