Spotkanie z rodzicami w Centrum Kształcenia Praktycznego

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z rodzicami,
które odbędzie się w Centrum Kształcenia Praktycznego
w Opolu dnia 30 października 2018 r.

Rodziców uczniów klas mających zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego oraz wychowawców tych klas zapraszamy na godzinę 17.00, na spotkanie z Dyrekcją i nauczycielami CKP, które odbędzie się w Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Torowa 7 w Opolu.

Klasy mające zajęcia w CKP: 2AT, 2BT, 2CT (tylko technik elektronik), 2FT, 3AT, 3BT, 3CT (tylko technik elektronik), 3FT, 2ab.

Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa obecność!