Wspieramy najlepszych

Zarząd Województwa Opolskiego w dniach od 18 do 29 czerwca br. ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych II, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.

Szczegóły na stronie:
http://www.opolskie.pl/wspieramy-najlepszych/