ZNAMY WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2018

3 lipca ogłoszone zostały długo oczekiwane wyniki egzaminu maturalnego. Dla niemal wszystkich z nich maturalne zmagania zakończyły się sukcesem.

A oto wyniki statystyczne:

ZDAWALNOŚĆ W ELEKTRYCZNIAKU – 98,4 %

ZDAWALNOŚĆ W TECHNIKACH W OPOLU – 82,0 %
ZDAWALNOŚĆ W TECHNIKACH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM – 71,4 %
ZDAWALNOŚĆ W TECHNIKACH W KRAJU – 69,6 %.

W tym roku szkolnym do egzaminu maturalnego przystąpiło 185 absolwentów Publicznego Technikum nr 5 oraz absolwenci z wcześniejszych lat, którzy zdawali egzamin po raz pierwszy, podwyższali wynik lub zdawali egzaminy, których nie zdali we wcześniejszych latach.       Świadectwo otrzymało 181 absolwentów. Trzech ma szansę zakończyć maturalne zmagania w sierpniu, gdyż mogą przystąpić do egzaminu w sesji poprawkowej.

Każdy ze zdających musiał przystąpić do obowiązkowych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego (w części pisemnej i ustnej), matematyki, języka obcego (w części pisemnej i ustnej) oraz jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym.

Z przedmiotów na poziomie rozszerzonym najchętniej wybieranym przedmiotem była matematyka (168 zdających), za nią język angielski (141 zdających), fizyka (81 zdających), informatyka (56 zdających), język niemiecki (30 zdających) i język polski (14 zdających).

Pojedyncze osoby wybrały jako przedmiot dodatkowy historię (6 zdających), filozofię (3 zdających), wiedze o społeczeństwie (3 zdających), geografię (2 zdających), biologię, historię sztuki i historię muzyki (po jednym zdającym).

Jak ułożyły się wyniki?

Przedmiot/poziom Elektryczniak Powiat Województwo Kraj
Z S Z S Z S Z S
JĘZYK POLSKI - POZIOM PODSTAWOWY 100,0 57,9 99,2 56,9 96,6 51,3 96,0 50,0
MATEMATYKA – POZIOM PODSTAWOWY 99,5 73,0 82,9 51,8 74,7 45,9 75,0 46,0
JĘZYK ANGIELSKI – POZIOM PODSTAWOWY 99,4 86,4 97,2 72,5 95,4 67,5 93,0 64,0
JĘZYK NIEMIECKI – POZIOM PODSTAWOWY 100,0 92,7 98,2 76,7 96,5 68,5 92,0 52,0
MATEMATYKA – POZIOM ROZSZERZONY - 19,3 - 16,7 - 13,9 - 13,0
JĘZYK ANGIELSKI – POZIOM ROZSZERZONY - 63,6 - 50,3 - 46,9 - 44,0
FIZYKA – POZIOM ROZSZERZONY - 23,1 - 21,4 - 18,8 - 20,0
INFORMATYKA – POZIOM ROZSZERZONY - 34,3 - 32,4 - 26,6 - 25,0
JĘZYK NIEMIECKI – POZIOM ROZSZERZONY - 77,6 - 57,5 - 56,4 - 38,0
JĘZYK POLSKI – POZIOM ROZSZERZONY - 68,1 - 48,9 - 49,2 - 37,0

gdzie: Z - Zdawalność w %, S - średni wynik w %

Gratulujemy uzyskanych wyników i życzymy mądrych wyborów oraz odwagi
i powodzenia w realizacji życiowych planów!