HARMONOGRAM PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

HARMONOGRAM PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ W DNIACH:
22.06.2018 – 26.06.2018r.

Godziny przyjmowania dokumentów od absolwentów gimnazjów

L.p Data Godziny pracy komisji
1 22.06.18r.  (piątek) 10.00 – 15.00
2 23.06.18r. (sobota) 8.00 – 13.00
3 25.06.18r. (poniedziałek) 8.30 – 14.30
4 26.06.18r. (wtorek) 8.30 – 14.3o