Egzamin zawodowy

Uprzejmie informujemy, że egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodach w roku szkolnym 2018/2019 odbywać się będą w następujących terminach

Sesja 1. 2019 Zima (styczeń - luty 2019)
Cześć pisemna Część praktyczna
Model "d" Model "w", "wk", "dk"
10 stycznia 2019 r. 9 stycznia 2019 r. od 11 stycznia do 16 lutego 2019 r.
Sesja 2. 2019 Lato (czerwiec - lipiec 2019)
Cześć pisemna Część praktyczna
Model "d" Model "w", "wk", "dk"
18 czerwca 2019 r. 17 czerwca 2019 r. od 21 czerwca do 4 lipca 2019 r.

 UWAGA!!!! Deklaracje na sesję 1 - Zima 2019 - należy pobrać ze strony szkoły i złożyć wychowawcy do dnia 5 września 2019 r.